Avdelningar som öppna data

Uppenbar Pseudonym gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Region Västernorrland

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev delvis framgångsrik.

Till Region Västernorrland,

Jag skulle vilja ta del av öppna data om vilka avdelningar som finns inom vården i Region Västernorrland.

Jag begär detta enligt öppna datalagen och ni har 4 veckor på att lämna ut om datan finns vilket jag gissar att den gör eftersom ni använder ekonomistyrningssystem och då måste ni veta vilka avdelningar ni har och inte har.

Jag önskar mig att ni underhåller och ger ut denna data som en öppen offentlig datamängd som uppdateras och förbättras över tid så jag kan bygga system som använder er datamängd som en tillförlitlig källa.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

fb.region.västernorrland, Region Västernorrland

Ditt meddelande har kommit till Region Västernorrlands diarium.
Meddelandet öppnas under dagen eller nästkommande vardag vid helgdag.
Därefter fördelas det till handläggare/enhet/vårdenhet.

Aktuell information om vaccination mot covid-19 finns alltid på
[1]Vaccination mot covid-19 - 1177 Vårdguiden.

Om du önskar kontakta vården, rekommenderar vi i första hand att du gör
det direkt genom [2]1177s säkra e-tjänster. På 1177.se "[3]Hitta Vård"
finns även övrig kontaktinformation om man inte har möjlighet att använda
e-tjänsterna som erbjuds.

 

Med vänlig hälsning

Registrator

Diariet

Region Västernorrland

References

Visible links
1. https://www.1177.se/Vasternorrland/sjukd...
2. https://www.1177.se/Vasternorrland/om-11...
3. https://www.1177.se/Vasternorrland/hitta...

fb.region.västernorrland, Region Västernorrland

Ditt meddelande har kommit till Region Västernorrlands diarium.
Meddelandet öppnas under dagen eller nästkommande vardag vid helgdag.

Därefter fördelas det till handläggare/enhet/vårdenhet.

Med vänlig hälsning

Registrator

 

Ann Holmström, Region Västernorrland

1 Bilaga

Hej,

Här kommer svar på er förfrågan om vilka vårdavdelningar som finns i
Region Västernorrland.

 

Med Vänliga Hälsningar

 

Ann Holmström

Tillgänglighetssamordnare

 

REGION VÄSTERNORRLAND

Stab

Hälso- och sjukvård

[1][e-postadress]

0611-80195, 073-0898059

 

 

Från: fb.region.västernorrland <[Region Västernorrland e-postadress för begäran om allmän handling]>
Till: fb.diarium.platina.landstingsstyrelsen
<[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Avdelningar som öppna
data
Skickat: 2023-09-13 09:06:35

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1977 e-postadress]>
Skickat: den 13 september 2023 08:42
Till: fb.region.västernorrland
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Avdelningar som öppna data

 

Till Region Västernorrland,

Jag skulle vilja ta del av öppna data om vilka avdelningar som finns inom
vården i Region Västernorrland.

Jag  begär detta enligt öppna datalagen och ni har 4 veckor på att lämna
ut om datan finns vilket jag gissar att den gör eftersom ni använder
ekonomistyrningssystem och då måste ni veta vilka avdelningar ni har och
inte har.

Jag önskar mig att ni underhåller och ger ut denna data som en öppen
offentlig datamängd som uppdateras och förbättras över tid så jag kan
bygga system som använder er datamängd som en tillförlitlig källa.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av
data [2]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:
[Registrators #1977 e-postadress]

Är [Region Västernorrland e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Region Västernorrland? Om så är fallet,
kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
[3]https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[4]https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
3. https://handlingar.se/change_request/new...
4. https://handlingar.se/help/officers

Uppenbar Pseudonym

Till Ann Holmström,

Det här är inte öppna data enligt DIGGs definition eftersom det inte är maskinläsbart. Ni bryter således mot lagen när ni delar det här endast som PDF (ni har datan i era system redan och jag har rätt att ta del av den för vidareutnyttjande)

Vill ni prova igen?

Jag önskar att ni vidareutbildar er personal så de klarar av att dela information på ett maskinläsbart sätt. Det finns ett ambassadörsprogram från DIGG som är kostnadsfritt om jag förstått rätt.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

Ann Holmström, Region Västernorrland

Hej
Vi har bett att vår jurist ska bistå med att utreda ärendet. Regionen skulle behöva mer tid innan vi kan besvara er begäran då frågan är komplex.

Med Vänliga Hälsningar

Ann Holmström
Tillgänglighetssamordnare

REGION VÄSTERNORRLAND
Stab
Hälso- och sjukvård
[e-postadress]
0611-80195, 073-0898059

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1977 e-postadress]>
Skickat: den 4 oktober 2023 21:02
Till: Ann Holmström <[e-postadress]>
Ämne: Re: Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Avdelningar som öppna data

Till Ann Holmström,

Det här är inte öppna data enligt DIGGs definition eftersom det inte är maskinläsbart. Ni bryter således mot lagen när ni delar det här endast som PDF (ni har datan i era system redan och jag har rätt att ta del av den för vidareutnyttjande)

Vill ni prova igen?

Jag önskar att ni vidareutbildar er personal så de klarar av att dela information på ett maskinläsbart sätt. Det finns ett ambassadörsprogram från DIGG som är kostnadsfritt om jag förstått rätt.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

visa citerade sektioner

Uppenbar Pseudonym

Till Ann Holmström,

För kännedom så är det här nog snarare en fråga för era verksamhetsutvecklare inom digitalisering.

