Riksförsäkringsverkets föreskrift (RFFS 1998:13)

Benny Johansson gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Försäkringskassan

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Försäkringskassan hade inte den begärda informationen.

Benny Johansson

Till Försäkringskassan,

Begär att skyndsamt få ta del av den bakgrundsfakta eller den konsekvensbeskrivning som gjordes för 7–8 § i Riksförsäkringsverkets föreskrift (RFFS 1998:13) om kontroll i sjukpenningärenden och ersättning för merutgifter vid resa till och från arbetet, m.m.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Anders

Försäkringskassan Rättsavdelningen Kansli, Försäkringskassan

1 Bilaga

  • Attachment

    Utdrag ur F rs kringskassans riktlinjer 2011 7 Utl mnande av allm nna handlingar och uppgifter.docx

    17K Download View as HTML

Hej!

Tack för din begäran, Rättsavdelningens Kansli har påbörjat arbetet med att ta fram de handlingar som du efterfrågar.
Det har gjorts ändringar i denna föreskrift sedan den kom och jag vill bara stämma av med dig vilken version det är du söker?

Jag bifogar även ett utdrag ur Försäkringskassans riktlinjer (2011:7) Utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter gällande hur eventuell kostnad beräknas.

Med vänlig hälsning,
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Försäkringskassan
Mathilda Granlund
Administrativ assistent
Rättsavdelningen
[e-postadress]
Telefon: 010-111 50 61, Mobil: 072-595 97 97 
Kundcenter: 0771-524 524
Postadress/Besöksadress: Försäkringskassan, LM Ericssons väg 30, 103 51 Hägersten
www.fk.se
 
  Tänk på miljön innan du skriver ut detta e-brev

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Benny Johansson <[Registrators #1832 e-postadress]>
Skickat: den 17 maj 2023 09:56
Till: Försäkringskassan Huvudkontoret <forsakringskassan[Försäkringskassan e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Riksförsäkringsverkets föreskrift (RFFS 1998:13)

Till Försäkringskassan,

Begär att skyndsamt få ta del av den bakgrundsfakta eller den konsekvensbeskrivning som gjordes för 7–8 § i Riksförsäkringsverkets föreskrift (RFFS 1998:13) om kontroll i sjukpenningärenden och ersättning för merutgifter vid resa till och från arbetet, m.m.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om

villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Anders

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1832 e-postadress]

Är [Försäkringskassan e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Försäkringskassan? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Benny Johansson

Till Försäkringskassan Rättsavdelningen Kansli,

Tack Mathilda,

Jag är inte helt säker, men troligen är det enligt nedan, så vi börjar där.

- för 7 § bör det vara ändringen i RFFS 2002:8 som är intressant - så bakgrundsfakta, förarbete eller konsekvensbeskrivning för denna paragraf i denna version tack.
- för 8 § bör det vara ändringen i RFFS 2003:12 som är intressant - så bakgrundsfakta, förarbete eller konsekvensbeskrivning för denna paragraf i denna version tack.

Med vänliga hälsningar,

Anders

Försäkringskassan Rättsavdelningen Kansli, Försäkringskassan

Hej,

Tack för återkopplingen, vi jobbar vidare med att få fram underlagen och återkommer till dig.

Med vänlig hälsning,

Försäkringskassan
Angelica Hjertzell
Administrativ assistent
Rättsavdelningen
[e-postadress]
Tfn: 010 113 45 92, 070 190 31 98

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Benny Johansson <[Registrators #1832 e-postadress]>
Skickat: den 19 maj 2023 01:15
Till: Försäkringskassan Rättsavdelningen Kansli <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Riksförsäkringsverkets föreskrift (RFFS 1998:13)

Till Försäkringskassan Rättsavdelningen Kansli,

Tack Mathilda,

Jag är inte helt säker, men troligen är det enligt nedan, så vi börjar där.

- för 7 § bör det vara ändringen i RFFS 2002:8 som är intressant - så bakgrundsfakta, förarbete eller konsekvensbeskrivning för denna paragraf i denna version tack.
- för 8 § bör det vara ändringen i RFFS 2003:12 som är intressant - så bakgrundsfakta, förarbete eller konsekvensbeskrivning för denna paragraf i denna version tack.

Med vänliga hälsningar,

Anders

visa citerade sektioner

Benny Johansson

Till Försäkringskassan Rättsavdelningen Kansli,

Hej,

Jag har inte hört något från Er sedan den 19 maj 2023 och undrar vad som händer med min förfrågan.

Med vänliga hälsningar,

Anders

Försäkringskassan Rättsavdelningen Kansli, Försäkringskassan

2 Bilagor

Hej,

Beklagar att vårt svar dröjt, det beror av att vi har beställt akter från centralarkivet men alla har inte kommit ännu. Vi har fått två underlag (som bifogas nedan) och ber att få återkomma med de resterande underlagen.
Vi hade hoppats att vi skulle kunna skicka allt samtidigt, men att vi utreder vidare vart akterna tagit vägen och skickar ut resten så fort vi fått tag på dessa.

