Öppna data om statens utgiftsområden

Uppenbar Pseudonym gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Regeringskansliet

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Regeringskansliet ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Uppenbar Pseudonym

Till Regeringskansliet,

Enligt länkarna i nedan finns det fastställda utgiftsområden, men jag hittar inte dessa som öppna data.

Enligt lagen om öppna data önskar jag därför begära ut dem som öppna data. Ni har fyra veckor på er att behandla ärendet. Kolla vägledningarna från DIGG om ni är osäkra på vilket format eller licens som är lämpligt.

Dela också gärna datamängden på dataportal.se så alla lätt hittar den.

Bakgrund:
https://www.regeringen.se/contentassets/...
https://www.regeringen.se/sveriges-reger...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Uppenbar Pseudonym

Till Regeringskansliet,

Jag väntar fortfarande på svar.
I ett nyligt publicerad pdf och html dokument här https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och... finns utgiftsområden där med i klartext.

Jag önskar alla statens fasta begrepp som en sammanhängande öppen data så jag kan begripa mig bättre på de begrepp som förekommer i era dokument.

Kan jag få det?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Bakgrund:
Om vi ska kunna maskinläsa statens textmassor måste dessa börja delas i någon strukturerad form så att maskiner begriper sig på dem. Tex budgeten som i fallet ovan. Jag vill kunna maskinläsa och jämföra med andra länders budgetar. Därför behövs bra data från er och Riksdagen. I dagsläget får vi ut pdf och html vilket inte möjliggör maskinläsning på den nivån jag skulle vilja.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym