Jonas Bränning

Till Region Västmanland,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag begär ut för vidareutnyttjande är grundläggande information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill vara tydlig med att jag inte efterfrågar de enskilda fakturorna utan endast grundläggande information om dessa enligt följande:

Verifikationsnummer,
Leverantörens namn,
Leverantörens organisationsnummer,
Ert kontonummer,
Kontobeskrivning,
Totalt belopp,
Registreringsdatum,
Förvaltning (köparen),
Fakturanummer.

Jag önskar få tillgång till denna data för september månad 2022 i ett CSV-format (kommaseparerad fil). Enligt öppna datalagen ska min begäran besvaras inom fyra (4) veckor.

Idag finns det flera kommuner som publicerar denna information som öppna data. Dessa är Göteborg, Lidingö, Södertälje och Umeå. Även Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag er till https://www.dataportal.se, sök på ’leverantörsfakturor’.

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör besvaras;
https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

Region Västmanland Myndighetsbrevlåda, Region Västmanland

1 Bilaga

Tack för ditt mail!

 

Region Västmanland har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande
e-post varje helgfri vardag. Om du har ställt frågor eller begärt
handlingar i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till regionen en allmän handling. Det innebär att
om allmänheten och/eller massmedier begär att få ta del av innehållet i
ditt meddelande har de normalt rätt att få del av det.

Denna adress kan inte användas till frågor som rör enskilda personers
hälso- och sjukdomstillstånd eller ärenden som innehåller
patientuppgifter. Det är inte heller möjligt att exempelvis boka/avboka
besök i vården här.

Information om hur Region Västmanland behandlar dina personuppgifter
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation),
kan du läsa mer om [1]här.

 

Har du frågor rörande hälsa och vård, vänligen vänd dig till den
verksamhet som du har varit i kontakt med, besök 1177.se Vårdguiden eller
ring 1177.

 

Mer information om Region Västmanland finns på [2]www.regionvastmanland.se

 

References

Visible links
1. https://regionvastmanland.se/om-personup...
2. http://www.regionvastmanland.se/

Jonas Bränning

Till Region Västmanland,

Hej,

Nu har det gått 4 veckor sedan jag skickade in begäran om vidareutnyttjande av data och jag har fortfarande inte fått någon data. Såklart avser min begäran Region Östergötland och inte Linköpings kommun. Jag förväntar mig skyndsam hantering av min begäran.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

Region Västmanland Myndighetsbrevlåda, Region Västmanland

Hej!
Din begäran är under handläggning hos vår ekonomiavdelning. Personen som åtog sig är ledig idag och även på måndag.
Du kommer att säkert få återkoppling nästa vecka.

Med vänliga hälsningar

Registrator
Centrala Diariet

Telefon 021- 17 45 40 
Epost [Region Västmanland e-postadress för begäran om allmän handling]

Centrala Diariet
Post 721 89 Västerås 
Besök Regionhuset ing 4, Västerås

Följ oss på Facebook | Twitter | Linkedin
Läs mer om oss på regionvastmanland.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jonas Bränning <[Registrators #1919 e-postadress]>
Skickat: den 15 juni 2023 20:07
Till: Region Västmanland Myndighetsbrevlåda <[Region Västmanland e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022

Till Region Västmanland,

Hej,

Nu har det gått 4 veckor sedan jag skickade in begäran om vidareutnyttjande av data och jag har fortfarande inte fått någon data. Såklart avser min begäran Region Östergötland och inte Linköpings kommun. Jag förväntar mig skyndsam hantering av min begäran.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

visa citerade sektioner

Jonas Bränning

Till Region Västmanland Myndighetsbrevlåda,

Tack, det ser jag fram emot.

Passar på att önska er en fin fredag och helg.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

Region Västmanland Myndighetsbrevlåda, Region Västmanland

1 Bilaga

Tack för ditt mail!

 

Region Västmanland har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande
e-post varje helgfri vardag. Om du har ställt frågor eller begärt
handlingar i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till regionen en allmän handling. Det innebär att
om allmänheten och/eller massmedier begär att få ta del av innehållet i
ditt meddelande har de normalt rätt att få del av det.

Denna adress kan inte användas till frågor som rör enskilda personers
hälso- och sjukdomstillstånd eller ärenden som innehåller
patientuppgifter. Det är inte heller möjligt att exempelvis boka/avboka
besök i vården här.

Information om hur Region Västmanland behandlar dina personuppgifter
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation),
kan du läsa mer om [1]här.

 

Har du frågor rörande hälsa och vård, vänligen vänd dig till den
verksamhet som du har varit i kontakt med, besök 1177.se Vårdguiden eller
ring 1177.

 

Mer information om Region Västmanland finns på [2]www.regionvastmanland.se

 

References

Visible links
1. https://regionvastmanland.se/om-personup...
2. http://www.regionvastmanland.se/

Sofia Samuelson, Region Västmanland

Hej,

Jag har skickat ett USB med alla fakturor. Skickades i förra veckan.

Med vänlig hälsning
Sofia Samuelson
Ekonomiassistent

Telefon 021-96 14 033
Epost [e-postadress]

Ekonomiservice
Post 721 53 Västerås 
Besök Västerås sjukhus ingång 4, Västerås

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: EkonomiService Arbetsplatsbrevlåda <[e-postadress]>
Skickat: den 26 juni 2023 12:34
Till: Sofia Samuelson <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022

Se nedan

//Mona

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Region Västmanland Myndighetsbrevlåda <[Region Västmanland e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 26 juni 2023 12:31
Till: EkonomiService Arbetsplatsbrevlåda <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022

Hej,
Undrar om ni har besvarat denna begäran?

Med vänliga hälsningar

Mushtaq Hussain
Registrator
Centrala Diariet

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: EkonomiService Arbetsplatsbrevlåda <[e-postadress]>
Skickat: den 16 juni 2023 08:24
Till: Region Västmanland Myndighetsbrevlåda <[Region Västmanland e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022

Hej, vet ej, personen som åtog sig att göra detta är ledig idag och på måndag.

Vet inte ifall hon börjat eller ifall hon skickat och något gått fel...

Med vänlig hälsning

Mona
Ekonomiassistent

Telefon 021-17 45 81
Epost [e-postadress]

Ekonomiservice
Post 721 53 Västerås
Besök Västmanlands sjukhus Västerås, ing 2, plan 10

Följ oss på Facebook | Twitter | Linkedin Läs mer om oss på regionvastmanland.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Region Västmanland Myndighetsbrevlåda <[Region Västmanland e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 16 juni 2023 08:22
Till: EkonomiService Arbetsplatsbrevlåda <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022

Hej!
Undrar om ni har besvarat detta mail? Han skickade en påminnelse idag.

Med vänliga hälsningar

Mushtaq Hussain
Registrator
Centrala Diariet

Telefon 021- 17 45 40
Epost [Region Västmanland e-postadress för begäran om allmän handling]

Centrala Diariet
Post 721 89 Västerås
Besök Regionhuset ing 4, Västerås

Följ oss på Facebook | Twitter | Linkedin Läs mer om oss på regionvastmanland.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Region Västmanland Myndighetsbrevlåda
Skickat: den 25 maj 2023 11:06
Till: EkonomiService Arbetsplatsbrevlåda <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jonas Bränning <[Registrators #1919 e-postadress]>
Skickat: den 25 maj 2023 11:00
Till: Region Västmanland Myndighetsbrevlåda <[Region Västmanland e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022

Till Region Västmanland,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag begär ut för vidareutnyttjande är grundläggande information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill vara tydlig med att jag inte efterfrågar de enskilda fakturorna utan endast grundläggande information om dessa enligt följande:

Verifikationsnummer,
Leverantörens namn,
Leverantörens organisationsnummer,
Ert kontonummer,
Kontobeskrivning,
Totalt belopp,
Registreringsdatum,
Förvaltning (köparen),
Fakturanummer.

Jag önskar få tillgång till denna data för september månad 2022 i ett CSV-format (kommaseparerad fil). Enligt öppna datalagen ska min begäran besvaras inom fyra (4) veckor.

Idag finns det flera kommuner som publicerar denna information som öppna data. Dessa är Göteborg, Lidingö, Södertälje och Umeå. Även Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag er till https://www.dataportal.se, sök på ’leverantörsfakturor’.

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör besvaras; https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1919 e-postadress]

Är [Region Västmanland e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Region Västmanland? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Jonas Bränning

Till Sofia Samuelson,

Nu förstår jag inte - vart har ni skickat det USB-minnet, till vilken adress?

Jag har inte lämnat ut någon adress till er utan förväntar mig att få den data som jag begärt ut via denna plattform. Det har nu gått drygt fem veckor sedan jag begärde ut denna data och hoppas att ni skyndsamt kan skicka den till mig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

Sofia Samuelson, Region Västmanland

1 Bilaga

Hej,

Ber om ursäkt, här kommer en csv fil för 202209.

Med vänlig hälsning
Sofia Samuelson
Ekonomiassistent

Telefon 021-96 14 033
Epost [e-postadress]

Ekonomiservice
Post 721 53 Västerås 
Besök Västerås sjukhus ingång 4, Västerås

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jonas Bränning <[Registrators #1919 e-postadress]>
Skickat: den 27 juni 2023 11:57
Till: Sofia Samuelson <[e-postadress]>
Ämne: Re: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022

Till Sofia Samuelson,

Nu förstår jag inte - vart har ni skickat det USB-minnet, till vilken adress?

Jag har inte lämnat ut någon adress till er utan förväntar mig att få den data som jag begärt ut via denna plattform. Det har nu gått drygt fem veckor sedan jag begärde ut denna data och hoppas att ni skyndsamt kan skicka den till mig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

visa citerade sektioner

Jonas Bränning

Till Sofia Samuelson,

Tack för all hjälp!

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning