Till Leksands kommun,

Med stöd av tryckfrihetsförordningens regler om handlingsoffentlighet begär jag härmed kopior av handlingen “Novemberstatistiken” eller motsvarande “lönelista” från dagens datum eller senaste sammanställning. Novemberstatistiken beskrivs av SKR enligt nedan.

“SKR samlar in och redovisar årligen statistik över anställda och löner i kommuner och regioner per november, ofta kallad novemberstatistiken.”

Mer går att läsa här:
https://skr.se/skr/arbetsgivarekollektiv...

I lönelistan eller novemberstatistiken ber jag er vänligen inkludera fälten nedan med en rad per individ. Notera att jag inte är intresserad av att få ut namn.

Föredraget filformat är excel.

Fält:
Personnummer enbart 4 första (exe 1990,1958 eller 1960)
Arbetsställenummer
Arbetsställenummer (cfarNr)
Anställningsform
Benämning/Kategori
Månadsbelopp
Lönetillägg
Lönetyp (månadslön/timlön)
AID Kod ( exe 206010)
AID Etikett (exe Anestesisjuksköterska)
AID Läkarspec
Sysselsättningsgrad
Förvaltning (Steg 1 organisation eller liknande)
Division (Steg 2 organisation eller liknande)
Enhet (Steg 3 organisation eller liknande)
Kön
Ålder

Jag föredrar att ta emot detta i digitalt format. Så som excel.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning

Leksands Kommun, Leksand Municipality

Det här är en automatisk bekräftelse på att ditt mejl mottagits av
Leksands kommun.

Leksands Kommun, Leksand Municipality

Hej!

Din begäran är mottagen och hanteras.

Mvh

Registrator
Leksands kommun
0247-80 000

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: anonymbegäran <[Registrators #2086 e-postadress]>
Skickat: den 12 december 2023 14:26
Till: Leksands Kommun <[Leksands kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista/Novemberstatistiken Leksands kommun

[Du får inte e-post ofta från [Registrators #2086 e-postadress]. Läs om varför det här är viktigt på https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific... ]

Till Leksands kommun,

Med stöd av tryckfrihetsförordningens regler om handlingsoffentlighet begär jag härmed kopior av handlingen "Novemberstatistiken" eller motsvarande "lönelista" från dagens datum eller senaste sammanställning. Novemberstatistiken beskrivs av SKR enligt nedan.

"SKR samlar in och redovisar årligen statistik över anställda och löner i kommuner och regioner per november, ofta kallad novemberstatistiken."

Mer går att läsa här:
https://skr.se/skr/arbetsgivarekollektiv...

I lönelistan eller novemberstatistiken ber jag er vänligen inkludera fälten nedan med en rad per individ. Notera att jag inte är intresserad av att få ut namn.

Föredraget filformat är excel.

Fält:
Personnummer enbart 4 första (exe 1990,1958 eller 1960) Arbetsställenummer Arbetsställenummer (cfarNr) Anställningsform Benämning/Kategori Månadsbelopp Lönetillägg Lönetyp (månadslön/timlön) AID Kod ( exe 206010) AID Etikett (exe Anestesisjuksköterska) AID Läkarspec Sysselsättningsgrad Förvaltning (Steg 1 organisation eller liknande) Division (Steg 2 organisation eller liknande) Enhet (Steg 3 organisation eller liknande) Kön Ålder

Jag föredrar att ta emot detta i digitalt format. Så som excel.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2086 e-postadress]

Är [Leksands kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Leksands kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Tonny Arvidsson, Leksand Municipality

1 Attachment

Hej.

 

Ni önskar att få våran novemberstatistik så här kommer filen som skickades
men jag har tagit bort namn och ersatt personnummer med födelseår och
månad. Skriv gärna tillbaka om det är något som fattas.

 

 

Vänligen,

 

Tonny Arvidsson

Löneadministratör/Systemförvaltare

Leksands kommun

0247 – 801 34

[1][e-postadress]

leksand.se

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]