We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Lars Bengtsson please sign in and let everyone know.

Verksamhetsbidrag till NTF Västernorrland?

We're waiting for Lars Bengtsson to read recent responses and update the status.

Till Region Västernorrland,

Jag önskar ta del av ansökningar om bidrag från NTF Västernorrland (Organisationsnummer: 888000-2624) för vart och ett av de 10 senaste åren fram till 2024. Jag vill också se alla beslut som följt på dem.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Det viktigaste för mig är att kunna jämföra beslutade belopp med de ansökta beloppen bidrag för varje år 2015-2024 i en enkel tabell till exempel.

Med vänlig hälsning,

Lars Bengtsson

fb.region.västernorrland, Region Västernorrland

Ditt meddelande har kommit till Region Västernorrlands diarium.
Meddelandet öppnas under dagen eller nästkommande vardag vid helgdag.

Därefter fördelas det till handläggare/enhet/vårdenhet.

Med vänlig hälsning

Registrator

 

fb.region.västernorrland, Region Västernorrland

Ditt meddelande har kommit till Region Västernorrlands diarium.
Meddelandet öppnas under dagen eller nästkommande vardag vid helgdag.
Därefter fördelas det till handläggare/enhet/vårdenhet.

Aktuell information om vaccination mot covid-19 finns alltid på
[1]Vaccination mot covid-19 - 1177 Vårdguiden.

Om du önskar kontakta vården, rekommenderar vi i första hand att du gör
det direkt genom [2]1177s säkra e-tjänster. På 1177.se "[3]Hitta Vård"
finns även övrig kontaktinformation om man inte har möjlighet att använda
e-tjänsterna som erbjuds.

 

Med vänlig hälsning

Registrator

Diariet

Region Västernorrland

References

Visible links
1. https://www.1177.se/Vasternorrland/sjukd...
2. https://www.1177.se/Vasternorrland/om-11...
3. https://www.1177.se/Vasternorrland/hitta...

Maria Oldenmark, Region Västernorrland

Hej!

 

Vi har mottagit er förfrågan ”begäran enligt Offentlighetsprincipen -
Verksamhetsbidrag till NTF Västernorrland?”. Jag utgår i mitt svar från er
formulering om att det viktigaste är att ni får möjlighet att jämföra
sökta och erhållna belopp.

 

Utifrån det jag tagit del av har NTF sökt 300 000 i fast summa sedan 2018,
och följande belopp har betalats ut sedan 2016 för respektive
verksamhetsår:

 

År Belopp
2023 150 000 kr
2022 153 000 kr
2021 150 000 kr
2020 150 000 kr
2019 150 000 kr
2018 200 000 kr
2017 200 000 kr
2016 150 000 kr

 

Beslut om anslag fattas årligen i samband med budgetbeslut  för Region
Västernorrland. Återkom gärna om denna information inte är tillräcklig.

 

Med vänlig hälsning//

 

 

Maria Oldenmark

Kulturchef
Region Västernorrland

 

Telefon +46611802 63

 

[1][e-postadress]

[2]www.rvn.se/Utveckling/Kultur-och-bibliotek

 

När du skickar e-post till Region Västernorrland behandlar vi dina
personuppgifter. Mer information om hur dina personuppgifter behandlas
hittar du på Region Västernorrlands webbplats, [3]www.rvn.se/gdpr

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.rvn.se/Utveckling/Kultur-och-...
3. http://www.rvn.se/gdpr

Till Maria Oldenmark,

Tack för din tydliga lista. Tack också för den snabba handläggningen. Föredömligt alltsammans.

Av andra ärenden här på handlingar.se framgår att NTF Västernorrland under hösten 2022 polisanmäldes för delaktighet i det uppmärksammade NTF-bedrägeriet mot Trafikverket. Som också framgår pågår nu förundersökning sedan i juni 2022.

Vad jag förstår påverkar inte omständigheten att en organisation är föremål för polisutredning för omfattande bidragsfusk möjligheten att få ta del av Region Västernorrlands och vi skattebetalares skattemedel?

Med vänliga hälsningar,

Lars Bengtsson

Ulla Hermansson left an annotation ()

Tänk så bra att även andra tänker i samma banor som jag. Otroligt mycket bidragsfusk och flata myndigheter som trots det bara fortsätter blunda och betala.

Hoppas du får svar Lars. <3

Birgit Jonsson left an annotation ()

Hoppas jag också.

