Till Fastighetskontoret,

Hej,

Jag önskar veta vad Bromma stadsdelsförvaltning har haft i hyra för lokalen Stora Ängby 1:1 mellan 2015 och 2023.
Kan vara specificerat per år. Om el och vatten ingår så vill jag att det nämns.

Med vänlig hälsning,

david andersson

Info FSK fastighetskontoret, Fastighetskontoret

Hej,

 

Tack för ditt mail till Fastighetskontoret.

Härmed bekräftas att vi har tagit emot ditt e-postmeddelande. Vi hanterar
ditt ärende och återkommer så fort som möjligt.

 

Observera att detta är ett automatiskt svarsmail som ej går att besvara.

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Fastighetskontoret i Stockholms stad

 

Arkiv och Registratur

Box 8312, 104 20 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 4

Telefon: 08-508 27 017

[1]www.stockholm.se/fastighetskontoret

 

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd  hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter

 

References

Visible links
1. http://www.stockholm.se/fastighetskontoret Ctrl+Klicka eller tryck om du vill följa länken
http://www.stockholm.se/fastighetskontoret

Jonas Sjölund, Fastighetskontoret

2 Bilagor

Hej,

 

Bifogar stadsinternt hyresavtal med information som du söker. Avtalet har
löpt från 2013-12-31 med 36 mån förlängning. Observera att detta inte är
ett hyresavtal i juridisk mening utan ska ses som en intern
överenskommelse inom kommunen. Framtida självkostnad för lokalen kan inte
bedömas utifrån tidigare internhyra.    

 

Trevlig dag!

 

Vänliga hälsningar

 

Jonas Sjölund, Kundförvaltare

 

Fastighetskontoret, Fastighetsavdelningen

Besöksadress: Fleminggatan 4, 112 26 Stockholm

Postadress: Box 8312, 104 20 Stockholm

Telefon: 08-508 267 56

E-post: [1][e-postadress]  

[2]fastighetskontoret.stockholm  

 

 

[3]http://intranat.stockholm.se/PageFiles/4...

 

Information om behandling av personuppgifter

Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelse i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
[4]start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling
av personuppgifter.

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: david andersson <[5][Registrators #2114 e-postadress]>
Skickat: den 18 januari 2024 18:02
Till: Info FSK fastighetskontoret <[6][Fastighetskontoret e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Hyra stora ängby 1:1

 

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på
länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet
att innehållet är säkert.

 

 

Till Fastighetskontoret,

 

Hej,

 

Jag önskar veta vad Bromma stadsdelsförvaltning har haft i hyra för
lokalen Stora Ängby 1:1 mellan 2015 och 2023.

Kan vara specificerat per år. Om el och vatten ingår så vill jag att det
nämns.

 

Med vänlig hälsning,

 

david andersson

 

-------------------------------------------------------------------

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[7]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

[8][Registrators #2114 e-postadress]

 

Är [9][Fastighetskontoret e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Fastighetskontoret? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[10][e-postadress]:

[11]https://handlingar.se/change_request/new...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[12]https://handlingar.se/help/officers

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://fastighetskontoret.stockholm/
4. http://www.stockholm.se/dataskydd
5. mailto:[Registrators #2114 e-postadress]
6. mailto:[Fastighetskontoret e-postadress för begäran om allmän handling]
7. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
8. mailto:[Registrators #2114 e-postadress]
9. mailto:[Fastighetskontoret e-postadress för begäran om allmän handling]
10. mailto:[e-postadress]
11. https://handlingar.se/change_request/new...
12. https://handlingar.se/help/officers