Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Response by Kungälv Municipality to Märta Myrstener on .

Awaiting classification.

Hej Märta, Vi har mottagit din begäran gällande "det avtal som era bibliotek har för utlåning av e-böcker och ljudböcker". Vi har tagit fram vårt avta...
Hej, Polisverksamheten leddes av stadsfiskalen och har hittat att handlingarna från dessa arkiv förvaras på Landsarkivet i Göteborg. I stadsfiskalens...
Kontoplaner
Response by Kungälv Municipality to Erik Gudmundson on .

Successful.

Hej, Kungälvs kommun följer SKR:s Kommun-bas. Detta dokument finns tillgängligt hos SKR om du önskar detta kostnadsfritt: https://skr.se/skr/ekonomiju...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Clarification sent to Kungälv Municipality by Mattias Axell on .

Long overdue.

Till Kungälvs kommun, Tack för ert svar. Flertalet kommuner har lämnat ut underlaget till beslutad budget för 2022 i kalkylarksformat med tabeller ut...
Upphandlingsplan Kungälv
Request sent to Kungälv Municipality by PublicInsight on .

Long overdue.

Hej! Finns er upphandlingsplan (1) i format som excel eller word att begära ut enligt offentlighetsprincipen? Finns det även en fastställd upphandlin...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?