Men det verkar som de inte vill svara, många dagar av tystnad nu.

Till Region Västernorrland,

Det har nu gått hela 9 dagar sen jag ställde min uppföljande fråga.

Ett av ärendena jag syftade på är detta: https://handlingar.se/request/fraga_om_u...

Med vänlig hälsning,

Lars Bengtsson

fb.region.västernorrland, Region Västernorrland

Ditt meddelande har kommit till Region Västernorrlands diarium.
Meddelandet öppnas under dagen eller nästkommande vardag vid helgdag.

Därefter fördelas det till handläggare/enhet/vårdenhet.

Med vänlig hälsning

Registrator

 

fb.region.västernorrland, Region Västernorrland

Hej! Enligt ärendet 24RUN1014, för din begäran som inkom 2024-01-18
"Begäran om allmän handling, verksamhetsbidrag till  NTF" så ska ett svar
ha skickats till dig 2024-01-18.

Är det något annat ärendet du syftar på? 

Med vänlig hälsning

Registrator
REGION VÄSTERNORRLAND

Område Stöd och samordning
Regionadministration
Diariet
0611-800 95
Telefontid 08.00-11.30

[1][Region Västernorrland e-postadress för begäran om allmän handling]

När du skickar e-post till Region Västernorrland behandlar vi dina
personuppgifter. Mer information om hur dina personuppgifter behandlas
hittar du på Region Västernorrlands webbplats, [2]www.rvn.se/gdpr

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Lars Bengtsson <[Registrators #2115 e-postadress]>
Skickat: den 29 januari 2024 15:14
Till: fb.region.västernorrland
Ämne: Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Verksamhetsbidrag till
NTF Västernorrland?
 
Till Region Västernorrland,

Det har nu gått hela 9 dagar sen jag ställde min uppföljande fråga.

Ett av ärendena jag syftade på är detta: 
[3]https://handlingar.se/request/fraga_om_u...

Med vänlig hälsning,

Lars Bengtsson

-------------------------------------------------------------------
Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[4]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:
[Registrators #2115 e-postadress]

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[5]https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Region Västernorrland e-postadress för begäran om allmän handling]
2. http://www.rvn.se/gdpr
3. https://handlingar.se/request/fraga_om_u...
4. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
5. https://handlingar.se/help/officers

Till fb.region.västernorrland,

Tack för snabbt svar. Men såg ni kanske inte vad jag skrev 20 januari? Då skrev jag

"Till Maria Oldenmark,

Tack för din tydliga lista. Tack också för den snabba handläggningen. Föredömligt alltsammans.

Av andra ärenden här på handlingar.se framgår att NTF Västernorrland under hösten 2022 polisanmäldes för delaktighet i det uppmärksammade NTF-bedrägeriet mot Trafikverket. Som också framgår pågår nu förundersökning sedan i juni 2022.

Vad jag förstår påverkar inte omständigheten att en organisation är föremål för polisutredning för omfattande bidragsfusk möjligheten att få ta del av Region Västernorrlands och vi skattebetalares skattemedel?

Med vänliga hälsningar,
Lars Bengtsson"

Det jag undrar är alltså om en organisation bara kan fortsätta få bidrag från Region Västernorrland trots att bevis finns för att denna medverkat i bedrägeri mot en statlig myndighet värt flera 10-tals miljoner kronor och att man blivit polisanmäld för detta och förundersökning pågår?

Och jag gav detta exempel "på andra ärenden här på handlingar.se" som jag syftade på: https://handlingar.se/request/fraga_om_u...

Tacksam för svar.

Med vänliga hälsningar,
Lars Bengtsson

fb.region.västernorrland, Region Västernorrland

Ditt meddelande har kommit till Region Västernorrlands diarium.
Meddelandet öppnas under dagen eller nästkommande vardag vid helgdag.

Därefter fördelas det till handläggare/enhet/vårdenhet.

Med vänlig hälsning

Registrator

 

fb.region.västernorrland, Region Västernorrland

Jag skickar en påminnelse om detta till Maria Oldenmark.

Med vänlig hälsning

Registrator
REGION VÄSTERNORRLAND

Område Stöd och samordning
Regionadministration
Diariet
0611-800 95
Telefontid 08.00-11.30

[1][Region Västernorrland e-postadress för begäran om allmän handling]

När du skickar e-post till Region Västernorrland behandlar vi dina
personuppgifter. Mer information om hur dina personuppgifter behandlas
hittar du på Region Västernorrlands webbplats, [2]www.rvn.se/gdpr

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Lars Bengtsson <[Registrators #2115 e-postadress]>
Skickat: den 29 januari 2024 15:41
Till: fb.region.västernorrland
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Verksamhetsbidrag
till NTF Västernorrland?
 
