Summa av leverantörsfakturor 2022 samt 2023 H1

O. Söderström gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Ölands Kommunalförbund för översiktlig planering

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Till Ölands Kommunalförbund,

Jag önskar ta del av summan över fakturerat belopp från leverantören Truesec för uppdrag utförda under året 2022, samt H1 2023, med fakturerat belopp redovisat per månad.
Om det för kommunen/kommunalförbundet innebär en snabbare/enklare hantering går det bra att istället skicka samtliga berörda fakturor.

Jag önskar också ta del av information om vilket ramavtal/avtal som ligger till grund för faktureringen.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

O. Söderström

Jörgen Samuelsson, Ölands Kommunalförbund för översiktlig planering

Ditt meddelande är mottaget.

Jag är sjukskriven tills vidare.

För information om aktuella ärenden/inkomna handlingar vänligen kontakta
registratorn i Mörbylånga kommun;

per epost [e-postadress] eller per telefon 0485 - 470 00
(Servicecenter Mörbylånga kommun).

 

Med bästa hälsningar

Jörgen Samuelsson

----------------------------

EU-konsulent

Sekreterare
Ölands kommunalförbund

 

Your message is received.

I´m out of office due to health issues until further notice.

For information about current matters and submitted deeds/documents please
contact the Registrar in Mörbylånga Municipality;
email [e-postadress] or telephone 0485 - 470 00 (Servicecenter
Mörbylånga Municipality).

 

Best season greetings

Jörgen Samuelsson

-----------------------------
Senior EU Advisory Officer
Executive Secretary

Öland Local Federation

of Local Authorities

 

 

Niklas Palmquist, Ölands Kommunalförbund för översiktlig planering

2 Bilagor

Hej!

 

Här kommer svar på dina frågor.

I bifogad fil hittar du en sammanställning på fakturor från TrueSec.

 

Under tiden 2022-12-12 – 2023-01-31 hade vi ett avtal med Truesec –
”Incident Response Agreement”.

Avtalet lämnar vi inte ut med hänvisning till kap 18, §8 OSL.

 

Vill du överklaga beslutet till Kammarrätten så ska du först få ett
skriftligt beslut som du kan överklaga.

 

Med vänlig hälsning

 

Niklas Palmquist    

IT-chef

Ölands Kommunalförbund

Tel direkt: 0485-882 21, servicecenter: 0485-880 00

Postadress: Box 52, 387 21  Borgholm

Besöksadress: Badhusgatan 22A, 387 32 Borgholm

[1][e-postadress]   [2]www.olandskommunalforbund.se

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: O. Söderström <[3][Registrators #2007 e-postadress]>
Skickat: den 5 oktober 2023 10:28
Till: Jörgen Samuelsson <[4][e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Summa av leverantörsfakturor
2022 samt 2023 H1

Till Ölands Kommunalförbund,

Jag önskar ta del av summan över fakturerat belopp från leverantören
Truesec för uppdrag utförda under året 2022, samt H1 2023, med fakturerat
belopp redovisat per månad.
Om det för kommunen/kommunalförbundet innebär en snabbare/enklare
hantering går det bra att istället skicka samtliga berörda fakturor.

Jag önskar också ta del av information om vilket ramavtal/avtal som ligger
till grund för faktureringen.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

O. Söderström

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[5]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:
[6][Registrators #2007 e-postadress]

Är [7][Ölands Kommunalförbund för översiktlig planering e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Ölands Kommunalförbund för översiktlig
planering? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller
uppmärksamma det till [8][e-postadress]:
[9]https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[10]https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

 

Med vänliga hälsningar

Niklas Palmquist

IT-chef, IT-avdelningen

Ölands Kommunalförbund

Telefon: 0485-88221, Helpdesk 0485-88400

Postadress: Trollhättevägen 4, 386 80 Mörbylånga

Besöksadress: Badhusgatan 22A, 387 34 Borgholm

[11][e-postadress]  [12]www.olandskommunalforbund.se

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.borgholm.se/
3. mailto:[Registrators #2007 e-postadress]
4. mailto:[e-postadress]
5. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
6. mailto:[Registrators #2007 e-postadress]
7. mailto:[Ölands Kommunalförbund för översiktlig planering e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[e-postadress]
9. https://handlingar.se/change_request/new...
10. https://handlingar.se/help/officers
11. mailto:[e-postadress]
12. file:///tmp/www.olandskommunalforbund.se