Till Gällivare kommun,
Jag begär att få kopia, eller pdf, på det avtal Gällivare kommun har angående nu gällande avtal, samt senaste upphandling av avtal gällande snöröjning, och väghållning, specifikt Ullatti.
Dvs, hur skola snöröjningen utföras, och när?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Peter M Nilsson

SAM, Gällivare kommun

3 Bilagor

Hej

Bifogat finns de avtal du efterfrågar.

Med vänlig hälsning

Isaac Tham
Nämndsekreterare
Stöd- och utvecklingsförvaltningen

Gällivare kommun
982 81 Gällivare
[e-postadress]
www.gellivare.se

Tel 0970-81 89 86
Växel 0970-81 80 00
Fax 0970-144 51

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Peter M Nilsson <[Registrators #2090 e-postadress]>
Skickat: den 18 december 2023 01:24
Till: Post Gällivare kommun <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunal snöröjning i byarna. Specifikt Ullatti.

[Du får inte e-post ofta från [Registrators #2090 e-postadress]. Läs om varför det här är viktigt på https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific... ]

Till Gällivare kommun,
Jag begär att få kopia, eller pdf, på det avtal Gällivare kommun har angående nu gällande avtal, samt senaste upphandling av avtal gällande snöröjning, och väghållning, specifikt Ullatti.
Dvs, hur skola snöröjningen utföras, och när?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Peter M Nilsson

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2090 e-postadress]

Är [Gällivare kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Gällivare kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------