Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är Ylva Lundin vänligen logga in och låt alla veta.

Begäran att få veta om NTF fått och får pengar av region Kronoberg

Vi väntar på Ylva Lundin för att läsa de senaste svaren och uppdatera deras statusar.

Till Region Kronoberg,

Jag vill veta om något NTF-förbund sökt bidrag från regionen. Jag vill också veta om de fått något och också vilket organisationsnummer de har.

Jag vill veta alla sökta belopp sedan 2014 och till nutid. Helst vill jag enkelt kunna se skillnad mellan sökt och vad de fått för vart och ett av åren.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Ylva Lundin

Region Kronoberg

Hej!

Tack för din e-post! Vi kommer att ta hand om ditt ärende så fort som möjligt.

I princip all post och e-post till Region Kronoberg blir en allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och media har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande, om det inte finns skäl för sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) Mer information finns att läsa på:
www.regionkronoberg.se/om-region-kronobe...<http://www.regionkronoberg.se/om-region-...>

Med vänlig hälsning
KANSLIAVDELNINGEN
Region Kronoberg, 351 88 Växjö
Telefon växeln: 0470-58 88 00
Telefon diariet: 0470-58 85 45 |
www.regionkronoberg.se<http://www.regionkronoberg.se/>

Region Kronoberg

Hej

Jag har ombetts besvara din fråga som du skickat in via Region Kronobergs officiella brevlåda. Jag hanterar sedan 2019 ansökningsprocessen för aktuellt bidrag.

För 2014 ansökte NTF sydost bidrag motsvarande 400 000 kr och beviljades 332 000 kr. Organisationsnummer 832400-5381 finns i ansökan.
För 2015 ansökte NTF sydost bidrag motsvarande 450 000 kr. I beslutet står inte NTF omnämnts som en av de föreningar som beviljades bidrag. I ansökan för bidraget detta år finns organisationsnummer 832400-5381

Efter 2015 finns inga registrerade ansökningar eller beslut gällande beviljade av bidrag till någon förening med namnet NTF i vårt ärendehanteringssystem. Finns det underliggande föreningar som inte har namnet NTF i sitt föreningsnamn så har jag inte täckt in dessa i min sökning.

Jag hoppas det var tillräckliga svar på din förfrågan

Med vänlig hälsning

Angelica Arvidsson
Utvecklingsledare | Regional utveckling | Folkhälsa och social utveckling
0709-67 32 52

[e-postadress]
www.Regionkronoberg.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Ylva Lundin <[Registrators #2149 e-postadress]>
Skickat: den 24 februari 2024 15:44
Till: Region Kronoberg Officiell brevlåda <[Region Kronoberg e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begäran att få veta om NTF fått och får pengar av region Kronoberg

OBSERVERA att det här mejlet har sitt ursprung utanför Region Kronoberg.
Var försiktig! Om du inte väntar dig detta mejl och känner till avsändaren, klicka inte på länkar eller öppna bifogade filer.

Till Region Kronoberg,

Jag vill veta om något NTF-förbund sökt bidrag från regionen. Jag vill också veta om de fått något och också vilket organisationsnummer de har.

Jag vill veta alla sökta belopp sedan 2014 och till nutid. Helst vill jag enkelt kunna se skillnad mellan sökt och vad de fått för vart och ett av åren.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Ylva Lundin

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2149 e-postadress]

Är [Region Kronoberg e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Region Kronoberg? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Region Kronoberg,

Tack för ett uttömmande svar. Skönt att läsa att ni sedan länge inte lägger offentliga medel på dessa organisationer. Tyvärr kunde jag inte svara region Jönköping på samma sätt :( https://handlingar.se/request/begaran_at...

Med vänlig hälsning,

Ylva Lundin

Region Kronoberg

Hej!

Tack för din e-post! Vi kommer att ta hand om ditt ärende så fort som möjligt.

I princip all post och e-post till Region Kronoberg blir en allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och media har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande, om det inte finns skäl för sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) Mer information finns att läsa på:
www.regionkronoberg.se/om-region-kronobe...<http://www.regionkronoberg.se/om-region-...>

Med vänlig hälsning
KANSLIAVDELNINGEN
Region Kronoberg, 351 88 Växjö
Telefon växeln: 0470-58 88 00
Telefon diariet: 0470-58 85 45 |
www.regionkronoberg.se<http://www.regionkronoberg.se/>

Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är Ylva Lundin vänligen logga in och låt alla veta.