Utdrag av löner för Marknadsanalytiker.

Christofher made this Freedom of Information request to Armed Forces

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Armed Forces did not have the information requested.

Till Försvarsmakten, jag skulle vilja få ut en lista över lönerna på anställda marknadsanalytiker. Både Junior och senior ifall det är uppdelat.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Christofher

EXP-HKV, Armed Forces

Hej!

Din begäran om att få ta del av en allmän handling hos Försvarsmakten är under handläggning.
Ärendenummer för utlämningsärende är FM2023-15166.

Försvarsmakten återkommer till Dig när kopiorna av de allmänna handlingarna finns färdigt för utlämning, antal sidor samt hur Du kan ta del av Din begäran.

Försvarsmakten lämnar som huvudregel endast ut kopior av allmänna handlingar i pappersformat.

Enligt avgiftsförordningen (1992:191) är myndigheter skyldiga att ta ut avgift vid utlämnande av kopior av allmänna handlingar. Avgift tas ut från och med sida 10.  Sida 1-9 är gratis. Sida 10 kostar 50 kr och från och med sida 11 kostar det 2 kr per sida. Om den allmänna handlingen finns på CD, DVD eller VHS är kostnaden 600 kr per kopia.

Med vänliga hälsningar,
Utlämningsfunktionen

Dokumenthanteringssektionen
107 85  STOCKHOLM
Besöksadress:  Lidingövägen 24

Telefon: 073-850 30 22 (öppettider 9-11, 12.30-14.30)
E-post: [MIL e-postadress för begäran om allmän handling]

www.forsvarsmakten.se
Växel: 08-788 75 00

Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post.
När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför rubriken på e-postmeddelandet. Detta står för att avsändaren bedömer att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom Försvarsmakten klassificerar den information som man skickar via e-post och det sker för att säkerställa att rätt information når behörig person.
Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces.
When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice the letters ES in front of the headline of the message. These letters indicate that the sender of the message has assessed that the message does not contain classified information.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christofher <[Registrators #1929 e-postadress]>
Skickat: den 7 juni 2023 17:34
Till: EXP-HKV <[MIL e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: [ES] begäran enligt Offentlighetsprincipen - Utdrag av löner för Marknadsanalytiker.

Till Försvarsmakten, jag skulle vilja få ut en lista över lönerna på anställda marknadsanalytiker. Både Junior och senior ifall det är uppdelat.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Christofher

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1929 e-postadress]

Är [MIL e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Försvarsmakten? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

EXP-HKV, Armed Forces

1 Attachment

Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post.
När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför rubriken på e-postmeddelandet. Detta står för att avsändaren bedömer att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom Försvarsmakten klassificerar den information som man skickar via e-post och det sker för att säkerställa att rätt information når behörig person.
Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces.
When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice the letters ES in front of the headline of the message. These letters indicate that the sender of the message has assessed that the message does not contain classified information.

Hej!

Bifogat finner Du ett handläggarbesked för Din begäran FM2023-15166.

Med vänliga hälsningar,
Utlämningsfunktionen

Dokumenthanteringssektionen
107 85  STOCKHOLM
Besöksadress:  Lidingövägen 24

Telefon: 073-850 30 22 (öppettider 9-11, 12.30-14.30)
E-post: [MIL e-postadress för begäran om allmän handling]

www.forsvarsmakten.se
Växel: 08-788 75 00

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christofher <[Registrators #1929 e-postadress]>
Skickat: den 7 juni 2023 17:34
Till: EXP-HKV <[MIL e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: [ES] begäran enligt Offentlighetsprincipen - Utdrag av löner för Marknadsanalytiker.

Till Försvarsmakten, jag skulle vilja få ut en lista över lönerna på anställda marknadsanalytiker. Både Junior och senior ifall det är uppdelat.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Christofher

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1929 e-postadress]

Är [MIL e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Försvarsmakten? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------