Öppna geodata om grillplatser

Uppenbar Pseudonym gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Härnösands kommun

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Härnösands kommun ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Uppenbar Pseudonym

Till Härnösands kommun,

Hittade https://harnosand.se/kultur--fritid/spor... och vill gärna ha ut datan som geodata. Förslagsvis som geojson. (begäran är enligt lagen om öppna data, ni har 4 veckor på er att behandla denna förfrågan och lämna ut)

Jag skulle också gärna se en öppen datamängd där ni kopplar ihop grillplatserna till vilket vatten det ligger intill om något, vilken badplats som finns i närheten, m.m.

Se https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:W... där det finns lite kartor och data från andra kommuner som ni kan inspireras av om ni vill.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Uppenbar Pseudonym

Till Härnösands kommun,

Jag väntar fortfarande på svar. Ni bryter mot lagen när ni inte svarar på sånt här i tid, är ni medvetna om det?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Uppenbar Pseudonym

Till Härnösands kommun,

Nu har det gått fyra veckor. Är ni på gång med ett svar?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Uppenbar Pseudonym

Till Härnösands kommun,

Jag kommer även ta detta ärende till domstol och begära vite eftersom ni inte följer lagen om öppna data och handlägger det här korrekt om inte ni lämnar ut inom kort.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym