Anmälan av Trafikverket för brott mot arbetsmiljölagen och visselblåsarlagen

Väntar på en intern granskning från Arbetsmiljöverket om deras hantering av denna begäran.

Till Arbetsmiljöverket,

Jag fick i helgen veta att Trafikverket 24 mars 2023 ska ha anmälts av en privatperson för Arbetsmiljöverket för brott mot arbetsmiljölagen och visselblåsarlagen.

Jag begär nu av Arbetsmiljöverket att få ut den anmälan. Finns bilagor begär jag också dom. Jag begär också att få Arbetsmiljöverkets svar på anmälan och också eventuell annan dokumentation i ärendet. Också ärendets status idag önskar jag bli informerad om.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Linda Korhonen

Till Arbetsmiljöverket,

Det har nu gått drygt 4 hela dygn. Och jag och alla andra har inte ens fått veta om ni har sett min begäran. Även handlingar.se anger att ert svar "har blivit försenat".

Jag hoppas nu att ni åtminstone visar att ni registretat ärendet senast nu på tisdag.

Med vänlig hälsning,

Linda Korhonen

Till Arbetsmiljöverket,

Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex. Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna handlingar.

Jag skriver för att begära en intern granskning av Arbetsmiljöverkets hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen - 'Anmälan av Trafikverket för brott mot arbetsmiljölagen och visselblåsarlagen'.

Svaret på min begäran är kraftigt försenad. Enligt lagstiftningen borde Arbetsmiljöverket ha svarat långt tidigare och nu har det gått alldeles för lång tid. Jag har inte ens kunnat se någon bekräftelse på att min begäran tagits emot av myndigheten.

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns tillgänglig på Internet via den här adressen: https://handlingar.se/request/anmalan_av...

Med vänlig hälsning,

Linda Korhonen