E-post till och från Susanne Haglind rörande förslag kring nedläggning av F-klassverksamhet Pilängskolan läsår 24/25

Patrik Hildingsson gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Lomma kommun

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Till Lomma kommun,

Jag önskar ta del av samtlig e-post till och från Susanne Haglind där ämnet och/eller innehållet berör det förslag kring nedläggning av F-klassverksamhet Pilängskolan läsår 2024/2025.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Patrik Hildingsson

barn-utbildningsnamnd, Lomma kommun

Hej,

Jag vill härmed bekräfta att vi har mottagit din begäran som inkom idag. Vi vill dock informera dig om att det kommer att ta lite tid innan vi kan behandla din begäran fullständigt.
Vi kommer att hålla dig informerad när hantering är klart!

Vänliga Hälsningar
 
Banana Bakrjan, Registrator
Lomma Kommun, kommunledningsförvaltningen
234 81 Lomma
040-6411209
[e-postadress]
Information om hur Lomma kommun behandlar personuppgifter
 lomma.se/personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Kommunstyrelsen <[e-postadress]>
Skickat: den 21 september 2023 08:21
Till: barn-utbildningsnamnd <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - E-post till och från Susanne Haglind rörande förslag kring nedläggning av F-klassverksamhet Pilängskolan läsår 24/25

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Kontaktcenter <[Lomma kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 21 september 2023 07:28
Till: Kommunstyrelsen <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - E-post till och från Susanne Haglind rörande förslag kring nedläggning av F-klassverksamhet Pilängskolan läsår 24/25

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Patrik Hildingsson <[Registrators #1984 e-postadress]>
Skickat: den 21 september 2023 04:32
Till: Kontaktcenter <[Lomma kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - E-post till och från Susanne Haglind rörande förslag kring nedläggning av F-klassverksamhet Pilängskolan läsår 24/25

Till Lomma kommun,

Jag önskar ta del av samtlig e-post till och från Susanne Haglind där ämnet och/eller innehållet berör det förslag kring nedläggning av F-klassverksamhet Pilängskolan läsår 2024/2025.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Patrik Hildingsson

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1984 e-postadress]

Är [Lomma kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Lomma kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till barn-utbildningsnamnd,

Jag förstår att det kan ta lite tid. Jag uppskattar att ni ordnar med detta.

Med vänliga hälsningar,
Patrik Hildingsson

barn-utbildningsnamnd, Lomma kommun

8 Bilagor

Hej

Vi har gått igenom de mail som Susanne Haglind har fått och skickat avseende din begäran. Vi bifogar de mail som kan lämnas ut. Utöver dessa mail har fyra mail inte lämnats ut. Dessa mail är förvaltningsinterna och är därmed inte allmänna handlingar som kan lämnas ut. Om du vill ha ett skriftligt överklagbart beslut så kan du få det.

Vänliga Hälsningar
 
Banana Bakrjan, Registrator
Lomma Kommun, kommunledningsförvaltningen
234 81 Lomma
040-6411209
[e-postadress]
Information om hur Lomma kommun behandlar personuppgifter
 lomma.se/personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Patrik Hildingsson <[Registrators #1984 e-postadress]>
Skickat: den 26 september 2023 06:07
Till: barn-utbildningsnamnd <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - E-post till och från Susanne Haglind rörande förslag kring nedläggning av F-klassverksamhet Pilängskolan läsår 24/25

Till barn-utbildningsnamnd,

Jag förstår att det kan ta lite tid. Jag uppskattar att ni ordnar med detta.

Med vänliga hälsningar,
Patrik Hildingsson

visa citerade sektioner