Öppna geodata om vandringsleder

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Sundsvalls kommun ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Uppenbar Pseudonym

Till Sundsvalls kommun,

Jag skulle vilja ha öppna maskinläsbara data om vandringsleder från er.

jag skulle vilja ha det på formen CSV
typ såhär:
id;namn;längd;url

Jag önskar geojson också för varje led så jag ser hur den är dragen.

Denna begäran görs enligt lagen om öppna data. Ni har 4 veckor på er att behandla ärendet. Om datan finns måste ni lämna ut som öppen data enligt lagen (och jag vet att ni har den digitalt för den syns tex här https://www.naturkartan.se/sv/sundsvall?...)

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Myndighetspostlåda Sundsvalls kommun, Sundsvalls kommun

 

Sundsvalls kommun har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande
e-post varje arbetsdag.

 

I princip blir all post till Sundsvalls kommun allmän handling. Det
innebär bland annat att allmänheten och massmedier har rätt att ta del av
innehållet i ditt meddelande.

 

Mer information om Sundsvalls kommun finns på  [1]www.sundsvall.se

 

Med vänlig hälsning

 

Sundsvalls kommun

 

Växel: 060 - 19 10 00 • [2][Sundsvalls kommun e-postadress för begäran om allmän handling] • Postadress:
851 85 Sundsvall •

Besöksadress: Normalmsgatan 4 • [3]www.sundsvall.se

 

OBS! Detta meddelande går inte att svara på.

References

Visible links
1. http://www.sundsvall.se/
2. mailto:[Sundsvalls kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. http://www.sundsvall.se/