The Swedish Prison and Probation Service

A public authority

5 requests
Ansvarig inom öppna data
Response by The Swedish Prison and Probation Service to Axel Magnusson on .

Information not held.

Hej Det finns idag ingen särskild projektgrupp inom Kriminalvården för lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data, men pr...
Hej Leif,   Bifogat finns två styrande dokument som kan vara till hjälp för din dotters arbete med C-uppsatsen hon skriver. Vi önskar henne lycka...
Upphandlingsplan
Response by The Swedish Prison and Probation Service to PublicInsight on .

Partially successful.

Hej Vi arbetar med att uppdatera upphandlingsplanen just nu. När den är klar kommer den att publiceras på våran hemsida. Uppskattningsvis om 1-2 vec...
Valdeltagande i fängelse
Response by The Swedish Prison and Probation Service to Pierre Mesure on .

Information not held.

Hej, se bifogat fil för svar på din fråga till Kriminalvården.   Med vänlig hälsning Sigrid Perlman Senior handläggare ______________________...
Hej, Begärda handlingar översänds härmed. För tydliggörande: För närvarande arbetar Kriminalvården med att uppdatera dokumenthanteringsplanen så att...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?