Uppgifter om övning mot terrorism.

Mikael Johansson made this Freedom of Information request to Armed Forces

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The authority would like to / has responded by postal mail to this request.

Till Försvarsmakten,

Jag begär att få ut de handlingar som beskriver planering, utförande och utvärdering av den övning som försvarsmakten genomförde i Stockholm vid datum 2017-04-05 till 2017-04-07. Övningen gick ut på att hantera terrorbrott och genomfördes enligt uppgift tillsammans med polis och säkerhetspolis. Övningen sammanfaller med Stockholms läns landstings övning att hantera terrorbrott vid området omkring Drottninggatan i Stockholm med utbildning onsdag till fredag förmiddag följt av ett realistiskt spel fredag eftermiddag 2017-04-07.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Mikael Johansson

EXP-HKV, Armed Forces

Hej!

Din begäran om att få ta del av en allmän handling hos Försvarsmakten är under handläggning.
Ärendenummer för utlämningsärende är FM2023-19130.

Försvarsmakten återkommer till Dig när kopiorna av de allmänna handlingarna finns färdigt för utlämning, antal sidor samt hur Du kan ta del av Din begäran.

Försvarsmakten lämnar som huvudregel endast ut kopior av allmänna handlingar i pappersformat.

Enligt avgiftsförordningen (1992:191) är myndigheter skyldiga att ta ut avgift vid utlämnande av kopior av allmänna handlingar. Avgift tas ut från och med sida 10.  Sida 1-9 är gratis. Sida 10 kostar 50 kr och från och med sida 11 kostar det 2 kr per sida. Om den allmänna handlingen finns på CD, DVD eller VHS är kostnaden 600 kr per kopia.

Med vänliga hälsningar,
Utlämningsfunktionen

Dokumenthanteringssektionen
107 85  STOCKHOLM
Besöksadress: Lidingövägen 24

Telefon: 08-788 87 909 (öppettider 9-11, 12.30–14.30)
E-post: [MIL e-postadress för begäran om allmän handling]

www.forsvarsmakten.se
Växel: 08-788 75 00

Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post.
När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför rubriken på e-postmeddelandet. Detta står för att avsändaren bedömer att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom Försvarsmakten klassificerar den information som man skickar via e-post och det sker för att säkerställa att rätt information når behörig person.
Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces.
When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice the letters ES in front of the headline of the message. These letters indicate that the sender of the message has assessed that the message does not contain classified information.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mikael Johansson <[Registrators #1968 e-postadress]>
Skickat: den 20 augusti 2023 19:26
Till: EXP-HKV <[MIL e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: [ES] begäran enligt Offentlighetsprincipen - Uppgifter om övning mot terrorism.

Till Försvarsmakten,

Jag begär att få ut de handlingar som beskriver planering, utförande och utvärdering av den övning som försvarsmakten genomförde i Stockholm vid datum 2017-04-05 till 2017-04-07. Övningen gick ut på att hantera terrorbrott och genomfördes enligt uppgift tillsammans med polis och säkerhetspolis. Övningen sammanfaller med Stockholms läns landstings övning att hantera terrorbrott vid området omkring Drottninggatan i Stockholm med utbildning onsdag till fredag förmiddag följt av ett realistiskt spel fredag eftermiddag 2017-04-07.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Mikael Johansson

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1968 e-postadress]

Är [MIL e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Försvarsmakten? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

EXP-HKV, Armed Forces

1 Attachment

Hej!

 

Försvarsmaktens högkvarter har med anledning av Din begäran om att få ta
del av en allmän handling, kopior av materialet klart för utlämnande.
Ärendenummer: FM2023-19130.

Antal sidor: 5.

 

Försvarsmakten lämnar som huvudregel endast ut handlingar i pappersformat.

 

Hur vill Du ta del av det aktuella materialet? Försvarsmakten erbjuder två
alternativa sätt:

 

1)      Kopior av de allmänna handlingarna som Du har begärt att ta del av
kan läsas eller hämtas på Försvarsmaktens högkvarter, Lidingövägen 24 i
Stockholm. På plats på Högkvarteret kan kopior av de allmänna handlingarna
antingen tas med hem (fakturering tillkommer om beställningen sammanlagt
omfattar 10 sidor eller mer) eller läsas på plats (utan kostnad).

 

2)      Kopior av de allmänna handlingarna kan skickas hem till Dig per
post (fakturering kommer då att ske om beställningen sammanlagt omfattar
10 sidor eller mer). Om Du vill få materialet postat måste Du uppge en
postadress som materialet kan skickas till, samt en fakturadress om
materialet överstiger 9 sidor.

 

Du är välkommen under registraturens öppettider som är vardagar 09:00 –
11:00 och 12:30 – 14:30 (på vardag före helgdag kan andra öppettider
gälla).

Ingången är från Lidingövägen 24. När du är på plats ringer du 08 788 87
909, så kommer någon från registraturen ut med materialet.

 

Kopiorna av de allmänna handlingar som Du har begärt att ta del av kommer
att kasseras efter 30 dagar, räknat från detta meddelandes datum. Skulle
Du fortfarande vara intresserad av materialet är Du välkommen att inkomma
med en ny begäran.

 

Med vänlig hälsning,

Utlämningsfunktionen

[1]cid:image001.jpg@01D92A71.CF141090

Dokumenthanteringssektionen
107 85  STOCKHOLM
Besöksadress: Lidingövägen 24

 

Telefon: 08-788 87 909 (öppettider 9-11, 12.30–14.30)

E-post: [2][MIL e-postadress för begäran om allmän handling]

[3]www.forsvarsmakten.se

Växel: 08-788 75 00

 

 

 

Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post.
När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför
rubriken på e-postmeddelandet. Detta står för att avsändaren bedömer att
meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom
Försvarsmakten klassificerar den information som man skickar via e-post
och det sker för att säkerställa att rätt information når behörig person.

Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces.
When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice
the letters ES in front of the headline of the message. These letters
indicate that the sender of the message has assessed that the message does
not contain classified information.

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mikael Johansson <[Registrators #1968 e-postadress]>
Skickat: den 20 augusti 2023 19:26
Till: EXP-HKV <[MIL e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: [ES] begäran enligt Offentlighetsprincipen - Uppgifter om övning mot
terrorism.

 

Till Försvarsmakten,

 

Jag begär att få ut de handlingar som beskriver planering, utförande och
utvärdering av den övning som försvarsmakten genomförde i Stockholm vid
datum 2017-04-05 till 2017-04-07. Övningen gick ut på att hantera
terrorbrott och genomfördes enligt uppgift tillsammans med polis och
säkerhetspolis. Övningen sammanfaller med Stockholms läns landstings
övning att hantera terrorbrott vid området omkring Drottninggatan i
Stockholm med utbildning onsdag till fredag förmiddag följt av ett
realistiskt spel fredag eftermiddag 2017-04-07.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänlig hälsning,

 

Mikael Johansson

 

-------------------------------------------------------------------

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[4]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

[5][Registrators #1968 e-postadress]

 

Är [6][MIL e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Försvarsmakten? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [7][e-postadress]:

[8]https://handlingar.se/change_request/new...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[9]https://handlingar.se/help/officers

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[MIL e-postadress för begäran om allmän handling]
3. http://www.forsvarsmakten.se/
4. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
5. mailto:[Registrators #1968 e-postadress]
6. mailto:[MIL e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[e-postadress]
8. https://handlingar.se/change_request/new...
9. https://handlingar.se/help/officers

Till EXP-HKV,

Ärendenummer: FM2023-19130.

Jag behöver även den utvärdering som beskrivs i det utlämnade dokumentet med benämning: Order FM2017-7290:1 på sidan 2.
Citat:
"Utvärdering
På grund av den utforskande övningens syfte, sker utvärdering efter övningen med
frågeställningar som är kopplade till övningens mål"

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Mikael Johansson

EXP-HKV, Armed Forces

1 Attachment

 

Hej!

 

Din begäran om att få ta del av en allmän handling hos Försvarsmakten är
under handläggning. Ditt ärendenummer är FM2023-20144.

