Överblick över alla era IT-system och bedömning av deras interoperabilitet

Uppenbar Pseudonym gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Region Stockholm

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Region Stockholm hade inte den begärda informationen.

Uppenbar Pseudonym

Till Region Stockholm,

Jag hittade en mening i https://www.regeringen.se/contentassets/... på sidan 88 som lyder såhär:

"Bara Stockholms Läns Landsting bedömer till exempel att man har 1 600 olika system. "

Ni har sen det skrevs i 2016 kanske skaffat flera system?
Är de interoperabla? Hur bedömer ni det?

Jag undrar hur ni jobbar med interoperabilitet och om ni själva har överblick över alla era system.

Hur många bygger på öppna källkod?
Hur många har opatchade säkerhetshål?
Hur många är på väg att fasas ut?
Hur hanterar ni effektivt all denna komplexitet och alla miljontals linjer kod?

Jag önskar ett överblick över alla era system.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Region Funk Stockholm, Region Stockholm

Hej!

Region Stockholm består av flera olika nämnder och bolag som var för sig betraktas som myndigheter och ansvarar för och diarieför allmänna handlingar. Såvitt nu är aktuellt har din begäran inkommit till regionstyrelsens förvaltning (Regionledningskontoret). Utifrån regionledningskontorets perspektiv kan konstateras att antalet aktiva system ökar och minskar löpande utifrån behov och efterfrågan. En lista över hela Region Stockholms applikationsflora finns inte samlat på regionledningskontoret.

Många av de befintliga systemen är dock interoperabla och hanteras genom regionens integrationsplattformar.

Avseende frågorna om öppen källkod, opatchade säkerhetshål, kod samt utfasning omfattas den informationen av sekretess i enlighet med OSL 18 kap. 8§.

Om du önskar ett överklagbart beslut fattat på regionstyrelsens vägnar, vänligen återkom.

Enligt uppdrag.

Med vänlig hälsning Registraturen

Nina Kallin
Huvudregistrator
Kansli

Direkt: 08-123 142 17
E-post: [e-postadress]

Region Stockholm
Regionledningskontoret
Registraturen
Box 30215, 104 25 Stockholm
Lindhagensgatan 98, plan 5
Telefon: 08-123 142 18
www.regionstockholm.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1998 e-postadress]>
Skickat: den 1 oktober 2023 01:26
Till: Region Funk Stockholm <[Region Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Överblick över alla era IT-system och bedömning av deras interoperabilitet

Till Region Stockholm,

Jag hittade en mening i https://www.regeringen.se/contentassets/... på sidan 88 som lyder såhär:

"Bara Stockholms Läns Landsting bedömer till exempel att man har 1 600 olika system. "

Ni har sen det skrevs i 2016 kanske skaffat flera system?
Är de interoperabla? Hur bedömer ni det?

Jag undrar hur ni jobbar med interoperabilitet och om ni själva har överblick över alla era system.

Hur många bygger på öppna källkod?
Hur många har opatchade säkerhetshål?
Hur många är på väg att fasas ut?
Hur hanterar ni effektivt all denna komplexitet och alla miljontals linjer kod?

Jag önskar ett överblick över alla era system.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1998 e-postadress]

Är [Region Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Region Stockholm? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------