Återkom om du vill ha underlagen per post, då tillkommer en avgift.

Med vänlig hälsning,

Försäkringskassan
Angelica Hjertzell
Administrativ assistent
Rättsavdelningen
[e-postadress]
Tfn: 010 113 45 92, 070 190 31 98

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Benny Johansson <[Registrators #1832 e-postadress]>
Skickat: den 30 maj 2023 10:32
Till: Försäkringskassan Rättsavdelningen Kansli <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Riksförsäkringsverkets föreskrift (RFFS 1998:13)

Till Försäkringskassan Rättsavdelningen Kansli,

Hej,

Jag har inte hört något från Er sedan den 19 maj 2023 och undrar vad som händer med min förfrågan.

Med vänliga hälsningar,

Anders

visa citerade sektioner

Försäkringskassan Rättsavdelningen Kansli, Försäkringskassan

1 Bilaga

  • Attachment

    FK 2023 014681 7 SV SV SV beg ran enligt Offentlighetsprincipen Riksf rs kringsverkets f r 920534 1 1.PDF.pdf

    105K Download View as HTML

Hej!

 

Min kollega Angelica lämnade ut handlingar till dig den 30 maj som du har
begärt ut.

 

Jag undrar nu om ditt ärende kan avslutas eller om du saknar någon
handling som efterfrågats?

 

Tack på förhand!

 

Med vänlig hälsning,

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Försäkringskassan

Mathilda Granlund
Administrativ assistent

Rättsavdelningen

[1][e-postadress]

Telefon: 010-111 50 61, Mobil: 072-595 97 97 

Kundcenter: 0771-524 524

Postadress/Besöksadress: Försäkringskassan, LM Ericssons väg 30, 103 51
Hägersten

[2]www.fk.se

 

 P Tänk på miljön innan du skriver ut detta e-brev

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.fk.se/

Benny Johansson

Till Försäkringskassan Rättsavdelningen Kansli,

Hej Matilda,

Angelica hade beställt akten - och det bör vara själva grundförfattning som vi inväntar.

Så bakgrundsfakta, förarbete eller konsekvensbeskrivning för både 7 och 8 §§ i RFFS 1998:13 tack. Sen bör vi vara klara!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Anders

Försäkringskassan Rättsavdelningen Kansli, Försäkringskassan

1 Bilaga

Hej!

Tack för ditt svar!

Jag kan se att det finns en konsekvensutredning kopplad till FKFS 2021:5 som avser ändring av RFFS 1998:13, är du intresserad av denna?

Jag bifogar även grundförfattningen för RFFS 1998:13 till dig och sen ber jag att få återkomma till dig gällande det förarbete som du efterfrågar.
Vi väntar fortfarande på återkoppling från Försäkringskassans centralarkiv.

Med vänlig hälsning,
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Försäkringskassan
Mathilda Granlund
Administrativ assistent
Rättsavdelningen
[e-postadress]
Telefon: 010-111 50 61, Mobil: 072-595 97 97 
Kundcenter: 0771-524 524
Postadress/Besöksadress: Försäkringskassan, LM Ericssons väg 30, 103 51 Hägersten
www.fk.se
 
  Tänk på miljön innan du skriver ut detta e-brev

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Benny Johansson <[Registrators #1832 e-postadress]>
Skickat: den 7 juni 2023 17:27
Till: Försäkringskassan Rättsavdelningen Kansli <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Riksförsäkringsverkets föreskrift (RFFS 1998:13)

Till Försäkringskassan Rättsavdelningen Kansli,

Hej Matilda,

Angelica hade beställt akten - och det bör vara själva grundförfattning som vi inväntar.

Så bakgrundsfakta, förarbete eller konsekvensbeskrivning för både 7 och 8 §§ i RFFS 1998:13 tack. Sen bör vi vara klara!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Anders

visa citerade sektioner

Benny Johansson

Till Försäkringskassan Rättsavdelningen Kansli,

Hej Matilda,

Tack för frågan, men jag tror inte att konsekvensutredning för FKFS 2021:5 är nödvändig.

Det vi är ute efter är nämligen själva bakgrunden till 7 och 8 §§ och troligen finns denna information i "förarbetet" till RFFS 1998:13.

Med vänliga hälsningar,

Anders

Försäkringskassan Rättsavdelningen Kansli, Försäkringskassan

2 Bilagor

Hej Anders!

Verksjurist på Försäkringskassans Rättsavdelning har nu gått igenom den akt som beställts från centralarkivet med diarienummer: 2824/98.

Den innehåller dessvärre inget förarbete/bakgrund/konsekvensutredning till RFFS 1998:13 som du efterfrågar i din begäran.
Försäkringskassan kan inte lämna ut handlingar som inte finns hos oss.