Jag önskar mig att ni delar en lista i ett standardiserat öppet maskinläsbart format. Det kan tex vara csv. Om ni har någon it-kunnig på plats så borde det inte ta mera än ett par minuter att få till i vilket kalkylarksprogram som helst.

Allra helst vill jag såklart helst ha en kunskapsgraf med länkade data från alla regioner där ni samspelar om att tillsammans göra alla era begrepp, avdelningar, m.m. så jag kan läsa det med maskin och koppla ihop det med andra grafer internationellt (se https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:M... för ett exempel på en kunskapsgraf), men vi är väldigt långt från det målet i dagsläget tyvärr.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

Ann Holmström, Region Västernorrland

Hej,
Är det namn på avdelningar i csv fil, som är ditt önskemål är?

Med Vänliga Hälsningar

Ann Holmström
Tillgänglighetssamordnare

REGION VÄSTERNORRLAND
Stab
Hälso- och sjukvård
[e-postadress]
0611-80195, 073-0898059

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1977 e-postadress]>
Skickat: den 16 oktober 2023 06:38
Till: Ann Holmström <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Avdelningar som öppna data

Till Ann Holmström,

För kännedom så är det här nog snarare en fråga för era verksamhetsutvecklare inom digitalisering.

Jag önskar mig att ni delar en lista i ett standardiserat öppet maskinläsbart format. Det kan tex vara csv. Om ni har någon it-kunnig på plats så borde det inte ta mera än ett par minuter att få till i vilket kalkylarksprogram som helst.

Allra helst vill jag såklart helst ha en kunskapsgraf med länkade data från alla regioner där ni samspelar om att tillsammans göra alla era begrepp, avdelningar, m.m. så jag kan läsa det med maskin och koppla ihop det med andra grafer internationellt (se https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:M... för ett exempel på en kunskapsgraf), men vi är väldigt långt från det målet i dagsläget tyvärr.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

visa citerade sektioner

Uppenbar Pseudonym

Till Ann Holmström,

Korrekt.
Gärna med unika stabila id. Gärna en REST API så avdelningar går att hämta färskt. Gärna med länkar till en vokabulär så vi slipper textsträngar (det är ett helvete att maskinläsa), osv, men absolut minimum är lista i en csvfil.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

Ann Holmström, Region Västernorrland

Hej, tack.

Med Vänliga Hälsningar

Ann Holmström
Tillgänglighetssamordnare

REGION VÄSTERNORRLAND
Stab
Hälso- och sjukvård
[e-postadress]
0611-80195, 073-0898059

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1977 e-postadress]>
Skickat: den 16 oktober 2023 16:33
Till: Ann Holmström <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: Sv: Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Avdelningar som öppna data

Till Ann Holmström,

Korrekt.
Gärna med unika stabila id. Gärna en REST API så avdelningar går att hämta färskt. Gärna med länkar till en vokabulär så vi slipper textsträngar (det är ett helvete att maskinläsa), osv, men absolut minimum är lista i en csvfil.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

visa citerade sektioner

Ann Holmström, Region Västernorrland

1 Bilaga

  • Attachment

    RVN avd.csvfil 231017.csv

    19K Download

Hej,
Då kommer ett uttag enligt den begäran om avdelningar på csvfil från Region Västernorrland som vi tolkat ni önskar. Är detta det ni efterfrågar?

Med Vänliga Hälsningar

Ann Holmström
Tillgänglighetssamordnare

REGION VÄSTERNORRLAND
Stab
Hälso- och sjukvård
[e-postadress]
0611-80195, 073-0898059

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1977 e-postadress]>
Skickat: den 16 oktober 2023 16:33
Till: Ann Holmström <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: Sv: Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Avdelningar som öppna data

Till Ann Holmström,

Korrekt.
Gärna med unika stabila id. Gärna en REST API så avdelningar går att hämta färskt. Gärna med länkar till en vokabulär så vi slipper textsträngar (det är ett helvete att maskinläsa), osv, men absolut minimum är lista i en csvfil.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

visa citerade sektioner

Uppenbar Pseudonym

Till Ann Holmström,

Tusen tack!

Skulle du kunna förklara vad hsaIdentiy är för något? Organisationsnummer för avdelningar? Används samma nummerserie för flera regioner? Var kan jag läsa mera om denna id?

På förhand tack för svar 😀

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

Ann Holmström, Region Västernorrland

1 Bilaga

Hej,
I bilagan finns svar på dina frågor.

HSA-id är en nationellt överenskommen unik identifierare för att representera regionernas verksamheter.
Samtliga regioner använder sig av denna metodik.

Mer information om detta finns på https://www.inera.se/ , välj Tjänster – Alla tjänster A-Ö – Katalogtjänst HSA

Med Vänliga Hälsningar

Ann Holmström
Tillgänglighetssamordnare

REGION VÄSTERNORRLAND
Stab
Hälso- och sjukvård
[e-postadress]
0611-80195, 073-0898059

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1977 e-postadress]>
Skickat: den 18 oktober 2023 13:53
Till: Ann Holmström <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Avdelningar som öppna data

Till Ann Holmström,

Tusen tack!

Skulle du kunna förklara vad hsaIdentiy är för något? Organisationsnummer för avdelningar? Används samma nummerserie för flera regioner? Var kan jag läsa mera om denna id?

På förhand tack för svar 😀

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

visa citerade sektioner

Uppenbar Pseudonym

Till Ann Holmström,

FYI:
Den här datan är på nivå 2. Se denna konversation om varför länkad data är stt föredra framför en död lista som bara blir ännu en silo istället för stt vara en värdefull del av ett öppet data ekosystem:
https://chat.openai.com/share/3a74441a-a...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym