Rapporter om UFO/UAP/USO sedan 1940

Anders W gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Försvarsmakten

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Försvarsmakten ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Till Försvarsmakten,

Jag begär härmed information om samtliga dokument som finns inom Försvarsmakten som beskriver, analyserar eller på annat sätt berör observationer och händelser som involverar UFO (oidentifierade flygande objekt), UAP (Unidentified Anomalous Phenomena) och USO (Unidentified Submerged Object) sedan 1940 till dags dato.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar

EXP-HKV, Försvarsmakten

Hej,

Din begäran om att få ta del av en allmän handling hos Försvarsmakten är under handläggning.

Begäran är fördelad internt inom Försvarsmakten till förband Flygstaben, som Du kan nå via [e-postadress].

I och med detta avslutas hanteringen på Försvarsmaktens högkvarter.

Försvarsmakten lämnar som huvudregel endast ut kopior av allmänna handlingar i pappersformat.

Enligt avgiftsförordningen (1992:191) är myndigheter skyldiga att ta ut avgift vid utlämnande av kopior av allmänna handlingar. Avgift tas ut från och med sida 10.  Sida 1-9 är gratis. Sida 10 kostar 50 kr och från och med sida 11 kostar det 2 kr per sida. Om den allmänna handlingen finns på CD, DVD eller VHS är kostnaden 600 kr per kopia.

Med vänliga hälsningar,
Utlämningsfunktionen

Dokumenthanteringssektionen
107 85  STOCKHOLM
Besöksadress:  Lidingövägen 24

Telefon: 08-788 87 909 (öppettider 9-11, 12.30-14.30)
E-post: [MIL e-postadress för begäran om allmän handling]

www.forsvarsmakten.se
Växel: 08-788 75 00

Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post.
När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför rubriken på e-postmeddelandet. Detta står för att avsändaren bedömer att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom Försvarsmakten klassificerar den information som man skickar via e-post och det sker för att säkerställa att rätt information når behörig person.
Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces.
When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice the letters ES in front of the headline of the message. These letters indicate that the sender of the message has assessed that the message does not contain classified information.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anders W <[Registrators #1952 e-postadress]>
Skickat: den 17 juli 2023 00:00
Till: EXP-HKV <[MIL e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: [ES] begäran enligt Offentlighetsprincipen - Rapporter om UFO/UAP/USO sedan 1940

Till Försvarsmakten,

Jag begär härmed information om samtliga dokument som finns inom Försvarsmakten som beskriver, analyserar eller på annat sätt berör observationer och händelser som involverar UFO (oidentifierade flygande objekt), UAP (Unidentified Anomalous Phenomena) och USO (Unidentified Submerged Object) sedan 1940 till dags dato.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1952 e-postadress]

Är [MIL e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Försvarsmakten? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Exp-FS, Försvarsmakten

Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post.
När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför rubriken på e-postmeddelandet. Detta står för att avsändaren bedömer att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom Försvarsmakten klassificerar den information som man skickar via e-post och det sker för att säkerställa att rätt information når behörig person.
Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces.
When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice the letters ES in front of the headline of the message. These letters indicate that the sender of the message has assessed that the message does not contain classified information.

Hej,

Din begäran att ta del av allmän handling har mottagits och behandlas av Flygstaben.

Vid kontakt uppge nummer 23-73784

Försvarsmakten lämnar endast ut allmänna handlingar i pappersformat.

Enligt avgiftsförordningen (1992:191) är myndigheter skyldiga att ta ut avgift vid utlämnande av kopior av allmänna handlingar. Avgift tas ut från och med sida 10. Sida 1-9 är gratis. Sida 10 kostar 50 kr och från och med sida 11 kostar det 2 kr per sida. Om den allmänna handlingen finns på CD, DVD eller VHS är kostnaden 600 kr per kopia.

Med vänliga hälsningar,

Registrator
Upplands flygflottilj F16

Expeditionen Flygstaben
Box 647
751 27 Uppsala
Besöksadress: Uppsala Garnison

e-post: [e-postadress]
www.forsvarsmakten.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anders W <[Registrators #1952 e-postadress]>
Skickat: den 17 juli 2023 00:00
Till: EXP-HKV <[MIL e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: [ES] begäran enligt Offentlighetsprincipen - Rapporter om UFO/UAP/USO sedan 1940

Till Försvarsmakten,

Jag begär härmed information om samtliga dokument som finns inom Försvarsmakten som beskriver, analyserar eller på annat sätt berör observationer och händelser som involverar UFO (oidentifierade flygande objekt), UAP (Unidentified Anomalous Phenomena) och USO (Unidentified Submerged Object) sedan 1940 till dags dato.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1952 e-postadress]

Är [MIL e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Försvarsmakten? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------