Vi bifogar dock två underlag som verksjuristen tror kan vara intressant för dig. Utlämnandet av dessa handlingar medför ingen kostnad för dig.

Om inte du har någon ytterligare fråga eller fundering kommer ditt ärende att avslutas.

Med vänlig hälsning,
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Försäkringskassan
Mathilda Granlund
Administrativ assistent
Rättsavdelningen
[e-postadress]
Telefon: 010-111 50 61, Mobil: 072-595 97 97 
Kundcenter: 0771-524 524
Postadress/Besöksadress: Försäkringskassan, LM Ericssons väg 30, 103 51 Hägersten
www.fk.se
 
  Tänk på miljön innan du skriver ut detta e-brev

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Benny Johansson <[Registrators #1832 e-postadress]>
Skickat: den 8 juni 2023 17:45
Till: Försäkringskassan Rättsavdelningen Kansli <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Riksförsäkringsverkets föreskrift (RFFS 1998:13)

Till Försäkringskassan Rättsavdelningen Kansli,

Hej Matilda,

Tack för frågan, men jag tror inte att konsekvensutredning för FKFS 2021:5 är nödvändig.

Det vi är ute efter är nämligen själva bakgrunden till 7 och 8 §§ och troligen finns denna information i "förarbetet" till RFFS 1998:13.

Med vänliga hälsningar,

Anders

visa citerade sektioner

Benny Johansson

Till Försäkringskassan Rättsavdelningen Kansli,

Tack Matilda,

Vi önskar bara ett förtydligande. Gäller alternativ (1) eller (2) nedan?

(1) Gjordes inget förarbete eller någon bakgrunds- eller konsekvensutredning vid tidpunkten för när föreskriften tillkom? Att handlingen inte finns att tillgå är så att säga naturligt eftersom den aldrig har funnits?

(2) Eller borde ett förarbete eller en bakgrunds- eller konsekvensutredning gjorts även när aktuell föreskriften tillkom? Det vill säga handlingen borde funnits hos Försäkringskassan, men är nu förekommen?

Med vänliga hälsningar,

Anders

Försäkringskassan Rättsavdelningen Kansli, Försäkringskassan

Hej,

Jag kommer att stämma av dina frågor under dagen och återkommer till dig!

Med vänlig hälsning,

Försäkringskassan
Angelica Hjertzell
Administrativ assistent
Rättsavdelningen
[e-postadress]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Benny Johansson <[Registrators #1832 e-postadress]>
Skickat: den 16 juni 2023 16:28
Till: Försäkringskassan Rättsavdelningen Kansli <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: SV: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Riksförsäkringsverkets föreskrift (RFFS 1998:13)

Till Försäkringskassan Rättsavdelningen Kansli,

Tack Matilda,

Vi önskar bara ett förtydligande. Gäller alternativ (1) eller (2) nedan?

(1) Gjordes inget förarbete eller någon bakgrunds- eller konsekvensutredning vid tidpunkten för när föreskriften tillkom? Att handlingen inte finns att tillgå är så att säga naturligt eftersom den aldrig har funnits?

(2) Eller borde ett förarbete eller en bakgrunds- eller konsekvensutredning gjorts även när aktuell föreskriften tillkom? Det vill säga handlingen borde funnits hos Försäkringskassan, men är nu förekommen?

Med vänliga hälsningar,

Anders

visa citerade sektioner

Försäkringskassan Rättsavdelningen Kansli, Försäkringskassan

Hej,

Nu har jag stämt av med en av våra verksjurister och vi kan inte hitta någon information som säger om en sådan handling har funnits men sedan har gallrats eller om den aldrig har existerat. Utgångspunkten är att allmänna handlingar ska bevaras men vi kan inte svara på vilket av alternativen som gäller i denna fråga.

Som vi bedömer det nu har du fått det du begärt och vi kommer avsluta ärendet om du inte återkommer till oss.

Med vänlig hälsning,

Försäkringskassan
Angelica Hjertzell
Administrativ assistent
Rättsavdelningen
[e-postadress]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Benny Johansson <[Registrators #1832 e-postadress]>
Skickat: den 16 juni 2023 16:28
Till: Försäkringskassan Rättsavdelningen Kansli <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: SV: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Riksförsäkringsverkets föreskrift (RFFS 1998:13)

Till Försäkringskassan Rättsavdelningen Kansli,

Tack Matilda,

Vi önskar bara ett förtydligande. Gäller alternativ (1) eller (2) nedan?

(1) Gjordes inget förarbete eller någon bakgrunds- eller konsekvensutredning vid tidpunkten för när föreskriften tillkom? Att handlingen inte finns att tillgå är så att säga naturligt eftersom den aldrig har funnits?

(2) Eller borde ett förarbete eller en bakgrunds- eller konsekvensutredning gjorts även när aktuell föreskriften tillkom? Det vill säga handlingen borde funnits hos Försäkringskassan, men är nu förekommen?

Med vänliga hälsningar,

Anders

visa citerade sektioner