Lönelista Näsbydalskolan

Anders Persson gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Täby kommun

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Till Täby kommun,

Jag skulle vilja få lönelista för anställda på Näsbydalskolan. Gärna uppdaterat efter lönerevision 2023.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Anders Persson

Täby KC, Täby kommun

Tack för att du kontaktat oss!

Vi bekräftar att vi har tagit emot ditt ärende.

Ditt ärende har ärendenummer: 288371
Inkom: 2023-05-22 18:00:04

Vill du tillföra något i ärendet, vänligen besvara detta mail.
Om ditt ärende är akut vänligen ring oss på 08-5555 90 00.

Med vänlig hälsning

Kontaktcenter
Täby kommun
Telefon: 08-555 590 00
Postadress: 183 80 Täby
Besöksadress: Esplanaden 3
Webb: www.taby.se
Facebook: www.facebook.com/kommuntaby

De personuppgifter som du lämnar till Kontaktcenter kommer att behandlas i
enlighet med
dataskyddsförordningen. Läs mer om hur Täby kommun behandlar
personuppgifter på
www.taby.se/personuppgifter
 

sakrameddelanden@taby.se, Täby kommun

Du har fått ett Säkert meddelande från Täby kommun. Klicka på länken nedan för att läsa meddelandet.

https://sakrameddelanden.taby.se/connect...

Ditt meddelande kan läsas från dator, läsplatta och på mobil. Du kan ta emot och besvara meddelandet. Bara den som är behörig kan läsa innehållet.

Om du är osäker på om meddelandet verkligen är skickat av Täby kommun, vänligen verifiera innan du öppnar meddelandet.

Detta är ett automatiskt meddelande som inte går att besvara.

Vänliga hälsningar Täby kommun

Täby KC, Täby kommun

Hej!

Tack för att du vänder dig till Täby kommun!

Lönelistan är nu skickad via säkra meddelanden

Vill du tillföra något i ärendet, vänligen besvara detta mail inom 5
arbetsdagar. Därefter avslutas ärendet.
Om ditt ärende är akut vänligen ring oss på 08-5555 90 00.

Med vänlig hälsning
Emma

Täby kommun
Telefon: 08-555 590 00
Postadress: 183 80 Täby
Besöksadress: Esplanaden 3
Webb: www.taby.se
Facebook: www.facebook.com/kommuntaby

De personuppgifter som du lämnar till Kontaktcenter kommer att behandlas i
enlighet med
dataskyddsförordningen. Läs mer om hur Täby kommun behandlar
personuppgifter på
www.taby.se/personuppgifter
 

Till Täby kommun,

Hej, listan som jag har fått är tyvärr gammal och är inte uppdaterat enligt 2023. Kan ni gärna skicka mig den uppdaterade lönelistan?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Anders Persson

Täby KC, Täby kommun

Tack för att du kontaktat oss!

Vi bekräftar att vi har tagit emot ditt ärende.

Ditt ärende har ärendenummer: 289243
Inkom: 2023-05-23 16:25:03

Vill du tillföra något i ärendet, vänligen besvara detta mail.
Om ditt ärende är akut vänligen ring oss på 08-5555 90 00.

Med vänlig hälsning

Kontaktcenter
Täby kommun
Telefon: 08-555 590 00
Postadress: 183 80 Täby
Besöksadress: Esplanaden 3
Webb: www.taby.se
Facebook: www.facebook.com/kommuntaby

De personuppgifter som du lämnar till Kontaktcenter kommer att behandlas i
enlighet med
dataskyddsförordningen. Läs mer om hur Täby kommun behandlar
personuppgifter på
www.taby.se/personuppgifter
 

Täby KC, Täby kommun

Hej

Denna lista är uppdaterad för 2023 års löner för alla avtalsområden
förutom kommunals avtalsområde då det ej är ej klart. Det kommer läsas in
i mitten av juni.

Med vänlig hälsning
Emma
Löneenheten

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anders Persson <[Registrators #1834 e-postadress]>
Skickat: 2023-05-23 16:25:03
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Täby kommun <[Täby kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista Näsbydalskolan

Till Täby kommun,

Hej, listan som jag har fått är tyvärr gammal och är inte uppdaterat
enligt 2023. Kan ni gärna skicka mig den uppdaterade lönelistan?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Anders Persson

visa citerade sektioner