 

Försvarsmakten återkommer till Dig när kopiorna av de allmänna
handlingarna finns färdigt för utlämning, antal sidor samt hur Du kan ta
del av Din begäran.

 

Försvarsmakten lämnar som huvudregel endast ut kopior av allmänna
handlingar i pappersformat.

 

Enligt avgiftsförordningen (1992:191) är myndigheter skyldiga att ta ut
avgift vid utlämnande av kopior av allmänna handlingar. Avgift tas ut från
och med sida 10.  Sida 1-9 är gratis. Sida 10 kostar 50 kr och från och
med sida 11 kostar det 2 kr per sida. Om den allmänna handlingen finns på
CD, DVD eller VHS är kostnaden 600 kr per kopia.

 

Med vänliga hälsningar,

Utlämningsfunktionen

 

[1]cid:image001.jpg@01D92A70.70DFA8F0

Dokumenthanteringssektionen
107 85  STOCKHOLM
Besöksadress: Lidingövägen 24

 

Telefon: 08-788 87 909 (öppettider 9-11, 12.30–14.30)

E-post: [2][MIL e-postadress för begäran om allmän handling]

[3]www.forsvarsmakten.se

Växel: 08-788 75 00

 

 

 

Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post.
När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför
rubriken på e-postmeddelandet. Detta står för att avsändaren bedömer att
meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom
Försvarsmakten klassificerar den information som man skickar via e-post
och det sker för att säkerställa att rätt information når behörig person.

Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces.
When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice
the letters ES in front of the headline of the message. These letters
indicate that the sender of the message has assessed that the message does
not contain classified information.

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mikael Johansson <[Registrators #1968 e-postadress]>
Skickat: den 31 augusti 2023 20:26
Till: EXP-HKV <[MIL e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: SV: [ES] begäran enligt Offentlighetsprincipen - Uppgifter om
övning mot terrorism.

 

Till EXP-HKV,

 

Ärendenummer: FM2023-19130.

 

Jag behöver även den utvärdering som beskrivs i det utlämnade dokumentet
med benämning: Order FM2017-7290:1 på sidan 2.

Citat:

"Utvärdering

På grund av den utforskande övningens syfte, sker utvärdering efter
övningen med frågeställningar som är kopplade till övningens mål"

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänliga hälsningar,

 

Mikael Johansson

 

References

Visible links
2. mailto:[MIL e-postadress för begäran om allmän handling]
3. http://www.forsvarsmakten.se/

EXP-HKV, Armed Forces

2 Attachments

 

Hej,

 

Bifogat finner Du svar för den handling/uppgift Du begärt i ärende
FM2023-20144.

 

Vi vill informera dig om att utvärderingen inom Försvarsmakten genomfördes
muntligt efter övningen och dokumenterades ej.

Det kan vara så att Polismyndigheten NOA har ett skriftligt underlag av
utvärderingen då det var de som var ansvarig för planering, genomförande
och utvärdering av övningen. Du får då vända dig till dem.

 

 

 

Med vänlig hälsning,

Utlämningsfunktionen

[1]cid:image003.jpg@01D7E77F.11915900

Dokumenthanteringssektionen
107 85  STOCKHOLM
Besöksadress: Lidingövägen 24

 

Telefon: 08-788 87 909 (öppettider 9-11, 12.30–14.30)

E-post: [2][MIL e-postadress för begäran om allmän handling]

[3]www.forsvarsmakten.se

Växel: 08-788 75 00

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mikael Johansson <[Registrators #1968 e-postadress]>
Skickat: den 31 augusti 2023 20:26
Till: EXP-HKV <[MIL e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: SV: [ES] begäran enligt Offentlighetsprincipen - Uppgifter om
övning mot terrorism.

 

Till EXP-HKV,

 

Ärendenummer: FM2023-19130.

 

Jag behöver även den utvärdering som beskrivs i det utlämnade dokumentet
med benämning: Order FM2017-7290:1 på sidan 2.

Citat:

"Utvärdering

På grund av den utforskande övningens syfte, sker utvärdering efter
övningen med frågeställningar som är kopplade till övningens mål"

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänliga hälsningar,

 

Mikael Johansson

 

show quoted sections

Till EXP-HKV,

Hej
Om ni inte har någon dokumenterad uppföljning så kanske ni kan lämna ut helikopterloggarna för tiden omkring 2017-04-05 till 2017-04-07. Uppgifter på när och om era helikoptrar användes. Övning SVEA 2017 gick ut på att öva FMs helikopterunderstöd till polisen.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Mikael Johansson

EXP-HKV, Armed Forces

1 Attachment

 

Hej!

 

Din begäran om att få ta del av en allmän handling hos Försvarsmakten är
under handläggning. Ditt ärendenummer är FM2023-20597.

 

Försvarsmakten återkommer till Dig när kopiorna av de allmänna
handlingarna finns färdigt för utlämning, antal sidor samt hur Du kan ta
del av Din begäran.

 

Försvarsmakten lämnar som huvudregel endast ut kopior av allmänna
handlingar i pappersformat.

 

Enligt avgiftsförordningen (1992:191) är myndigheter skyldiga att ta ut
avgift vid utlämnande av kopior av allmänna handlingar. Avgift tas ut från
och med sida 10.  Sida 1-9 är gratis. Sida 10 kostar 50 kr och från och
med sida 11 kostar det 2 kr per sida. Om den allmänna handlingen finns på
CD, DVD eller VHS är kostnaden 600 kr per kopia.

 

Med vänliga hälsningar,

Utlämningsfunktionen

 

[1]cid:image001.jpg@01D92A70.70DFA8F0

Dokumenthanteringssektionen
107 85  STOCKHOLM
Besöksadress: Lidingövägen 24

 

Telefon: 08-788 87 909 (öppettider 9-11, 12.30–14.30)

E-post: [2][MIL e-postadress för begäran om allmän handling]

[3]www.forsvarsmakten.se

Växel: 08-788 75 00

 

 

 

Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post.
När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför
rubriken på e-postmeddelandet. Detta står för att avsändaren bedömer att
meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom
Försvarsmakten klassificerar den information som man skickar via e-post
och det sker för att säkerställa att rätt information når behörig person.

Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces.
When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice
the letters ES in front of the headline of the message. These letters
indicate that the sender of the message has assessed that the message does
not contain classified information.

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mikael Johansson <[Registrators #1968 e-postadress]>
Skickat: den 7 september 2023 10:27
Till: EXP-HKV <[MIL e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: SV: [ES] SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Uppgifter
om övning mot terrorism.

 

Till EXP-HKV,

 

Hej

Om ni inte har någon dokumenterad uppföljning så kanske ni kan lämna ut
helikopterloggarna för tiden omkring 2017-04-05 till 2017-04-07. Uppgifter
på när och om era helikoptrar användes. Övning SVEA 2017 gick ut på att
öva FMs helikopterunderstöd till polisen.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänliga hälsningar,

 

Mikael Johansson

 

show quoted sections

Till EXP-HKV,

Hej
Vad är anledningen till att svaret dröjer?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Mikael Johansson

EXP-HKV, Armed Forces

2 Attachments

Hej,

 

Bifogat finner Du svar för de handlingar/uppgifter Du begärt i ärende
FM2023-20597.

 

 

Med vänlig hälsning,

Utlämningsfunktionen

[1]cid:image003.jpg@01D7E77F.11915900

Dokumenthanteringssektionen
107 85  STOCKHOLM
Besöksadress: Lidingövägen 24

 

Telefon: 08-788 79 09 (öppettider 9-11, 12.30–14.30)

E-post: [2][MIL e-postadress för begäran om allmän handling]

[3]www.forsvarsmakten.se

Växel: 08-788 75 00

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mikael Johansson <[4][Registrators #1968 e-postadress]>
Skickat: den 7 september 2023 10:27
Till: EXP-HKV <[5][MIL e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: SV: [ES] SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Uppgifter
om övning mot terrorism.

 

Till EXP-HKV,

 

Hej

Om ni inte har någon dokumenterad uppföljning så kanske ni kan lämna ut
helikopterloggarna för tiden omkring 2017-04-05 till 2017-04-07. Uppgifter
på när och om era helikoptrar användes. Övning SVEA 2017 gick ut på att
öva FMs helikopterunderstöd till polisen.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänliga hälsningar,

 

Mikael Johansson

 

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Mikael Johansson <[Registrators #1968 e-postadress]>

Skickat: den 31 augusti 2023 20:26

Till: EXP-HKV <[MIL e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: Re: SV: [ES] begäran enligt Offentlighetsprincipen - Uppgifter om 
övning mot terrorism.

 

 

 

Till EXP-HKV,

 

 

 

Ärendenummer: FM2023-19130.

 

 

 

Jag behöver även den utvärdering som beskrivs i det utlämnade dokumentet 
med benämning: Order FM2017-7290:1 på sidan 2.

 

Citat:

 

"Utvärdering

 

På grund av den utforskande övningens syfte, sker utvärdering efter 
övningen med frågeställningar som är kopplade till övningens mål"

 

 

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om 
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

 

 

Med vänliga hälsningar,

 

 

 

Mikael Johansson

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[6]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

[7][Registrators #1968 e-postadress]

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[8]https://handlingar.se/help/officers

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

-------------------------------------------------------------------

 

Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post.
När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför
rubriken på e-postmeddelandet. Detta står för att avsändaren bedömer att
meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom
Försvarsmakten klassificerar den information som man skickar via e-post
och det sker för att säkerställa att rätt information når behörig person.

Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces.
When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice
the letters ES in front of the headline of the message. These letters
indicate that the sender of the message has assessed that the message does
not contain classified information.

 

References

Visible links
2. mailto:[MIL e-postadress för begäran om allmän handling]
3. http://www.forsvarsmakten.se/
4. mailto:[Registrators #1968 e-postadress]
5. mailto:[MIL e-postadress för begäran om allmän handling]
6. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
7. mailto:[Registrators #1968 e-postadress]
8. https://handlingar.se/help/officers

Till EXP-HKV,

Hej
Jag begär ett skriftligt överklagbart myndighetsbeslut i detta ärendet: FM2023-20597
Angående utfående av helikopterloggarna från 2017-04-05 till 07.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Mikael Johansson

EXP-HKV, Armed Forces

1 Attachment

Hej!

 

Din begäran om ett myndighetsbeslut avseende Din begäran att få ta del av
en allmän handling är under handläggning.

 

Med vänlig hälsning,

Utlämningsfunktionen

[1]cid:image003.jpg@01D7E77F.11915900

Dokumenthanteringssektionen
107 85  STOCKHOLM
Besöksadress:  Lidingövägen 24

 

Telefon: 073-850 30 22 (öppettider 9-11, 12.30-14.30)

E-post: [2][MIL e-postadress för begäran om allmän handling]

[3]www.forsvarsmakten.se

Växel: 08-788 75 00

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mikael Johansson <[Registrators #1968 e-postadress]>
Skickat: den 6 oktober 2023 11:16
Till: EXP-HKV <[MIL e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: [ES] Utlämningsärende FM2023-20597

 

Till EXP-HKV,

 

Hej

Jag begär ett skriftligt överklagbart myndighetsbeslut i detta ärendet:
FM2023-20597 Angående utfående av helikopterloggarna från 2017-04-05 till
07.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänliga hälsningar,

 

Mikael Johansson

 

show quoted sections

Till Försvarsmakten,

Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex. Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna handlingar.

Jag skriver för att begära en intern granskning av Försvarsmaktens hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen - 'Uppgifter om övning mot terrorism.'.

Vad är anledningen till att ni dröjer med svar?

Jag begär ett skriftligt överklagbart myndighetsbeslut i detta ärendet:
FM2023-20597 Angående utfående av helikopterloggarna från 2017-04-05 till
07.

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns tillgänglig på Internet via den här adressen: https://handlingar.se/request/uppgifter_...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Mikael Johansson

EXP-HKV, Armed Forces

Försvarsmakten har tagit emot ditt mej och hanterar det.

Utlämningsärende FM2023-20597

Med vänliga hälsningar,
Utlämningsfunktionen

Dokumenthanteringssektionen
107 85  STOCKHOLM
Besöksadress: Lidingövägen 24

Telefon: 08-788 79 09 (öppettider 9-11, 12.30–14.30)
E-post: [MIL e-postadress för begäran om allmän handling]

www.forsvarsmakten.se
Växel: 08-788 75 00

Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post.
När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför rubriken på e-postmeddelandet. Detta står för att avsändaren bedömer att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom Försvarsmakten klassificerar den information som man skickar via e-post och det sker för att säkerställa att rätt information når behörig person.
Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces.
When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice the letters ES in front of the headline of the message. These letters indicate that the sender of the message has assessed that the message does not contain classified information.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mikael Johansson <[Registrators #1968 e-postadress]>
Skickat: den 17 oktober 2023 14:58
Till: EXP-HKV <[MIL e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: [ES] Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen - Uppgifter om övning mot terrorism.

Till Försvarsmakten,

Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex. Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna handlingar.

Jag skriver för att begära en intern granskning av Försvarsmaktens hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen - 'Uppgifter om övning mot terrorism.'.

Vad är anledningen till att ni dröjer med svar?

Jag begär ett skriftligt överklagbart myndighetsbeslut i detta ärendet:
FM2023-20597 Angående utfående av helikopterloggarna från 2017-04-05 till 07.

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns tillgänglig på Internet via den här adressen: https://handlingar.se/request/uppgifter_...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Mikael Johansson

-------------------------------------------------------------------
Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1968 e-postadress]

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

EXP-HKV, Armed Forces

1 Attachment

 

Hej!

 

Försvarsmaktens högkvarter har med anledning av Din begäran om ett
skriftligt överklagbart myndighetsbeslut, tillhörande ärende FM2023-20597,
ett färdigt beslut för utlämnande på 2 sidor.

 

Hur vill Du ta del av myndighetsbeslutet? Försvarsmakten erbjuder två
alternativa sätt:

 

1)      Myndighetsbeslutet kan hämtas eller läsas på Försvarsmaktens
högkvarter, Lidingövägen 24 i Stockholm. På plats på Högkvarteret kan
myndighetsbeslutet antingen tas med hem (fakturering tillkommer om
beslutet sammanlagt omfattar 10 sidor eller mer) eller läsas på plats
(utan kostnad).

 

2)      Myndighetsbeslutet kan skickas hem till Dig per post (fakturering
kommer då att ske om beslutet sammanlagt omfattar 10 sidor eller mer). Om
Du vill få myndighetsbeslutet postat måste Du uppge en postadress som
detta kan skickas till.

 

Du är välkommen under registraturens öppettider som är 09:00 – 11:00 och
12:30 – 14:30. Ingen föranmälan behövs.

Ingången är från Lidingövägen 24. När Du är på plats ringer Du 08 788 87
909, så kommer någon från registraturen ut med materialet.

 

Med vänlig hälsning,

Utlämningsfunktionen

[1]cid:image001.jpg@01D92A71.CF141090

Dokumenthanteringssektionen
107 85  STOCKHOLM
Besöksadress: Lidingövägen 24

 

Telefon: 08-788 87 909 (öppettider 9-11, 12.30–14.30)

E-post: [2][MIL e-postadress för begäran om allmän handling]

[3]www.forsvarsmakten.se

Växel: 08-788 75 00

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mikael Johansson <[4][Registrators #1968 e-postadress]>
Skickat: den 6 oktober 2023 11:16
Till: EXP-HKV <[5][MIL e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: [ES] Utlämningsärende FM2023-20597

 

Till EXP-HKV,

 

Hej

Jag begär ett skriftligt överklagbart myndighetsbeslut i detta ärendet:
FM2023-20597 Angående utfående av helikopterloggarna från 2017-04-05 till
07.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänliga hälsningar,

 

Mikael Johansson

 

show quoted sections