Uppenbar Pseudonym

Till Statistiska Centralbyrån,

Jag önskar veta vilket regeringsbeslut (diarienummer) som ligger bakom meningen som ses i sammanhanget nedan "Direktivet träder i kraft 10 juni 2024 men SCB, har tillsammans med Bolagsverket, Lantmäteriet, Sjöfartsverket och Sveriges geologiska undersökning, fått uppskov gällande avgiftsfriheten, t.o.m. februari 2025."

Jag vill även veta bakgrunden till uppskovet, finns en begäran till regeringen eller någon annan från er att läsa? Vad är diarienumret på den isf?

Syfte är att försöka klarlägga följande:
Ni har vetat om det här direktivet i flera år, hur kommer det sig att ni inte är redo när det träder i kraft?
Vilka faktorer och omständigheter är i spel?

Bakgrund:
Jag läser följande i er senaste årsrapport:
"En delmängd av uppgifterna i SCB:s all-
männa företagsregister pekas ut som särskilt värdefulla datamängder i enlighet med
EU:s genomförandeförordning (2023/138) om särskilda värdefulla datamängder.
Det är data som idag är avgiftsbelagda men som ska tillgängliggöras utan avgift.
Direktivet träder i kraft 10 juni 2024 men SCB, har tillsammans med Bolagsverket,
Lantmäteriet, Sjöfartsverket och Sveriges geologiska undersökning, fått uppskov
gällande avgiftsfriheten, t.o.m. februari 2025. SCB har under 2023 haft tät dialog
med Bolagsverket och Lantmäteriet för att gå igenom hur de olika myndigheterna
arbetar med uppgiften gällande bl.a. juridik, finansiering samt utveckling av nya
IT-system."
https://www.scb.se/contentassets/e6e3bb3... sidan 37

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Statistiska Centralbyrån

1 Bilaga

  • Attachment

    Fi2023 00998 Undantag fr n kravet att tillg ngligg ra s rskilt v rdefulla datase avgiftsfritt.pdf

    983K Download View as HTML

Hej

Bifogat finns regeringsbeslutet du efterfrågar, angående frågan om begäran till regeringen så har dialog förts med Regeringskansliet, men någon formell hemställan finns inte.

Vänliga hälsningar

Registrator
SCB, statistikmyndigheten

Åkullegatan 14, Örebro
scb.se

När du skickar e-post till SCB behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Mer om hur dina personuppgifter behandlas hittar du på SCB:s webbplats

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2158 e-postadress]>
Skickat: den 13 mars 2024 09:36
Till: *Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Uppskov ang. delning av värdefulla datamängder

Till Statistiska Centralbyrån,

Jag önskar veta vilket regeringsbeslut (diarienummer) som ligger bakom meningen som ses i sammanhanget nedan "Direktivet träder i kraft 10 juni 2024 men SCB, har tillsammans med Bolagsverket, Lantmäteriet, Sjöfartsverket och Sveriges geologiska undersökning, fått uppskov gällande avgiftsfriheten, t.o.m. februari 2025."

Jag vill även veta bakgrunden till uppskovet, finns en begäran till regeringen eller någon annan från er att läsa? Vad är diarienumret på den isf?

Syfte är att försöka klarlägga följande:
Ni har vetat om det här direktivet i flera år, hur kommer det sig att ni inte är redo när det träder i kraft?
Vilka faktorer och omständigheter är i spel?

Bakgrund:
Jag läser följande i er senaste årsrapport:
"En delmängd av uppgifterna i SCB:s all- männa företagsregister pekas ut som särskilt värdefulla datamängder i enlighet med EU:s genomförandeförordning (2023/138) om särskilda värdefulla datamängder.
Det är data som idag är avgiftsbelagda men som ska tillgängliggöras utan avgift.
Direktivet träder i kraft 10 juni 2024 men SCB, har tillsammans med Bolagsverket, Lantmäteriet, Sjöfartsverket och Sveriges geologiska undersökning, fått uppskov gällande avgiftsfriheten, t.o.m. februari 2025. SCB har under 2023 haft tät dialog med Bolagsverket och Lantmäteriet för att gå igenom hur de olika myndigheterna arbetar med uppgiften gällande bl.a. juridik, finansiering samt utveckling av nya IT-system."
https://www.scb.se/contentassets/e6e3bb3... sidan 37

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2158 e-postadress]

Är [SCB e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Statistiska Centralbyrån? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------

OBS! Detta mejl kommer från en avsändare utanför SCB:s IT-miljö. Klicka inte på länkar och öppna inte bifogade filer om du är osäker på avsändare eller innehåll. Rapportera till Servicedesk via Spam i Outlook om du misstänker e-posten.

--------------------------------------------.

Kommentarer omfattas inte av vårt utgivningsbevis. Du ansvarar själv för dina artikelkommentarer. Uppenbar Pseudonym lämnade en anteckning ()

Jag noterar att det i protokollet inte framgår ett enda skäl till varför detta beslutats.
Det skulle vara intressant att undersöka vilka underlag som låg till grund för beslutet. Tyvärr framgår det inga referenser från protokollet om sådana underlag så ett gräv verkar behövas där epost, m.m. begärs ut och studeras närmare.