Öppna data strategi och handlingsplan

Uppenbar Pseudonym gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Härnösands kommun

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Uppenbar Pseudonym

Till Härnösands kommun,

Jag önskar öppna data om inköp, jag skulle vilja ha ut handlingar som rör öppna data och öppna data om inköp.

Jag vet att ni nyligen anställd en verksamhetsutvecklare inom digitalisering och undrar om det här är något ni jobbar med att försöka få till.

Jag önskar få ut en strategi för öppna data och handlingsplan om sådana finns. Om sådana inte finns än önskar jag veta vem som är ansvarigchef på kommunledningen för digitalisering/öppna data.

Bakgrund:
Öppna data om inköp sparar miljarder

11 november 2022 Mer öppna data kring alla steg i inköpsprocessen kostar väldigt lite men kan leda till stora effekter för alla aktörer som är berörda, både de som upphandlar, de som säljer men även för allmänhet, forskare och media.
https://nosad.se/workshops#hur-kan-civil...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

ek-support@harnosand.se, Härnösands kommun

Hej,
Vi förstår inte frågan, vänligen precisera.
 
Med vänlig hälsning
Stina Sjölén
Ekonomiassistent
Ekonomienheten
Kommunstyrelseförvaltningen inom Härnösands Kommun
 
                                                                                                                                                                                                                                                         
Från: [Härnösands kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Skickat: 2023-10-09 07:50:51
Till: [e-postadress]
Kopia:
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna data strategi och
handlingsplan
 
 
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym  
Skickat: den 7 oktober 2023 08:27
Till: [Härnösands kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna data strategi och
handlingsplan

Till Härnösands kommun,

Jag önskar öppna data om inköp, jag skulle vilja ha ut handlingar som rör
öppna data och öppna data om inköp.

Jag vet att ni nyligen anställd en verksamhetsutvecklare inom
digitalisering och undrar om det här är något ni jobbar med att försöka få
till.

Jag önskar få ut en strategi för öppna data och handlingsplan om sådana
finns. Om sådana inte finns än önskar jag veta vem som är ansvarigchef på
kommunledningen för digitalisering/öppna data.

Bakgrund:
Öppna data om inköp sparar miljarder

11 november 2022 Mer öppna data kring alla steg i inköpsprocessen kostar
väldigt lite men kan leda till stora effekter för alla aktörer som är
berörda, både de som upphandlar, de som säljer men även för allmänhet,
forskare och media.
https://nosad.se/workshops#hur-kan-civil...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:
[Registrators #2009 e-postadress]

Är [Härnösands kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Härnösands kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Uppenbar Pseudonym

Till [email address],

Jag vill ha alla era leverantörreskontra som öppna data. Se exempel här https://www.dataportal.se/sv/datasets/76...

Vi kan börja med år 2022.

Ni har 4 veckor på er att lämna ut enligt lagen om öppna data.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

ek-support@harnosand.se, Härnösands kommun

Hej,
Utlämnandet är förknippat med en kostnad enligt nedan:
 
A4-format Avgift
Sida 1 - 9 Gratis
Sida 10 50 kronor
Sidor därefter 2 kronor per sida
 
A3-format Avgift
Sida 1 - 5 Gratis
Sida 6 50 kronor
Sidor därefter 4 kronor per sida
Ovanstående avgifter gäller även för utskrifter av elektroniska
handlingar.
 
Innan vi går vidare med din begäran har vi några frågor. Vad önskar du ska
framgå i sammanställningen av vår leverantörsreskontra för 2022? Vänligen
lista de punkter du vill ha med i sammanställningen, exempelvis
fakturanummer, belopp, datum levernatörsnamn osv. Detta för att inte
behöva betala för information du inte är intresserad av. Vill du att vi
gör utsökningen utifrån fakturadatum eller bokföringsdatum?
 
Vänligen återkoppla för att gå vidare med din begäran.
 
Med vänlig hälsning
Stina Sjölén
Ekonomiassistent
Ekonomienheten
Kommunstyrelseförvaltningen inom Härnösands Kommun
 
                                                                                                                                                                                                                                                         
Från: [Registrators #2009 e-postadress]
Skickat: 2023-10-17 10:43:02
Till: [e-postadress]
Kopia:
Ämne: Re: SV: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna data
strategi och handlingsplan. ärendenr: 182058
 
 
Till [e-postadress],

Jag vill ha alla era leverantörreskontra som öppna data. Se exempel här
https://www.dataportal.se/sv/datasets/76...

Vi kan börja med år 2022.

Ni har 4 veckor på er att lämna ut enligt lagen om öppna data.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

visa citerade sektioner

Uppenbar Pseudonym

Till [email address],

Om DIGG klarar av att släppa det här som öppna data (alltså inte på papper) utan kostnad för mig som medborgare så kan ni också.

Vill ni lämna ut utan kostnad som öppna data enligt DIGGs rekommendationer? Se https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Se specifikt sektionen ang. avgifter här https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Jag begriper mig inte på varför det här ens kostar er att ta fram. Om ni redan har uppgifterna i ett datastystem så borde det inte ta mera än några minuter att dra ut och gissningsvis även vara till hjälp för politiker och andra i er egen verksamhet att överblicka och förstå er på era upphandlingar.

Jag driver själv företag och jag kan ge dig alla uppgifter från min databas med en enda SQL kommando. Om jag och DIGG kan då kan ni också :)

Frågan är om ni vill? Eller kanske sitter ni fast i pappersrutiner eller trasiga IT-system ni inte kan göra utdrag ur?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

ek-support@harnosand.se, Härnösands kommun

1 Bilaga

Hej,
Här kommer efterfrågade handlingar.
 
Med vänlig hälsning
Stina Sjölén
Ekonomiassistent
Ekonomienheten
Kommunstyrelseförvaltningen inom Härnösands Kommun
 
                                                                                                                                                                                                                                                         
Från: [Registrators #2009 e-postadress]
Skickat: 2023-10-17 13:56:19
Till: [e-postadress]
Kopia:
Ämne: Re: SV: Re: SV: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna
data strategi och handlingsplan. ärendenr: 182058
 
 
Till [e-postadress],

Om DIGG klarar av att släppa det här som öppna data (alltså inte på
papper) utan kostnad för mig som medborgare så kan ni också.

Vill ni lämna ut utan kostnad som öppna data enligt DIGGs
rekommendationer? Se
https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Se specifikt sektionen ang. avgifter här
https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Jag begriper mig inte på varför det här ens kostar er att ta fram. Om ni
redan har uppgifterna i ett datastystem så borde det inte ta mera än några
minuter att dra ut och gissningsvis även vara till hjälp för politiker och
andra i er egen verksamhet att överblicka och förstå er på era
upphandlingar.

Jag driver själv företag och jag kan ge dig alla uppgifter från min
databas med en enda SQL kommando. Om jag och DIGG kan då kan ni också :)

Frågan är om ni vill? Eller kanske sitter ni fast i pappersrutiner eller
trasiga IT-system ni inte kan göra utdrag ur?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

visa citerade sektioner