Till fb.region.västernorrland,

Tack för snabbt svar. Men såg ni kanske inte vad jag skrev 20 januari? Då
skrev jag

"Till Maria Oldenmark,

Tack för din tydliga lista. Tack också för den snabba handläggningen.
Föredömligt alltsammans.

Av andra ärenden här på handlingar.se framgår att NTF Västernorrland under
hösten 2022 polisanmäldes för delaktighet i det uppmärksammade
NTF-bedrägeriet mot Trafikverket. Som också framgår pågår nu
förundersökning sedan i juni 2022.

Vad jag förstår påverkar inte omständigheten att en organisation är
föremål för polisutredning för omfattande bidragsfusk möjligheten att få
ta del av Region Västernorrlands och vi skattebetalares skattemedel?

Med vänliga hälsningar,
Lars Bengtsson"

Det jag undrar är alltså om en organisation bara kan fortsätta få bidrag
från Region Västernorrland trots att bevis finns för att denna medverkat i
bedrägeri mot en statlig myndighet värt flera 10-tals miljoner kronor och
att man blivit polisanmäld för detta och förundersökning pågår?

Och jag gav detta exempel "på andra ärenden här på handlingar.se" som jag
syftade på: 
[3]https://handlingar.se/request/fraga_om_u...

Tacksam för svar.

Med vänliga hälsningar,
Lars Bengtsson

show quoted sections

Maria Oldenmark, Region Västernorrland

Hej Lars!

Detta stöd handläggs i samverkan mellan flera enheter och vi lämnar vi ett gemensamt svar så snart vi kan. Givetvis ger vi inte stöd till verksamhet om vi vet att den verksamheten är föremål för utredning eller att organisationen inte uppfyller våra stödvillkor.

Vänligen //

Maria Oldenmark
Kulturchef
Region Västernorrland

Telefon +46611802 63

[e-postadress]
www.rvn.se/Utveckling/Kultur-och-bibliotek

När du skickar e-post till Region Västernorrland behandlar vi dina personuppgifter. Mer information om hur dina personuppgifter behandlas hittar du på Region Västernorrlands webbplats, www.rvn.se/gdpr

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Lars Bengtsson <[Registrators #2115 e-postadress]>
Skickat: den 20 januari 2024 15:48
Till: Maria Oldenmark <[e-postadress]>
Ämne: Re: Ärendenummer 24RUN104

Till Maria Oldenmark,

Tack för din tydliga lista. Tack också för den snabba handläggningen. Föredömligt alltsammans.

Av andra ärenden här på handlingar.se framgår att NTF Västernorrland under hösten 2022 polisanmäldes för delaktighet i det uppmärksammade NTF-bedrägeriet mot Trafikverket. Som också framgår pågår nu förundersökning sedan i juni 2022.

Vad jag förstår påverkar inte omständigheten att en organisation är föremål för polisutredning för omfattande bidragsfusk möjligheten att få ta del av Region Västernorrlands och vi skattebetalares skattemedel?

Med vänliga hälsningar,

Lars Bengtsson

show quoted sections

Maria Oldenmark, Region Västernorrland

Hej igen, Lars!

Jag har tittat närmare på frågan tillsammans med den enhet som handlägger stöd till NTF. Vårt stöd till NTF finansierar regional verksamhet. Vi har helt enkelt inte tagit del av information om att oegentligheter förekommit på regional nivå i Västernorrland och vi har därför inte sett någon anledning att inte bevilja stöd.

Med vänlig hälsning

Maria Oldenmark
Kulturchef, Region Västernorrland

Telefon +46611802 63
[e-postadress]
www.rvn.se/Utveckling/Kultur-och-bibliotek

När du skickar e-post till Region Västernorrland behandlar vi dina personuppgifter. Mer information om hur dina personuppgifter behandlas hittar du på Region Västernorrlands webbplats, www.rvn.se/gdpr

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Maria Oldenmark
Skickat: den 29 januari 2024 17:30
Till: Lars Bengtsson <[Registrators #2115 e-postadress]>
Ämne: Ärendenummer 24RUN104

Hej Lars!

