Second Ap-fund

A public authority, also called AP2

1 request
Fakturor gällande produktion av årsredovisning
Response by Second Ap-fund to Anders Brandin on .

Partially successful.

Hej Anders, Med hänvisning till er förfrågan nedan, bifogar vi fakturorna från Solberg avseende åren 2022 och 2023. Vissa uppgifter i fakturorna är ma...

Only requests made using Handlingar.se are shown. ?