Svenska datatermgruppens termsamling som öppna data

Uppenbar Pseudonym made this Freedom of Information request to Institutet för språk och folkminnen

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

Till Institutet för språk och folkminnen,

Jag önskar mig att ni släpper er termsamling som öppna data. Den finns idag på https://dataterm.termado.net/

Jag önskar att ni följer DIGGs rekommendationer om licens på data vid utlämnandet (CC0) så att det går att använda för vem som helst för vilket syfte som helst.

Denna begäran görs enligt lagen om öppna data. Ni har 4 veckor på er att behandla den. Se DIGGs vägledningar vid behov.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

SOF Registrator,

Hej,
Din begäran har fått dnr 15-23/1579.

Vänliga hälsningar
Registrator
Institutet för språk och folkminnen

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1988 e-postadress]>
Skickat: den 22 september 2023 05:19
Till: SOF Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Svenska datatermgruppens termsamling som öppna data

Till Institutet för språk och folkminnen,

Jag önskar mig att ni släpper er termsamling som öppna data. Den finns idag på https://dataterm.termado.net/

Jag önskar att ni följer DIGGs rekommendationer om licens på data vid utlämnandet (CC0) så att det går att använda för vem som helst för vilket syfte som helst.

Denna begäran görs enligt lagen om öppna data. Ni har 4 veckor på er att behandla den. Se DIGGs vägledningar vid behov.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1988 e-postadress]

Är [ISOF e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Institutet för språk och folkminnen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

VARNING: Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.
CAUTION: Do not click on links or open attachments unless you recognise the sender and know the content is safe.

Till SOF Registrator,

Snubblade just över https://www.rikstermbanken.se/ och jag önskar därför utvidga min begäran ovan att även innefatta den.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

SOF Registrator,

Hej!

Din begäran är mottagen och vi försöker hantera det skyndsamt, även om handlingstiden kommer bli längre än normalt. Vi återkopplar så snart vi kan!

Ärendet har fått samma diarienummer som din tidigare förfrågan, dnr 15-23/1579.

Med vänlig hälsning

Jenny Lyd
Registrator

Institutet för språk och folkminnen (Isof)
Växel: 0200-283333   |   Fler kontaktuppgifter  |   www.isof.se

Avdelningen för stöd och utveckling
Postadress: Box 135, 751 04 Uppsala   |   Besöksadress: von Kraemers allé 19, Uppsala

När du skickar e-post till Isof innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer om hur Isof behandlar personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1988 e-postadress]>
Skickat: den 26 september 2023 12:26
Till: SOF Registrator <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Svenska datatermgruppens termsamling som öppna data

Till SOF Registrator,

Snubblade just över https://www.rikstermbanken.se/ och jag önskar därför utvidga min begäran ovan att även innefatta den.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

show quoted sections

SOF Registrator,

Vi har fått en begäran om att göra Datatermgruppens termsamling och
Rikstermbankens termsamlingar tillgängliga för vidareutnyttjande enligt
Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data.
Denna begäran ligger också i linje med vårt arbete med att tillgängliggöra
så mycket data som möjligt för att främja utvecklingen av språkteknologi i
Sverige vilket är en del av vår instruktion.

De termsamlingar i Rikstermbankens termdatabas som ISOF har äganderätt
till har sedan tidigare börjat tillgängliggöras med licensen CCBY och kan
laddas ner från Språkrådets sida för öppna språkdata där vi tillgängliggör
ord- och textsamlingar för vidareutnyttjande via Språklagret:

[1]https://www.isof.se/stod-och-sprakrad/sp...

 

Ansvaret att förvalta Rikstermbanken har överförts till Isof efter
nedläggningen av Terminologicentrum TNC. Rikstermbanken består av många 
termsamlingar från olika typer av organisationer: företag,
intresseorganisationer, myndigheter, Terminologicentrum TNC m.fl. som
godkänt att deras termsamling får publiceras i Rikstermbanken. Vissa av
termsamlingarna kan tidigare ha publicerats av förlag som har rättigheter
till det materialet. Därför behöver vi gå igenom Rikstermbankens material,
termsamling för termsamling, för att se vilka som är möjliga att släppas
fria för nedladdning och vilka som är skyddade av upphovsrätt.

Vad gäller Datatermgruppens termsamling har den tagits fram i samverkan
mellan TNC och flera personer och organisationer som vi behöver kontakta
för att komma fram till om ett gemensamt beslut om tillgängliggörande är
möjligt. För Isofs del är vi positiva till detta.

Eftersom Rikstermbankens och Datatermgruppens termsamlingar nu efterfrågas
kommer vi att prioritera arbetet med att släppa så mycket som möjligt av
det fritt för vidareutnyttjande i enlighet med denna begäran.

 

Vill du att vi meddelar dig när materialet är nedladdningsbart i sin
helhet eller föredrar du att ta del av materialet allteftersom vi
tillgängliggör?

Vi kommer meddela dig vilka delar av materialet som är skyddat av
upphovsrätt.

 

 

Vänliga hälsningar

 

Per-Anders Pennlöv

IT-arkivarie

 

Institutet för språk och folkminnen (Isof)
Direkt: 070-1880930   |   Växel: 0200-28 33 33   |    [2]www.isof.se

 

När du skickar e-post till Isof innebär det att vi behandlar dina
personuppgifter. [3]Läs mer om hur Isof behandlar personuppgifter.

 

References

Visible links
1. https://www.isof.se/stod-och-sprakrad/sp...
2. https://www.isof.se/
3. https://www.isof.se/om-oss/behandling-av...

SOF Registrator,

Hej,

Nu har vi publicerat det efterfrågade materialet. Det kan laddas ner via nedanstående länk.
https://www.isof.se/stod-och-sprakrad/sp...

Vänliga hälsningar
Registrator
Institutet för språk och folkminnen

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1988 e-postadress]>
Skickat: den 22 september 2023 05:19
Till: SOF Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Svenska datatermgruppens termsamling som öppna data

Till Institutet för språk och folkminnen,

Jag önskar mig att ni släpper er termsamling som öppna data. Den finns idag på https://dataterm.termado.net/

Jag önskar att ni följer DIGGs rekommendationer om licens på data vid utlämnandet (CC0) så att det går att använda för vem som helst för vilket syfte som helst.

Denna begäran görs enligt lagen om öppna data. Ni har 4 veckor på er att behandla den. Se DIGGs vägledningar vid behov.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1988 e-postadress]

Är [ISOF e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Institutet för språk och folkminnen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

VARNING: Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.
CAUTION: Do not click on links or open attachments unless you recognise the sender and know the content is safe.