Uppenbar Pseudonym

Till Härnösands kommun,

Jag önskar en lista över alla handlingar från år 2000 som handlar om HSLF-FS
2022:39 med titeln "Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om våld i nära relationer" och som matchar på "våld i nära relationer"

Jag önskar listan i maskinläsbar form så jag enkelt kan behandla den. Tex CSV-format.

(denna begäran är enligt lagen om öppen data, se DIGGs hemsida för detaljer om handläggningen)

Bakgrund:
"Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Både kvinnor och män utsätts men kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Förövaren är i majoriteten av fallen en man. [...]
Regeringen har beslutat om en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Den pågår mellan åren 2017–2026."
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapss...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Stefan Berggren, Härnösands kommun

1 Bilaga

Hej,
Det enda jag hittar i de arkiverade diarierna rör ett dokument om länsstrategi för våld i nära relationer. Bifogar träfflista. Något som knyter an till Socialstyrelsens föreskrift hittar jag inte.

Med vänliga hälsningar

Stefan Berggren
Kommunarkivarie
Kommunstyrelseförvaltningen
Härnösands kommun
Tel. 0611-348251

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: [Härnösands kommun e-postadress för begäran om allmän handling] <[Härnösands kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 24 januari 2024 13:20
Till: [e-postadress]; [e-postadress]
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Handlingar om våld i nära relationer och HSLF-FS 2022:39

Hej!

Hittar inget i diariet. Kan ni se om ni finner något och besvara begäran
[Registrators #2119 e-postadress]

Med vänliga hälsningar

Centraldiariet
Kanslienheten
Härnösands kommun
Telefon: 0611-34 81 99

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2119 e-postadress]>
Skickat: den 24 januari 2024 12:37
Till: [Härnösands kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Handlingar om våld i nära relationer och HSLF-FS 2022:39

Till Härnösands kommun,

Jag önskar en lista över alla handlingar från år 2000 som handlar om HSLF-FS
2022:39 med titeln "Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer" och som matchar på "våld i nära relationer"

Jag önskar listan i maskinläsbar form så jag enkelt kan behandla den. Tex CSV-format.

(denna begäran är enligt lagen om öppen data, se DIGGs hemsida för detaljer om handläggningen)

Bakgrund:
"Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Både kvinnor och män utsätts men kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Förövaren är i majoriteten av fallen en man. [...] Regeringen har beslutat om en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Den pågår mellan åren 2017–2026."
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapss...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2119 e-postadress]

Är [Härnösands kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Härnösands kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------