This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Fakturor från elitidrottsföreningar i Luleå'.

Faktura 
Fakturanummer  30136
Säljare
Köpare
Fakturameddelande
LULEÅ BASKETBOLLKLUBB
Luleå MiljöResurs Aktiebolag
(PartsID:8970007632) 
(PartsID:5560190331) 
(PartsID:8970007632) 
(PartsID:5560190331) 
Bastugatan 6
Gårdsvägen 11
Bastugatan 6
97347 LULEÅ SE
Leveransadress
97241 LULEÅ SE
Kontaktuppgifter
Kontakt:
Reidun Holstad Johansson
Email:
xx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Beställarreferens
Per Ekervhen
Vår referens
Fakturadatum
2023-12-04
Beställarreferens2
Fakturans valuta
SEK
Ert VAT-nummer
SE556019033101
Betalningsvillkor
0 Dagar
Ert organisationsnr
5560190331
Förfallodatum
2023-12-04
Fakturarader (1 styck)
Fakturerad
Orderref Följesedel
Radnr Benämning
Anteckning
À-pris
Summa
Summan inkluderar Skatt
Datum Artikelnummer
kvantitet
/radnr
/radnr
1 Matchvärd 3 december Gratismatchen
1.00 ST 20000.00 SEK 20000.00 SEK
0%   
101
Fakturans mervärdesskatter
Skattesats
Skattebelopp
Omräknat skattebelopp
Skattepliktigt belopp
Ev undantagsorsak
Ev ursprunglig fakturas skatt
0%  
0.00 SEK
20000.00 SEK
Zero rated goods  
Totalbelopp
Summa radbelopp
Fakturerat belopp exkl moms
Mervärdesskatt
Beloppsutjämning
Fakturan totalt (inkl mervärdesskatt)
20000.00 SEK
20000.00 SEK
0.00 SEK
20000.00 SEK
Denna faktura kan betalas till:
Bank(BIC): SWEDSESS
Ange vid betalning via bank
Företagets säte
F-skatt:
IBAN: SE1180000820169942304198
3013679
Bankgiro
Ange vid betalning via BG
Organisationsnummer
Momsregistreringsnummer
7093529
3013679
8970007632
SE897000763201
Fenix EDI
Sida 1 / 1