Leverantörsreskontra för september 2022

Jonas Bränning made this Freedom of Information request to Region Västernorrland as part of a batch sent to 21 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Jonas Bränning

Till Region Västernorrland,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag begär ut för vidareutnyttjande är grundläggande information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill vara tydlig med att jag inte efterfrågar de enskilda fakturorna utan endast grundläggande information om dessa enligt följande:

Verifikationsnummer,
Leverantörens namn,
Leverantörens organisationsnummer,
Ert kontonummer,
Kontobeskrivning,
Totalt belopp,
Registreringsdatum,
Förvaltning (köparen),
Fakturanummer.

Jag önskar få tillgång till denna data för september månad 2022 i ett CSV-format (kommaseparerad fil). Enligt öppna datalagen ska min begäran besvaras inom fyra (4) veckor.

Idag finns det flera kommuner som publicerar denna information som öppna data. Dessa är Göteborg, Lidingö, Södertälje och Umeå. Även Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag er till https://www.dataportal.se, sök på ’leverantörsfakturor’.

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör besvaras;
https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

fb.region.västernorrland, Region Västernorrland

Ditt meddelande har kommit till Region Västernorrlands diarium.
Meddelandet öppnas under dagen eller nästkommande vardag vid helgdag.

Därefter fördelas det till handläggare/enhet/vårdenhet.

Med vänlig hälsning

Registrator

 

fb.region.västernorrland, Region Västernorrland

Ditt meddelande har kommit till Region Västernorrlands diarium.
Meddelandet öppnas under dagen eller nästkommande vardag vid helgdag.
Därefter fördelas det till handläggare/enhet/vårdenhet.

Aktuell information om vaccination mot covid-19 finns alltid på
[1]Vaccination mot covid-19 - 1177 Vårdguiden.

Om du önskar kontakta vården, rekommenderar vi i första hand att du gör
det direkt genom [2]1177s säkra e-tjänster. På 1177.se "[3]Hitta Vård"
finns även övrig kontaktinformation om man inte har möjlighet att använda
e-tjänsterna som erbjuds.

 

Med vänlig hälsning

Registrator

Diariet

Region Västernorrland

References

Visible links
1. https://www.1177.se/Vasternorrland/sjukd...
2. https://www.1177.se/Vasternorrland/om-11...
3. https://www.1177.se/Vasternorrland/hitta...

fb.ekonomiservice.sollefteå, Region Västernorrland

2 Attachments

  • Attachment

    Lev.reskontra september 2022.csv

    6.0M Download

  • Attachment

    Leverant rer 2022.csv

    144K Download

Hej Jonas

 

Här kommer de efterfrågade uppgifterna.

Vi kan tyvärr inte få fram allting i samma rapport, så leverantörens
organisationsnummer ligger i en separat fil.

Då du efterfrågar kontonummer, visas all kontering på en faktura.

Det innebär att en faktura kan ha flera konteringsrader, men det är endast
det totala bruttobeloppet som visas per rad och inte det konterade
nettobeloppet.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Susanne Flemström

Redovisningsadministratör

 

REGION VÄSTERNORRLAND

Regionledningsförvaltningen

Område Ekonomi & Inköp

Ekonomiservice Sollefteå

0620-195 00 # 3

[1][e-postadress]

 

När du skickar e-post till Region Västernorrland behandlar vi dina
personuppgifter. Mer information om hur dina personuppgifter behandlas
hittar du på Region Västernorrlands webbplats, [2]www.rvn.se/gdpr

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.rvn.se/gdpr

Till fb.ekonomiservice.sollefteå,

Tack!

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

fb.ekonomiservice.sollefteå, Region Västernorrland

 

Ditt ärende har nu kommit fram till Ekonomiserviceenheten. Vi hanterar
ärendet senast dagen efter ankomsten eller påföljande vardag.

 

Med vänlig hälsning
RLF / Ekonomiserviceenheten