Leverantörsreskontra för september 2022

För närvarande inväntande till ett svar från Region Västmanland, de måste svara snabbt och normalt inte senare än (detaljer).

Jonas Bränning

Till Region Västmanland,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag begär ut för vidareutnyttjande är grundläggande information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill vara tydlig med att jag inte efterfrågar de enskilda fakturorna utan endast grundläggande information om dessa enligt följande:

Verifikationsnummer,
Leverantörens namn,
Leverantörens organisationsnummer,
Ert kontonummer,
Kontobeskrivning,
Totalt belopp,
Registreringsdatum,
Förvaltning (köparen),
Fakturanummer.

Jag önskar få tillgång till denna data för september månad 2022 i ett CSV-format (kommaseparerad fil). Enligt öppna datalagen ska min begäran besvaras inom fyra (4) veckor.

Idag finns det flera kommuner som publicerar denna information som öppna data. Dessa är Göteborg, Lidingö, Södertälje och Umeå. Även Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag er till https://www.dataportal.se, sök på ’leverantörsfakturor’.

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör besvaras;
https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

Region Västmanland Myndighetsbrevlåda, Region Västmanland

1 Bilaga

Tack för ditt mail!

 

Region Västmanland har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande
e-post varje helgfri vardag. Om du har ställt frågor eller begärt
handlingar i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till regionen en allmän handling. Det innebär att
om allmänheten och/eller massmedier begär att få ta del av innehållet i
ditt meddelande har de normalt rätt att få del av det.

Denna adress kan inte användas till frågor som rör enskilda personers
hälso- och sjukdomstillstånd eller ärenden som innehåller
patientuppgifter. Det är inte heller möjligt att exempelvis boka/avboka
besök i vården här.

Information om hur Region Västmanland behandlar dina personuppgifter
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation),
kan du läsa mer om [1]här.

 

Har du frågor rörande hälsa och vård, vänligen vänd dig till den
verksamhet som du har varit i kontakt med, besök 1177.se Vårdguiden eller
ring 1177.

 

Mer information om Region Västmanland finns på [2]www.regionvastmanland.se

 

References

Visible links
1. https://regionvastmanland.se/om-personup...
2. http://www.regionvastmanland.se/