Dokumentation rörande Birgittas hemtjänst, perioden 1 januari 2022 - 1 april 2023

Hans Strömhäll gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Äldreförvaltningen

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev delvis framgångsrik.

Hans Strömhäll

Till Äldreförvaltningen,

Hej. Jag skulle vilja få ut all den dokumentation som rör företaget Birgittas hemtjänst, under perioden 1 januari 2022 - 1 april 2023.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Hans Strömhäll

Funktion ALD Aldreforvaltningen, ÄldreförvaltningenHej,

Detta är ett automatiskt svarsmeddelande för att bekräfta att vi har tagit
emot din e-post. Vi läser inkommande e-post varje helgfri arbetsdag. Om du
har ställt frågor i meddelandet eller har en förfrågan om att ta del av
handlingar återkommer vi eller berörd verksamhet till dig så snart som
möjligt. 

 

Med vänliga hälsningar

Äldreförvaltningen
Älvsjö stationsgata 21

Box 4

125 21 Älvsjö, Stockholm
Telefon: 08-508 36 200
E-post: [1][Äldreförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling]
[2]www.stockholm.se

 

 

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter.

References

Visible links
1. mailto:[Äldreförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling]
2. http://www.stockholm.se/

Funktion ALD Aldreforvaltningen, Äldreförvaltningen

1 Bilaga

Hej,

 

Vi har tagit emot din begäran, och hanterar den just nu. Din begäran
omfattar totalt ca 240 sidor, och vi kommer utifrån beslut av
kommunfullmäktige i Stockholms stad att ta ut en avgift om du önskar få
kopior av handlingarna skickade till dig. Du har rätt att avgiftsfritt
titta på handlingarna på plats hos oss, men då kan du inte ta med dig
handlingarna hem. Avgiften för 240 sidor skulle bli 510 kronor, vi ber att
få återkomma med exakt sidantal och kostnad. Handlingarna kommer, om du
önskar få dem skickade, att skickas med post till den adress du önskar.

 

Vänliga hälsningar

 

Registraturet

 

Äldreförvaltningen
Älvsjö stationsgata 21

Box 4

125 21 Älvsjö, Stockholm
Telefon: 08-508 36 200
E-post: [1][Äldreförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling]
[2]www.stockholm.se

[3]Logga sthlm stad

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter.

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Hans Strömhäll <[Registrators #1802 e-postadress]>
Skickat: den 18 april 2023 15:43
Till: Funktion ALD Aldreforvaltningen <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Dokumentation rörande
Birgittas hemtjänst, perioden 1 januari 2022 - 1 april 2023

 

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på
länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet
att innehållet är säkert.

 

 

Till Äldreförvaltningen,

 

 

 

Hej. Jag skulle vilja få ut all den dokumentation som rör företaget
Birgittas hemtjänst, under perioden 1 januari 2022 - 1 april 2023.

 

 

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om

 

villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Hans Strömhäll

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[4]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

 

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

 

[5][Registrators #1802 e-postadress]

 

 

 

Är [6][Äldreförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Äldreförvaltningen? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[7][e-postadress]:

 

[8]https://handlingar.se/change_request/new...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[9]https://handlingar.se/help/officers

 

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[Äldreförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling]
2. http://www.stockholm.se/
4. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
5. mailto:[Registrators #1802 e-postadress]
6. mailto:[Äldreförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[e-postadress]
8. https://handlingar.se/change_request/new...
9. https://handlingar.se/help/officers

Jonathan Storm, Äldreförvaltningen

1 Bilaga

Hej!

 

Vi har nu gått igenom handlingarna och det uppgår till totalt 214 sidor.
Kostnaden om du önskar få kopior skickade kommer därmed att uppgå till 458
kronor. Återkom gärna om du önskar få kopior skickade och hur vill göra
betalningen, alternativt om du vill titta på handlingarna på plats hos
oss.

 

Vi vill också informera om att vissa uppgifter i handlingarna omfattas av
sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (lag 2009:400) och har
därför tagits bort. Du har rätt att få ett beslut rörande den delen som du
kan överklaga. Vi ber dig återkomma om du önskar ett sådant beslut.

Vänliga hälsningar

 

Registraturet

 

Äldreförvaltningen
Älvsjö stationsgata 21

Box 4

125 21 Älvsjö, Stockholm
Telefon: 08-508 36 200
E-post: [1][Äldreförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling]
[2]www.stockholm.se

[3]Logga sthlm stad

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter.

 

 

 

Från: Funktion ALD Aldreforvaltningen
Skickat: den 20 april 2023 10:20
Till: 'Hans Strömhäll' <[Registrators #1802 e-postadress]>
Ämne: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Dokumentation rörande
Birgittas hemtjänst, perioden 1 januari 2022 - 1 april 2023

 

Hej,

 

Vi har tagit emot din begäran, och hanterar den just nu. Din begäran
omfattar totalt ca 240 sidor, och vi kommer utifrån beslut av
kommunfullmäktige i Stockholms stad att ta ut en avgift om du önskar få
kopior av handlingarna skickade till dig. Du har rätt att avgiftsfritt
titta på handlingarna på plats hos oss, men då kan du inte ta med dig
handlingarna hem. Avgiften för 240 sidor skulle bli 510 kronor, vi ber att
få återkomma med exakt sidantal och kostnad. Handlingarna kommer, om du
önskar få dem skickade, att skickas med post till den adress du önskar.

 

Vänliga hälsningar

 

Registraturet

 

Äldreförvaltningen
Älvsjö stationsgata 21

Box 4

125 21 Älvsjö, Stockholm
Telefon: 08-508 36 200
E-post: [4][Äldreförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling]
[5]www.stockholm.se

[6]Logga sthlm stad

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter.

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Hans Strömhäll <[7][Registrators #1802 e-postadress]>
Skickat: den 18 april 2023 15:43
Till: Funktion ALD Aldreforvaltningen <[8][e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Dokumentation rörande
Birgittas hemtjänst, perioden 1 januari 2022 - 1 april 2023

 

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på
länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet
att innehållet är säkert.

 

 

Till Äldreförvaltningen,

 

 

 

Hej. Jag skulle vilja få ut all den dokumentation som rör företaget
Birgittas hemtjänst, under perioden 1 januari 2022 - 1 april 2023.

 

 

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om

 

villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Hans Strömhäll

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[9]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

 

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

 

[10][Registrators #1802 e-postadress]

 

 

 

Är [11][Äldreförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Äldreförvaltningen? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[12][e-postadress]:

 

[13]https://handlingar.se/change_request/new...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[14]https://handlingar.se/help/officers

 

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[Äldreförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling]
2. http://www.stockholm.se/
4. mailto:[Äldreförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling]
5. http://www.stockholm.se/
7. mailto:[Registrators #1802 e-postadress]
8. mailto:[e-postadress]
9. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
10. mailto:[Registrators #1802 e-postadress]
11. mailto:[Äldreförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling]
12. mailto:[e-postadress]
13. https://handlingar.se/change_request/new...
14. https://handlingar.se/help/officers