Öppna geodata om vandringsleder

Uppenbar Pseudonym gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Stockholms stad ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Uppenbar Pseudonym

Till Stockholms stad,

Jag skulle vilja ha öppna maskinläsbara data om vandringsleder från er.

Jag hittade https://www.visitstockholm.se/se-gora/ak... där det finns i lite leder, men jag skulle vilja ha det på formen CSV

typ såhär:
id;namn;längd;url

Kan jag få det?

Next level skulle vara om jag skulle kunna få geojson också för varje led så jag ser hur den är dragen.

Jag skulle även vilja veta vem som är operatör/underhållsansvarig för varje led.

Kan jag få det?

Om ni är intresserade av att jobba med öppna data över tid föreslår jag att ni skapar en dataportal likt Umeå och börjar dela data där och skickar upp på dataportalen hos DIGG.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Uppenbar Pseudonym

Till Stockholms stad,

Jag väntar fortfarande på svar.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Barbro Widbäck, Stockholms stad

Hej

Lantmäteriet bekräftade idag att deras Geodatasupport kommer att kontakta dig.

Vänliga hälsningar
Barbro Widbäck
Registraturet
Stadsledningskontoret, Juridiska avdelningen - KF/KS kansli
Stadshuset, 105 35 Stockholm
E-post: [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling
av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1936 e-postadress]>
Skickat: den 29 juni 2023 10:04
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna geodata om vandringsleder

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Stockholms stad,

Jag väntar fortfarande på svar.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------
Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1936 e-postadress]

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------