Till Luleå MiljöResurs Aktiebolag,

Jag önskar få en digital kopia på samtliga fakturor från 2023 och 2024 som inkommit till Luleå Miljöresurs AB från följande organisationer:

Luleå Hockey
BC Luleå
Luleå Basket

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Anders Nordin

Kundservice Lumire, Luleå MiljöResurs Aktiebolag

#=- --- Answer above this line --- -=# 

Hej!
Tack för att du har kontaktat oss.

Vi har tagit emot ditt ärende, 32581.

Våra öppettider är helgfria vardagar 7-16. Vi kommer inom kort att hantera
ditt ärende och återkopplar vad som händer i det. Om du vill lägga till
någon information kring ärendet så svara på detta mail utan att ändra
ämnesraden.

Med vänliga hälsningar,
Luleå Miljöresurs

[1][IMG]

References

Visible links
1. https://www.lumire.se/

Kundservice Lumire, Luleå MiljöResurs Aktiebolag

10 Bilagor

#=-  Answer above this line  -=# 
Hej Anders,

Här kommer de fakturor som vi fått från respektive klubb.

Hälsningar
Lotta 

Återstår det frågor kan du svara på detta mail utan att ändra ämnesraden

Med vänliga hälsningar,
Lotta Rova
Lumire

[1][IMG]

References

Visible links
1. https://www.lumire.se/