Data om alla publikationer

Uppenbar Pseudonym gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Socialstyrelsen

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Uppenbar Pseudonym

Till Socialstyrelsen,

Jag skulle vilja begära ut en lista i maskinläsbart format om möjligt med alla publikationer som ni skapat sen ni började registrera dem i datorer.

Tex https://www.socialstyrelsen.se/kunskapss...

För varje rad/uppdrag skulle jag vilja veta följande:
* isbn
* url tex den ovan
* titel
* datum för utgivning
* författare om någon
* url till pdf tex https://www.socialstyrelsen.se/globalass...
* länk till arkiv (tex om riksarkivet eller annat arkiv har flera detaljer vill vi veta identifieraren/urlen på dokumentet hos dem)

Syftet är att ladda upp datan på Wikidata.org så den kan länkas från andra objekt i grafen tex dokument från Riksdagen, offentliga utredningar, uppdrag från olika departement, domar, m.m.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

produktionsledning, Socialstyrelsen

1 Bilaga

Hej

 

Här kommer en lista över det som vi har möjlighet att ta fram gällande
våra publicerade publikationer.

 

Jag hänvisar till Riksarkivet eller Kungliga biblioteket för information
om deras identifieraren/urlen och tex dokument från Riksdagen, offentliga
utredningar, uppdrag från olika departement, domar, m.m. så får ni
kontakta berörd myndighet för mer information.

 

 

Med vänlig hälsning.

Helen

.....................................................................

Helen Sotterman

Produktionsledning

075-247 33 75

 

SOCIALSTYRELSEN

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsutveckling 1

106 30 Stockholm

Växel 075-247 30 00

[1]www.socialstyrelsen.se

 

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg

 

[2]Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Uppenbar Pseudonym <[3][Registrators #1829 e-postadress]>

Skickat: den 14 maj 2023 09:39

Till: Socialstyrelsen <[4][e-postadress]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Data om alla publikationer

 

Till Socialstyrelsen,

 

 

 

Jag skulle vilja begära ut en lista i maskinläsbart format om möjligt med
alla publikationer som ni skapat sen ni började registrera dem i datorer.

 

 

 

Tex
[5]https://scanmail.trustwave.com/?c=10196&...

 

 

 

För varje rad/uppdrag skulle jag vilja veta följande:

 

* isbn

 

* url tex den ovan

 

* titel

 

* datum för utgivning

 

* författare om någon

 

* url till pdf tex
[6]https://scanmail.trustwave.com/?c=10196&...

 

* länk till arkiv (tex om riksarkivet eller annat arkiv har flera detaljer
vill vi veta identifieraren/urlen på dokumentet hos dem)

 

 

 

Syftet är att ladda upp datan på
[7]http://scanmail.trustwave.com/?c=10196&a...
så den kan länkas från andra objekt i grafen tex dokument från Riksdagen,
offentliga utredningar, uppdrag från olika departement, domar, m.m.

 

 

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om

 

villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Uppenbar Pseudonym

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[8]https://scanmail.trustwave.com/?c=10196&...

 

 

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med
[9]http://scanmail.trustwave.com/?c=10196&a...
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[10][Registrators #1829 e-postadress]

 

 

 

Är [11][Socialstyrelsen e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Socialstyrelsen? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [12][e-postadress]:

 

[13]https://scanmail.trustwave.com/?c=10196&...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet.
[14]http://scanmail.trustwave.com/?c=10196&a...
möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur
du kan dra nytta av
[15]http://scanmail.trustwave.com/?c=10196&a...
samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[16]https://scanmail.trustwave.com/?c=10196&...

 

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://www.socialstyrelsen.se/
2. https://www.socialstyrelsen.se/personupp...
3. mailto:[Registrators #1829 e-postadress]
4. mailto:[e-postadress]
5. https://scanmail.trustwave.com/?c=10196&...
6. https://scanmail.trustwave.com/?c=10196&...
7. http://scanmail.trustwave.com/?c=10196&a...
8. https://scanmail.trustwave.com/?c=10196&...
9. http://scanmail.trustwave.com/?c=10196&a...
10. mailto:[Registrators #1829 e-postadress]
11. mailto:[Socialstyrelsen e-postadress för begäran om allmän handling]
12. mailto:[e-postadress]
13. https://scanmail.trustwave.com/?c=10196&...
14. http://scanmail.trustwave.com/?c=10196&a...
15. http://scanmail.trustwave.com/?c=10196&a...
16. https://scanmail.trustwave.com/?c=10196&...