Regeringskansliet

En offentlig myndighet, även kallad GO

15 förfrågningar
Vem ansvarar för öppna data om svenska språket?
Uppföljning skickades till Regeringskansliet av Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Jag väntar fortfarande på svar. Jag fick nyligen svar från Arbetsmiljöverket att de inte har koll på sina egna begrepp, oaf inte i form av en vokabulär...
Öppna data om statens utgiftsområden
Uppföljning skickades till Regeringskansliet av Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Jag väntar fortfarande på svar. I ett nyligt publicerad pdf och html dokument här https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/betankande/...
Öppna data om alla regeringens beslut
Begäran skickad till Regeringskansliet av Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Snubblade över det här beslutet och ser att: * det verkar vara länkröta på originallänken * det finns inget tydligt id på det * det är ingen struktu...
Transparens i svenska myndigheter
Svar från Regeringskansliet till Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Hej,   Beslut i ärenden om tillsatta tjänster kan sökas fram i Regeringskansliets diarium som även innehåller ett HR-diarium.   Diariet utgör...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av Handlingar.se visas. ?