Kostnad för uppstart av tandläkarklinik

Jahaaaa gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Folktandvården i Skåne AB

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Till Folktandvården i Skåne AB,

Vad var kostnaden för att starta upp en tandläkarklinik? Jag vill alltså veta kostnaden för all utrustning i kliniken förutom löner. Jag vill också veta den dyraste uppstarten i Skåne samt den billigaste uppstarten i Skåne så att jag kan dra ett snitt.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
AY

Edmund Jörgen, Folktandvården i Skåne AB

Hej,
Bekräftar att vi tagit emot er begäran. Vi återkommer snarast med ett svar.
Vänliga hälsningar
Jörgen Edmund

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jahaaaa <[Registrators #1780 e-postadress]>
Skickat: den 19 mars 2023 20:58
Till: Edmund Jörgen <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kostnad för uppstart av tandläkarklinik

Till Folktandvården i Skåne AB,

Vad var kostnaden för att starta upp en tandläkarklinik? Jag vill alltså veta kostnaden för all utrustning i kliniken förutom löner. Jag vill också veta den dyraste uppstarten i Skåne samt den billigaste uppstarten i Skåne så att jag kan dra ett snitt.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om

villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

AY

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1780 e-postadress]

Är [Folktandvården i Skåne AB e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Folktandvården i Skåne AB? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Email secured by Check Point

Edmund Jörgen, Folktandvården i Skåne AB

Hej igen,
Jag beklagar verkligen att svaret dröjt så länge, det var en inte helt okomplicerad fråga. Förutsättningarna för klinikerna är väldigt olika, dels varierar storleken en hel del men det är också så att vi ibland endast renoverar delar av en klinik, beroende på behovet, varpå kostnaden blir lägre. Vanligast är dock att vi renoverar hela kliniken samtidigt för att undvika att behöva stänga för renovering vid flera tillfällen, och det är också några sådana exempel jag nämner nedan.

Den klinik som vi investerat mest i är Lund C, som byggdes 2018. Det är en stor klinik, totalt 38 rum, med både allmän- och specialisttandvård. Här låg investeringen på 24,7 mkr för all utrustning. Den enskilt största posten är unitar (behandlingsstolar) men även sterilen med all medicinteknisk utrustning drar snabbt iväg i pengar.

De allra minsta klinikerna är inte renoverade på ett tag så istället för att välja den minsta kliniken tänker jag att det kan vara relevant att titta på två normalstora kliniker från 2021-2022, nämligen Sjöbo som med sina 10 rum kostade 7,3 mkr och Skurup som med 11 rum kostade 8,1 mkr.

Jag hoppas detta besvarar din fråga, annars får du höra av dig igen.

Vänliga hälsningar
Jörgen Edmund

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Edmund Jörgen
Skickat: den 22 mars 2023 08:57
Till: 'Jahaaaa' <[Registrators #1780 e-postadress]>
Ämne: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kostnad för uppstart av tandläkarklinik

Hej,
Bekräftar att vi tagit emot er begäran. Vi återkommer snarast med ett svar.
Vänliga hälsningar
Jörgen Edmund

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jahaaaa <[Registrators #1780 e-postadress]>
Skickat: den 19 mars 2023 20:58
Till: Edmund Jörgen <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kostnad för uppstart av tandläkarklinik

Till Folktandvården i Skåne AB,

Vad var kostnaden för att starta upp en tandläkarklinik? Jag vill alltså veta kostnaden för all utrustning i kliniken förutom löner. Jag vill också veta den dyraste uppstarten i Skåne samt den billigaste uppstarten i Skåne så att jag kan dra ett snitt.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om

villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

AY

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1780 e-postadress]

Är [Folktandvården i Skåne AB e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Folktandvården i Skåne AB? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Email secured by Check Point