Uppenbar Pseudonym

Till Institutet för språk och folkminnen,

Jag önskar en kopia av koden bakom https://www.rikstermbanken.se/ som öppen källkod.

Bakgrund:
Det finns ingen öppen kod för att arbeta med ert gamla termformat.
Det verkar vara en obskyr variant av SGML och jag upplever det som onödigt krångligt att jobba med.

Min gissning är att om jag får tillgång till koden då kan jag se hur ni arbetar med NTRF formatet och därigenom lista ut hur jag kan hantera (parsa) er öppna data som datakonsument.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

SOF Registrator,

Hej igen,

Detta ärende har fått dnr 15-24/0674. Vi återkommer så fort som möjligt.

Vänliga hälsningar
Registrator
Institutet för språk och folkminnen

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2173 e-postadress]>
Skickat: den 25 mars 2024 08:12
Till: SOF Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kod bakom rikstermbanken

Till Institutet för språk och folkminnen,

Jag önskar en kopia av koden bakom https://www.rikstermbanken.se/ som öppen källkod.

Bakgrund:
Det finns ingen öppen kod för att arbeta med ert gamla termformat.
Det verkar vara en obskyr variant av SGML och jag upplever det som onödigt krångligt att jobba med.

Min gissning är att om jag får tillgång till koden då kan jag se hur ni arbetar med NTRF formatet och därigenom lista ut hur jag kan hantera (parsa) er öppna data som datakonsument.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2173 e-postadress]

Är [ISOF e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Institutet för språk och folkminnen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

VARNING: Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.
CAUTION: Do not click on links or open attachments unless you recognise the sender and know the content is safe.

SOF Registrator,

Hej,

Koden finns nu nedladdningsbar på https://rikstermbanken.se/static/public/...

Med vänlig hälsning

Registrator
Institutet för språk och folkminnen (Isof)

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2173 e-postadress]>
Skickat: den 25 mars 2024 08:12
Till: SOF Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kod bakom rikstermbanken

Till Institutet för språk och folkminnen,

Jag önskar en kopia av koden bakom https://www.rikstermbanken.se/ som öppen källkod.

Bakgrund:
Det finns ingen öppen kod för att arbeta med ert gamla termformat.
Det verkar vara en obskyr variant av SGML och jag upplever det som onödigt krångligt att jobba med.

Min gissning är att om jag får tillgång till koden då kan jag se hur ni arbetar med NTRF formatet och därigenom lista ut hur jag kan hantera (parsa) er öppna data som datakonsument.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2173 e-postadress]

Är [ISOF e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Institutet för språk och folkminnen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

VARNING: Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.
CAUTION: Do not click on links or open attachments unless you recognise the sender and know the content is safe.