Land Survey Agency

A public authority, also called LM

2 requests
Upphandlingsplan
Response by Land Survey Agency to PublicInsight on .

Successful.

Hej.   Vänligen se bifogad upphandlingskalender. Notera att upphandlingskalendern är ett internt arbetsdokument som visar en grov planering av vår...
Hej! Översänder Lantmäteriets arkivbeskrivning, se bifogad fil. Med vänlig hälsning ___________________ Hanna Bergqvist Arkivarie Lantmäteriet, Dok...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?