Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Response by Municipality of Lessebo to Christoph Andersson on .

Partially successful.

Hej! Det som finns enligt arkivförteckningen är Polisdistriktsförbundets protokoll och bilagor, 1940-1945. Alltså inte så tidigt som år 1933. (Det fin...
Kontoplaner för år 2022
Response by Municipality of Lessebo to Marina Nikolic on .

Successful.

Hej, Här kommer kontoplan för Lessebo kommun 2022. Med vänlig hälsning Annika Jeppsson Redovisningsekonom Lessebo kommun Storgatan 78, 365 80 Lesseb...
Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Response by Municipality of Lessebo to Märta Myrstener on .

Awaiting classification.

Hej! Här kommer begärd handling gällande avtal om e-böcker och e-ljudböcker. Med vänliga hälsningar Cecilia Ungerbäck Smith Bibliotekschef LESSEBO...
Hej! Här kommer det efterfrågade materialet. Vi gör en nettobudget och det är den som bifogas i mailet. Vi har ingen uppdelning på utgifter och inkoms...
Upphandlingsplan
Follow up sent to Municipality of Lessebo by PublicInsight on .

Long overdue.

Hej! Har ni fått min fråga? // Elenor

Only requests made using handlingar.se are shown. ?