Begäran om strategisk informationsresursplan

Uppenbar Pseudonym gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Regeringskansliet

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Regeringskansliet hade inte den begärda informationen.

Uppenbar Pseudonym

Till Regeringskansliet,

Jag önskar veta om kansliet har en motsvarighet till amerikanernas
"strategic information resources management plan" (se https://www.congress.gov/bill/115th-cong...) som används för att långsiktigt arbeta med öppna data och säkerställa möjligheten till datadrivna underlag och beslut? I så fallet vill jag gärna begära ut den eller ha en länk till där jag kan ta del av den.

Jag noterar:
I dagsläget delar regeringskansliet inte en enda öppen datamängd och när jag frågar efter värdefulla datamängder från er som öppna data då får jag ingen data och och inte riktigt vettiga svar heller.

Jag önskar att ni levlar upp och säkerställer att vi har bra lagstiftning och förordningar som likt i USA säkerställer tillgången och vidareutvecklingen av delande av öppna data för samhällets bästa.

Jag upplever att när jag efterfrågar öppna data hos norrländska kommuner så klarar i princip ingen av dem i dagsläget av att 1) visa mig att de jobbar aktivt med öppna data öht 2) dela sådan data på friluftslivsområdet 3) säkerställa att det finns någon ansvarig på myndigheten och ett ställe där jag kan lämna synpunkter offentligt och se andras synpunkter likt gitlab-issues. Jag önskar mig att det ska finnas ett publikt ställe att lämna synpunkter och förbättringsförslag för alla datamängder som publiceras av myndigheter. I dag är det inget krav på det och det omöjligt för en passiv åskådare att se om en kommun aktivt jobbar med utveckling och förbättring av sina datamängder eller inte.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

FA Utlämnandeärenden, Regeringskansliet

Hej,

Det finns ingen allmän handling i Regeringskansliet som omfattas av din begäran.

Jag har stämt av frågan med Enheten för digitalisering av den offentliga förvaltningen. Nedan finner du ett medskick från dem.

Tack för din fråga om strategi för öppna data. Sedan den 1 augusti 2022 gäller Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data. Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har ett uppdrag om att främja innovation genom att se till att öppna data från offentliga aktörer finns tillgänglig för alla att använda. Som stöd har Digg tagit fram både vägledningar och rekommendationer kring användningen av öppna data.

https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

https://www.regeringen.se/om-webbplatsen...

Vänligen,
Moa Johansson
Departementssekreterare
Förvaltningsavdelningen
RS Rättssekretariat
103 33 Stockholm
Tel. 08-405 35 16
[e-postadress]
www.regeringen.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1942 e-postadress]>
Skickat: den 30 juni 2023 10:16
Till: FA Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begäran om strategisk informationsresursplan

Till Regeringskansliet,

Jag önskar veta om kansliet har en motsvarighet till amerikanernas "strategic information resources management plan" (se https://www.congress.gov/bill/115th-cong...) som används för att långsiktigt arbeta med öppna data och säkerställa möjligheten till datadrivna underlag och beslut? I så fallet vill jag gärna begära ut den eller ha en länk till där jag kan ta del av den.

Jag noterar:
I dagsläget delar regeringskansliet inte en enda öppen datamängd och när jag frågar efter värdefulla datamängder från er som öppna data då får jag ingen data och och inte riktigt vettiga svar heller.

Jag önskar att ni levlar upp och säkerställer att vi har bra lagstiftning och förordningar som likt i USA säkerställer tillgången och vidareutvecklingen av delande av öppna data för samhällets bästa.

Jag upplever att när jag efterfrågar öppna data hos norrländska kommuner så klarar i princip ingen av dem i dagsläget av att 1) visa mig att de jobbar aktivt med öppna data öht 2) dela sådan data på friluftslivsområdet 3) säkerställa att det finns någon ansvarig på myndigheten och ett ställe där jag kan lämna synpunkter offentligt och se andras synpunkter likt gitlab-issues. Jag önskar mig att det ska finnas ett publikt ställe att lämna synpunkter och förbättringsförslag för alla datamängder som publiceras av myndigheter. I dag är det inget krav på det och det omöjligt för en passiv åskådare att se om en kommun aktivt jobbar med utveckling och förbättring av sina datamängder eller inte.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1942 e-postadress]

Är [GO e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Regeringskansliet? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------