Arkivbeskrivning eller beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Stiftelsen Länsmuseét i Gävleborgs Län should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Till Stiftelsen Länsmuseét i Gävleborgs Län,

Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar.

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

Hör av er vid funderingar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sara Kleppe