Borttappat badplats?

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Ljusdals kommun ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Uppenbar Pseudonym

Till Ljusdals kommun,

Enligt lantmäterit ska det finnas eller ha funnits en badplats här:
https://www.openstreetmap.org/note/39237...

Finns den kvar?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym