Tumba Gymnasium Lärare löner.

Hampus C made this Freedom of Information request to Botkyrka municipality

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was refused by Botkyrka municipality.

Till Botkyrka kommun,

Tumba Gymnasium Lärare löner

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning, Hampus

medborgarcenter@botkyrka.se, Botkyrka municipality

Tack för att du kontaktar oss.

Vi kommer att återkomma så snart som möjligt, senast inom 2 arbetsdagar.
Vid mer komplicerat ärende som behöver längre svarstid, bekräftar vi med
att ditt ärende är mottaget och ger dig ett besked om när vi återkommer
med svar.
Om ditt ärende är akut vänligen ring oss på 08-53061000 

Ditt ärende
_______________________________________________________________________
Ärendenummer: [2023MBC27168]
Ärendebeskrivning: [Du får inte e-post ofta från
[Registrators #1796 e-postadress]. Läs om varför det här är viktigt
https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific... ] Till Botkyrka kommun,
Tumba Gymnasium Lärare löner Om utlämnandet är förknippat med en kostnad
vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.
Med vänlig hälsning, Hampus
-------------------------------------------------------------------
Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
https://eur01.safelinks.protection.outlo...
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran: [Registrators #1796 e-postadress] Är
[Botkyrka kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Botkyrka kommun? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://eur01.safelinks.protection.outlo...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://eur01.safelinks.protection.outlo...
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd. Om du som
tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör
att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________
E-post, brev eller fax som kommer till Botkyrka kommun blir allmän
handling enligt offentlighetsprincipen.
Personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

 

 

medborgarcenter@botkyrka.se, Botkyrka municipality

1 Attachment

Hej Hampus.

 

Tack för ditt mejl. Detta gäller Ärendenummer: [2023MBC27168]
 

Du når Löneenheten på telefonnummer 08-53061700 på mån, ons, fred mellan
kl. 9-12 eller på e-postadress [1][e-postadress] för att begära
ut lönelistor.  

 

 

 

 

 

Ha en fin dag!

 

 

 

Med vänliga hälsningar

Naruepanat

samhällsvägledare

medborgarcenter

____________________________

 

BOTKYRKA KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

147 85 Tumba

 

medborgarcenter: 08-530 610 00

fax: 08-530 223 50

e-post: [Botkyrka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

[2]www.botkyrka.se

E-post, brev eller fax som kommer till Botkyrka kommun blir allmän
handling enligt offentlighetsprincipen.

Personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Från: Hampus C <[Registrators #1796 e-postadress]>
Skickat: den 4 april 2023 19:50
Till: [Botkyrka kommun e-postadress för begäran om allmän handling] <[Botkyrka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Tumba Gymnasium Lärare
löner.
[Du får inte e-post ofta från [Registrators #1796 e-postadress]. Läs
om varför det här är viktigt på
https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific... ]
Till Botkyrka kommun,
Tumba Gymnasium Lärare löner
Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.
Med vänlig hälsning, Hampus
-------------------------------------------------------------------
Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
https://eur01.safelinks.protection.outlo...
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:
[Registrators #1796 e-postadress]
Är [Botkyrka kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Botkyrka kommun? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://eur01.safelinks.protection.outlo...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://eur01.safelinks.protection.outlo...
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.botkyrka.se/