Kommunstyrelsens protokoll mm från 2023-12-28

Gunnar Hörngren gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Lekebergs kommun

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Till Lekebergs kommun, önskar begära ut
Kommunstyrelsens protokoll från 2023-12-28, samt de handlingar som hör till sammanträdet.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning, Gunnar Hörngren

Kontaktcenter - Lekeberg, Lekebergs kommun

Hej! 

  

Tack för att du kontaktar Lekebergs kommun! 

  

Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag, om du har ställt frågor i
mejlet återkommer vi till dig så snart som möjligt.  

  

Är ditt ärende akut efter kontorstid finner du information om aktuella
telefonnummer på vår hemsida genom denna [1]länk.  

Kontaktcenters öppettider:
Måndag - Torsdag 08.00-16.00. Lunchstängt 11.45-12.45
Dag före röd dag 08.00-12.00.

  

I princip blir all post till kommunen en allmän handling. Det innebär
bland annat att allmänheten och massmedier normalt sätt har rätt att ta
del av innehållet i ditt meddelande.  

Information om hur Lekebergs kommun behandlar dina personuppgifter och hur
du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR –
General Data Protection Regulation) finns på Lekebergs kommuns
[2]hemsida. 

  

  

Med vänlig hälsning, 

Kontaktcenter Lekeberg 

[3][e-postadress]
Kontaktcenter:  0585-487 00 

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 81 Fjugesta 

[4]lekeberg.se 

 

References

Visible links
1. https://lekeberg.se/kommunochpolitik/kon...
2. https://lekeberg.se/kommunochpolitik/dat...
3. mailto:[e-postadress]
4. http://www.lekeberg.se/

Kommunstyrelsen -Lekeberg, Lekebergs kommun

Hej,

Tack för din begäran!
Vi kommer behöva göra en sekretessprövning av handlingarna innan de kan ges ut. Återkommer till dig under nästa vecka.

Ha en fin nyårshelg så länge!

Vänliga hälsningar
Suzan Mehanna
Utredningssekreterare
Administrativa avdelningen
[e-postadress]
Direkt: 0585 487 17
Växel:  0585-487 00
Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 81 Fjugesta
lekeberg.se
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Gunnar Hörngren <[Registrators #2096 e-postadress]>
Skickat: den 29 december 2023 13:25
Till: Kontaktcenter - Lekeberg <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunstyrelsens protokoll mm från 2023-12-28

Till Lekebergs kommun, önskar begära ut Kommunstyrelsens protokoll från 2023-12-28, samt de handlingar som hör till sammanträdet.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning, Gunnar Hörngren

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2096 e-postadress]

Är [Lekebergs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Lekebergs kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Kommunstyrelsen -Lekeberg, Lekebergs kommun

4 Bilagor

Hej,

Ursäktar att det dröjt!
Översänder begärda handlingar.

Vänliga hälsningar
Suzan Mehanna
Utredningssekreterare
Administrativa avdelningen
[e-postadress]
Direkt: 0585 487 17
Växel:  0585-487 00
Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 81 Fjugesta
lekeberg.se

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Gunnar Hörngren <[Registrators #2096 e-postadress]>
Skickat: den 29 december 2023 13:25
Till: Kontaktcenter - Lekeberg <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunstyrelsens protokoll mm från 2023-12-28

Till Lekebergs kommun, önskar begära ut Kommunstyrelsens protokoll från 2023-12-28, samt de handlingar som hör till sammanträdet.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning, Gunnar Hörngren

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2096 e-postadress]

Är [Lekebergs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Lekebergs kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------