Information om arbetet med att öppna upp datamängder

Uppenbar Pseudonym gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Myndigheten för digital förvaltning

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev delvis framgångsrik.

Uppenbar Pseudonym

Till Myndigheten för digital förvaltning,

Jag önskar veta vem hos er som jag kan kontakta för att prata om hur ni kan hjälpa andra myndigheter i processen att öppna upp. Är någon ansvarig för att lobba mot regeringen?
Är någon ansvarig för att ta fram statistik över hur det ligger till hos alla våra myndigheter just nu?

Frågor jag skulle vilja ha svar på:
Har ni den lagliga och förordningsmässiga stöd som behövs? Om inte vad lobbar ni för att förändra?

Hur många år prognosticerar ni att det kommer ta innan vi tex har heltäckande öppna data om säg vandringsleder eller grillplatser?

Räcker det med råd och rekommendationer i praksis och vad gör vi om tex Härnösands Kommun helt sumpar att dela öppna data över tid trots att medborgarna vill ha det och skriver medborgarförslag, lobbar mot politiker och tjänstemän och begär ut handlingar och data, men inget händer?

Kan ni skriva en guide om hur man stämmer en myndighet som totalvägrar att öppna sina datamängder?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

DIGG - Registrator, Myndigheten för digital förvaltning

Hej,

 

Digg har som myndighet bland annat ett uppdrag om att främja innovation
genom att se till att öppna data, det vill säga information och
handlingar, från offentliga aktörer finns tillgänglig för alla att
använda. Som stöd för detta har Digg tagit fram både vägledningar och
rekommendationer kring användningen av öppna data. Information om detta
finns på vår hemsida, se länk nedan.

 

Som statlig myndighet är det vår uppgift att utföra de uppdrag som
regeringen ålägger myndigheten samt att tillämpa de lagar och förordningar
som utfärdas. Det innebär att vi inte har något uppdrag att arbeta med
lobbying inom området men om Digg anser att en författning behöver ändras
eller kompletteras så kan myndigheten göra framställningar om detta till
regeringen.

 

Öppna datalagen innehåller bl.a. tidskrav på handläggning av en begäran om
tillgängliggörande och en enskild kan överklaga en myndighets beslut att
inte göra data offentlig till allmän förvaltningsrätt (5 kap. öppna
datalagen). Om man anser att en myndighet brister i sitt hantering av
öppna data-ärenden så kan man vända sig till Justitieombudsmannen (JO).

 

Bifogar några länkar till relevanta delar av myndighetens webbsidor om
öppna och delade data nedan:

Information på myndighetens hemsida om vägledningar och rekommendationer
kring användningen av öppna data: 
 [1]https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp... och
[2]https://www.dataportal.se/

Lagtext för öppna datalagen:
[3]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och...

Öppna data-direktivet:
[4]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/...

 

Med vänlig hälsning

 

Registrator

Digg – Myndigheten för digital förvaltning

Agency for Digital Government

0771-11 44 00

[5]www.digg.se

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1951 e-postadress]>
Skickat: den 16 juli 2023 10:54
Till: DIGG - Registrator <[DIGG e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Information om arbetet med
att öppna upp datamängder

 

Till Myndigheten för digital förvaltning,

 

Jag önskar veta vem hos er som jag kan kontakta för att prata om hur ni
kan hjälpa andra myndigheter i processen att öppna upp. Är någon ansvarig
för att lobba mot regeringen?

Är någon ansvarig för att ta fram statistik över hur det ligger till hos
alla våra myndigheter just nu?

 

Frågor jag skulle vilja ha svar på:

Har ni den lagliga och förordningsmässiga stöd som behövs? Om inte vad
lobbar ni för att förändra?

 

Hur många år prognosticerar ni att det kommer ta innan vi tex har
heltäckande öppna data om säg vandringsleder eller grillplatser?

 

Räcker det med råd och rekommendationer i praksis och vad gör vi om tex
Härnösands Kommun helt sumpar att dela öppna data över tid trots att
medborgarna vill ha det och skriver medborgarförslag, lobbar mot politiker
och tjänstemän och begär ut handlingar och data, men inget händer?

 

Kan ni skriva en guide om hur man stämmer en myndighet som totalvägrar att
öppna sina datamängder?

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänlig hälsning,

 

Uppenbar Pseudonym

 

-------------------------------------------------------------------

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[6]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

[7][Registrators #1951 e-postadress]

 

Är [8][DIGG e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Myndigheten för digital förvaltning? Om så är
fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[9][e-postadress]:

[10]https://handlingar.se/change_request/new...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[11]https://handlingar.se/help/officers

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...
2. https://www.dataportal.se/
3. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och...
4. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/...
5. http://www.digg.se/
6. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
7. mailto:[Registrators #1951 e-postadress]
8. mailto:[DIGG e-postadress för begäran om allmän handling]
9. mailto:[e-postadress]
10. https://handlingar.se/change_request/new...
11. https://handlingar.se/help/officers