Detta stöd handläggs i samverkan mellan flera enheter och vi lämnar vi ett gemensamt svar så snart vi kan. Givetvis ger vi inte stöd till verksamhet om vi vet att den verksamheten är föremål för utredning eller att organisationen inte uppfyller våra stödvillkor.

Vänligen //

Maria Oldenmark
Kulturchef
Region Västernorrland

Telefon +46611802 63

[e-postadress]
www.rvn.se/Utveckling/Kultur-och-bibliotek

När du skickar e-post till Region Västernorrland behandlar vi dina personuppgifter. Mer information om hur dina personuppgifter behandlas hittar du på Region Västernorrlands webbplats, www.rvn.se/gdpr

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Lars Bengtsson <[Registrators #2115 e-postadress]>
Skickat: den 20 januari 2024 15:48
Till: Maria Oldenmark <[e-postadress]>
Ämne: Re: Ärendenummer 24RUN104

Till Maria Oldenmark,

Tack för din tydliga lista. Tack också för den snabba handläggningen. Föredömligt alltsammans.

Av andra ärenden här på handlingar.se framgår att NTF Västernorrland under hösten 2022 polisanmäldes för delaktighet i det uppmärksammade NTF-bedrägeriet mot Trafikverket. Som också framgår pågår nu förundersökning sedan i juni 2022.

Vad jag förstår påverkar inte omständigheten att en organisation är föremål för polisutredning för omfattande bidragsfusk möjligheten att få ta del av Region Västernorrlands och vi skattebetalares skattemedel?

Med vänliga hälsningar,

Lars Bengtsson

show quoted sections

Till Maria Oldenmark,

Tack för ditt svar.

Nej, jag absolut förstå att ni inte tidigare har tagit del av denna information, innan jag begärde ut uppgifterna här. Trafikverket verkar också hjälpt till med nedtystandet av de regionala NTF-förbundens delaktighet i mångmiljonbedrägeriet då de själva polisanmälde enbart riksorganisationen NTF. Men polisanmälan gjordes av åtminstone en privatperson baserad på både Trafikverkets egen och Ernst & Youngs utredningar. Den informationen finns här på Handlingar.se så nu har ni ju den i alla fall.

Jag personligen har absolut säker förstahandsinformation angående polisanmälan av just NTF Västernorrland. Ärendenumret hos bedrägeriroteln vid Stockholmspolisen är 5000-K495014-22. Den anmälan omfattar både riksorganisationen NTF som försattes i konkurs 2022 och alla tio regionala NTF-förbund. Däribland NTF Västernorrland.

Med vänliga hälsningar,

Lars Bengtsson

Till Maria Oldenmark,

Lite förtydligande komplettering kan vara lämplig slog det mig nu.

I detta ärende https://handlingar.se/request/fraga_om_u... här på Handlingar.se ifrågasätts varför Trafikverket polisanmälde bara NTF riks och inte samtidigt också de regionala NTF-förbunden av vilka ett är NTF Västernorrland. Samma fråga kom tidigare som en följdfråga även i https://handlingar.se/request/onskar_tva....
Trafikverket har såvitt jag kan se fortfarande inte svarat. I det andra ärendet har här på Handlingar.se lämnats ut bland annat både Trafikverkets egen utredning och den Ernst & Young gjorde åt dem.

Båda utredningarna visar som sagt samma sak, att både NTF riks och de tio regionala NTF-förbunden gjorde sig skyldiga till samma gemensamma mångmiljonstöld av skattemedel. Det framgår tydligt att NTF riks styrde bedrägeriet men lika tydligt är att de regionala förbunden begick de uppenbara lagbrott som NTF riks uppmanade dem att göra. Värda många miljoner i respektive regionalt sammanhang däribland i Västernorrlands län. I dessa delar kan informationen tolkas som att NTF gjorde sig skyldiga till stämpling till brott medan de regionala förbunden begick de faktiska brotten och det under själva utredningen för att försöka slippa behöva betala tillbaka skattemedel man inte hade rätt till. Det framgår att ett av projekten som granskades var "Ingen ska falla". NTF Västernorrland försökte under utredningen genom att trixa med sin redovisning av arbetstid få slippa betala tillbaka de bidragspengar man visste att man inte hade rätt till vilket var närapå hälften av det man lyckades få behålla genom sin falska redovisning. Dessa skattemedel har enbart använts inom Västernorrlands län.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Lars Bengtsson

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Lars Bengtsson please sign in and let everyone know.