We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Egon Alter please sign in and let everyone know.

Generaldirektörens instagramposter

We're waiting for Egon Alter to read a recent response and update the status.

Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (msb),

Hej! Jag vill ta del av alla postningar som gjorts på MSB:s generaldirektörs instagramkonto.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Egon Alter

MSB Registrator, The Authority For Social Protection And Preparedness (msb)

Hej!

Vi har tagit emot ditt e-postmeddelande. E-postmeddelanden som inkommer
till MSB är som utgångspunkt allmänna handlingar. Ditt e-postmeddelande
kan därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

MSB behandlar dina personuppgifter enligt tillämpliga dataskyddsregler,
inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Om du vill veta mer
om hur MSB behandlar dina personuppgifter kan du läsa vidare här:

[1]https://www.msb.se/sv/om-webbplatsen/beh...

 

Hi

This is to confirm that we have received your email. E-mail messages
received by MSB are generally considered official documents and may be
made available for public access upon request.

 

MSB is processing your personal data according to applicable rules and
regulations, including General Data Protection Regulations (GDPR). If you
wish to read more about MSB:s processing of your personal data, please
click on the following link (only available in Swedish):
[2]https://www.msb.se/sv/om-webbplatsen/beh...

 

Med vänlig hälsning/Sincerely

Registraturen/Registry

_____________________________________

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap/

Swedish Civil Contingencies Agency

 SE: 651 81 Karlstad

Tel: +46771-240 240

[3][MSB e-postadress för begäran om allmän handling]

[4]www.msb.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB utvecklar, tillsammans
med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera
olyckor, kriser och konsekvenser av krig.

                                                                         
                                                            

Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) is a governmental agency working
in close cooperation with the municipalities, county councils, other
authorities, the private sector and various organisations in order to
develop individuals’, as well as the societies’ ability, to prevent and
handle accidents, crisis, and consequences of war. 

References

Visible links
1. https://www.msb.se/sv/om-webbplatsen/beh...
2. https://www.msb.se/sv/om-webbplatsen/beh...
3. mailto:[MSB e-postadress för begäran om allmän handling]
4. http://www.msb.se/

Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (msb),

Ett förtydligande: min önskan att ta del av generaldirektörens instagramposter är en begäran om att ta del av offentlig handling (i och med att den är upprättad hos myndigheten) i enlighet med offentlighetsprincipen. Jag hade väntat mig att denna begäran skulle ha behandlats skyndsamt.

Hälsningar,
Egon Alter

Utlämnande, The Authority For Social Protection And Preparedness (msb)

Hej.
Vi hanterar din begäran så skyndsamt det går och återkommer till dig så snart vi kan.

MSB
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 Karlstad
Växel: 0771-240 240
E-post: [e-postadress]
www.msb.se
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Egon Alter <[Registrators #2155 e-postadress]>
Skickat: den 12 mars 2024 14:46
Till: MSB Registrator <[MSB e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: [EXTERNT] Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Generaldirektörens instagramposter

Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (msb),

Ett förtydligande: min önskan att ta del av generaldirektörens instagramposter är en begäran om att ta del av offentlig handling (i och med att den är upprättad hos myndigheten) i enlighet med offentlighetsprincipen. Jag hade väntat mig att denna begäran skulle ha behandlats skyndsamt.

Hälsningar,
Egon Alter

show quoted sections

Ruud Emelie, The Authority For Social Protection And Preparedness (msb)

9 Attachments

Hej Egon!

Bifogat finner du kopior på de inlägg som gjorts på Instagram-kontot msb.gd fram till den 6/3, när begäran om utlämning gjordes. Inlägget från den 6/3 utgjorde av ett bildspel, därav flera bilder med samma text.

Vänligen,
------------------------------------------------------------------------
Emelie Ruud
Digital kommunikatör

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Kommunikationsavdelningen
Enheten för kommunikationsutveckling, KA-KU
651 81 Karlstad

Tel växel 0771-240 240

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Egon Alter <[Registrators #2155 e-postadress]>
Skickat: den 6 mars 2024 17:18
Till: MSB Registrator <[MSB e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: [EXTERNT] begäran enligt Offentlighetsprincipen - Generaldirektörens instagramposter

Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (msb),

Hej! Jag vill ta del av alla postningar som gjorts på MSB:s generaldirektörs instagramkonto.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Egon Alter

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2155 e-postadress]

Är [MSB e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (msb)? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Uppenbar Pseudonym left an annotation ()

Alla bilderna utom GD Insta 5 mars 2024.png är oläsliga pga. låg upplösning.

Till Emelie Ruud,

Tack! Jag skulle vara mycket tacksam om jag kunde få texten från inläggen i textformat istället för som en del av bilden. Det blir oläsligt för mig. En seende person som tittade på bilderna sade dessutom att bilderna var i så låg upplösning att de även blev nästintill oläsliga även för honom.

Jag önskar också få bildbeskrivningen, den s.k. ALT-texten, till respektive bild.

Med vänliga hälsningar,
Egon Alter

Ruud Emelie, The Authority For Social Protection And Preparedness (msb)

Hej igen,

 

I den ifrågavarande begäran om utlämning av allmän handling så har MSB
lämnat ut handling i den form och det skick vi förvarar handlingen. Det
föreligger ingen skyldighet att skapa en ny handling i annan form än den
nu aktuella. MSB avser därför inte att lämna ut de ifrågavarande inläggen
i annan form än vad som redan gjorts, och avslutar därför ärendet.

 

Vänligen,

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Kommunikationsavdelningen

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Egon Alter <[Registrators #2155 e-postadress]>
Skickat: den 15 mars 2024 09:34
Till: Ruud Emelie <[e-postadress]>
Ämne: [EXTERNT] Re: MSB 2024-03871-1 - Begäran om utlämnande av alla
postningar som gjorts på MSB:s generaldirektörs instagramkonto

 

Till Emelie Ruud,

 

Tack! Jag skulle vara mycket tacksam om jag kunde få texten från inläggen
i textformat istället för som en del av bilden. Det blir oläsligt för mig.
En seende person som tittade på bilderna sade dessutom att bilderna var i
så låg upplösning att de även blev nästintill oläsliga även för honom.

 

Jag önskar också få bildbeskrivningen, den s.k. ALT-texten, till
respektive bild.

 

Med vänliga hälsningar,

Egon Alter

 

show quoted sections

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Egon Alter please sign in and let everyone know.