Statistik för användning av myndighetens öppna data

Olle Lundin gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Arbetsförmedlingen

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Till Arbetsförmedlingen,
Jag är intresserad av att få statistiken för 2022 avseende externa aktörers nyttjande av myndighetens öppna data.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Olle Lundin

Registrator, Arbetsförmedlingen

Huvudregistraturen har tagit emot din e-post och kommer att fördela det
för vidare handläggning.

 

Vänliga hälsningar,

 

Huvudregistraturen

Arbetsförmedlingen

113 99 Stockholm

[1]www.arbetsformedlingen.se

The Registry has received your e-mail and will distribute it for further
processing.

 

Best regards,

 

The Registry

The Swedish Public Employment Service

SE-113 99 Stockholm

[2]www.arbetsformedlingen.se

References

Visible links
1. http://www.arbetsformedlingen.se/
2. http://www.arbetsformedlingen.se/

Jonas Södergren, Arbetsförmedlingen

Hej Olle,

 

Tack för din förfrågan!

 

Bilägger ett dokument som ger en bra överblick avseende användningen av
Arbetsförmedlingens öppna API:er.

 

[1]https://data.arbetsformedlingen.se/exped...
: Data om användningen av data. Innehåller volymmått såsom antal anrop,
antal dataset, unika användare, driftkostnader etc.

 

Tillgänglighetsdata: Data om API:ernas tillgänglighet delas dagligen.
[2]https://statping-ng.jobtechdev.se/

 

Vänliga hälsningar

Jonas Södergren

Arbetsförmedlingen | JobTech

 

Ps: Smtp-servern för handlingar.se har ej kapacitet att hantera stora
dokument.

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Olle Lundin <[3][Registrators #1458 e-postadress]>
Skickat: den 28 februari 2023 10:58
Till: Registrator <[4][AF e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Statistik för användning av
myndighetens öppna data

 

Till Arbetsförmedlingen,

 

Jag är intresserad av att få statistiken för 2022 avseende externa
aktörers nyttjande av myndighetens öppna data.

 

 

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om

 

villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Olle Lundin

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[5]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

 

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

 

[6][Registrators #1458 e-postadress]

 

 

 

Är [7][AF e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Arbetsförmedlingen? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[8][e-postadress]:

 

[9]https://handlingar.se/change_request/new...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[10]https://handlingar.se/help/officers

 

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. https://data.arbetsformedlingen.se/exped...
2. https://statping-ng.jobtechdev.se/
3. mailto:[Registrators #1458 e-postadress]
4. mailto:[AF e-postadress för begäran om allmän handling]
5. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
6. mailto:[Registrators #1458 e-postadress]
7. mailto:[AF e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[e-postadress]
9. https://handlingar.se/change_request/new...
10. https://handlingar.se/help/officers