Uppenbar Pseudonym

Till Härnösands kommun,

Enligt https://handlingar.se/request/handlingar... har regionen fått en inbjudan till en konferens om ungas våld i nära relationer i december 2023.

Jag hittar inte någon sådan inbjudan i utdraget från ert diarium.

Har ni inte bjudits in eller är det fel på utdraget eller systemet?

Jag önskar veta om ni bjudits in eller inte.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

kommun@harnosand.se, Härnösands kommun

Hej!

Härnösands kommun har tagit emot inbjudan.

Med vänlig hälsning

Härnösands kommun

www.harnosand.se

-----Ursprungligt meddelande--- Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2125 e-postadress]>
Skickat: den 2 februari 2024 03:38
Till: [Härnösands kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Inbjudan till seminarium om ungas våld i nära relationer

Till Härnösands kommun,

Enligt https://handlingar.se/request/handlingar... har regionen fått en inbjudan till en konferens om ungas våld i nära relationer i december 2023.

Jag hittar inte någon sådan inbjudan i utdraget från ert diarium.

Har ni inte bjudits in eller är det fel på utdraget eller systemet?

Jag önskar veta om ni bjudits in eller inte.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2125 e-postadress]

Är [Härnösands kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Härnösands kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------