Öppna geodata om vandringsleder

Uppenbar Pseudonym gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Härnösands kommun

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Väntar på en intern granskning från Härnösands kommun om deras hantering av denna begäran.

Uppenbar Pseudonym

Till Härnösands kommun,

Jag gör härmed en begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande av öppen geodata om vandringslederna i kommunen.

Jag har sett kartor i pdf på harnosand.se där vandringsleder markerats ut.
Denna data skulle jag vilja ta del av i maskinläsbar form (förslagsvis geojson som andra myndigheter delar på dataportalen redan) under öppen data licens (förslagsvis CC0 som rekommenderas av DIGG/PRV)

Enligt lagen om öppna datalagen [0] gäller följande: "Ett ärende om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande ska avgöras inom fyra veckor."

Jag föreslår att ni delar datan direkt på dataportalen som ett led i ett strategiskt kvalitetsarbete med öppna data. Har ni inget sådant pågående arbete önskar jag att ni ser till att påbörja det så ni effektivt och agilt kan dela bra datamängder för invånarnas bästa proaktivt eller när de efterfrågas.

[0] https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Thomas Jenssen, Härnösands kommun

Hej,
Tack för din fråga.
Inom samhällsförvaltningen har vi idag ingen data samlad så att den kan levereras eller delas som öppen data.
Kommunen har inget pågående arbete med öppen data inom samhällsförvaltningens område under de två närmaste åren.
Utifrån andra övergripande IT-frågor som kommunen måste prioritera bland har detta område inte högsta prioritet idag och därför kommer det dröja ett tag till innan vi kan hantera öppen data på ett så säkert sätt.

Beklagar att du inte kan få ut den information så som du önskar.

Mvh
Thomas Jenssen
Förvaltningschef
Samhällsförvaltningen
Härnösands kommun
070-340 15 09

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1953 e-postadress]>
Skickat: den 19 juli 2023 21:36
Till: [Härnösands kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna geodata om vandringsleder

Till Härnösands kommun,

Jag gör härmed en begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande av öppen geodata om vandringslederna i kommunen.

Jag har sett kartor i pdf på harnosand.se där vandringsleder markerats ut.
Denna data skulle jag vilja ta del av i maskinläsbar form (förslagsvis geojson som andra myndigheter delar på dataportalen redan) under öppen data licens (förslagsvis CC0 som rekommenderas av DIGG/PRV)

Enligt lagen om öppna datalagen [0] gäller följande: "Ett ärende om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande ska avgöras inom fyra veckor."

Jag föreslår att ni delar datan direkt på dataportalen som ett led i ett strategiskt kvalitetsarbete med öppna data. Har ni inget sådant pågående arbete önskar jag att ni ser till att påbörja det så ni effektivt och agilt kan dela bra datamängder för invånarnas bästa proaktivt eller när de efterfrågas.

[0] https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1953 e-postadress]

Är [Härnösands kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Härnösands kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Uppenbar Pseudonym

Till Härnösands kommuns revisorer,

Jag skriver för att begära en intern granskning av Härnösands kommuns handläggning av min begäran om data enligt lagen om öppna data i 'Öppna geodata om vandringsleder'.

Det finns undantag för delning av datn enligt lagen om öppna data, men de skäl kommunen angett i sitt avgörande är inte giltiga enligt gällande lag. Nekandet att dela den öppna data om vandringsleder som jag vet att de har på förvaltningen i digital form i sina system(jag har ringt och pratat med en GIS medarbetare) och som tydligt syns på kommunens egna pdf kartor över leder utgör därför ett lagbrott.

Om jag inte hört tillbaka från er inom 60 dagar från idag 2023-07-22 kommer jag överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns tillgänglig på Internet via den här adressen: https://handlingar.se/request/oppna_geod...

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym