Till Karlstads kommun,
Jag önskar all dokumentation angående husbåten.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Joakim Amoenus

Kontaktcenter, Karlstads kommun

1 Bilaga

[1]Karlstads kommun

Hej

Tack för att du hör av dig till Karlstads kommun.

Ditt ärende har fått nummer KC2023126882.

Om du har begärt återkoppling hör vi av oss till dig så snart vi har ett
svar.

Det här är ett automatiskt meddelande som du inte kan svara på.

När du kommunicerar med oss behöver vi hantera dina personuppgifter.
Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka
rättigheter du har kan du läsa mer på [2]karlstad.se/personuppgifter.

Karlstads kommun
E-post: [3][Karlstad Municipality request email]
Telefon: 054-540 00 00
Besöksadress: Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26
[4]karlstad.se

References

Visible links
2. https://karlstad.se/personuppgifter
3. mailto:[Karlstad Municipality request email]
4. http://www.karlstad.se/

Kontaktcenter, Karlstads kommun

7 Bilagor

[1]Karlstads kommun

Hej

Här kommer svaret på ditt ärende "begäran enligt Offentlighetsprincipen
- Handlingar kring Husbåten på Röskär", Ärendenummer KC2023126882.

Bifogat finns handlingarna som du begärt att få ta del av.

Ha en fin fortsättning på dagen!

Vänliga hälsningar

Towe Frödin
kommunvägledare

Har du fler frågor om ditt ärende, vänligen svara på detta meddelande.

När du kommunicerar med oss behöver vi hantera dina personuppgifter.
Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka
rättigheter du har kan du läsa mer på [2]karlstad.se/personuppgifter.

Har du upptäckt våra e-tjänster?

Med våra e-tjänster kan du snabbt, enkelt och säkert utföra dina ärenden
när det passar dig. Du hittar kommunens e-tjänster på
[3]karlstad.se/etjanster.

Karlstads kommun
E-post: [4][Karlstads kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Telefon: 054-540 00 00
Besöksadress: Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26
[5]karlstad.se

References

Visible links
2. https://karlstad.se/personuppgifter
3. http://www.karlstad.se/etjanster
4. mailto:[Karlstads kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
5. http://www.karlstad.se/