Leverantörsreskontra för september 2022
Begäran skickad till Region Halland av Jonas Bränning den .

Mycket sena.

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande. Den...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av Handlingar.se visas. ?