Detaljer om begäran “Avdelningar som öppna data

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på Handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på Handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
18192  sent  2023-09-13 08:42:45 +0200  waiting_response  2023-09-13 08:42:45 +0200  waiting_response  outgoing  
18193  response  2023-09-13 08:43:11 +0200        incoming  
18194  response  2023-09-13 08:43:11 +0200    2023-09-13 09:36:16 +0200  waiting_response  incoming  
18196  status_update  2023-09-13 09:36:16 +0200  waiting_response  2023-09-13 09:36:16 +0200  waiting_response   
18235  overdue  2023-09-16 00:00:00 +0200         
18285  very_overdue  2023-09-21 00:00:00 +0200         
18426  response  2023-10-03 14:57:59 +0200    2023-10-04 21:02:17 +0200  waiting_response  incoming  
18451  status_update  2023-10-04 20:58:59 +0200  successful  2023-10-04 20:58:59 +0200  successful   
18452  followup_sent  2023-10-04 21:01:57 +0200        outgoing  
18453  status_update  2023-10-04 21:02:17 +0200  waiting_response  2023-10-04 21:02:17 +0200  waiting_response   
18513  response  2023-10-10 11:15:23 +0200    2023-10-16 06:32:09 +0200  waiting_response  incoming  
18585  status_update  2023-10-16 06:32:09 +0200  waiting_response  2023-10-16 06:32:09 +0200  waiting_response   
18586  followup_sent  2023-10-16 06:37:50 +0200        outgoing  
18601  response  2023-10-16 15:26:50 +0200    2023-10-16 16:30:41 +0200  waiting_clarification  incoming  
18605  status_update  2023-10-16 16:30:41 +0200  waiting_clarification  2023-10-16 16:30:41 +0200  waiting_clarification   
18606  followup_sent  2023-10-16 16:33:28 +0200  waiting_response  2023-10-16 16:33:28 +0200  waiting_response  outgoing  
18607  response  2023-10-16 16:43:36 +0200    2023-10-17 10:02:58 +0200  waiting_response  incoming  
18618  status_update  2023-10-17 10:02:58 +0200  waiting_response  2023-10-17 10:02:58 +0200  waiting_response   
18631  response  2023-10-17 15:55:24 +0200    2023-10-18 13:53:33 +0200  waiting_response  incoming  
18644  followup_sent  2023-10-18 13:53:19 +0200        outgoing  
18645  status_update  2023-10-18 13:53:33 +0200  waiting_response  2023-10-18 13:53:33 +0200  waiting_response   
18648  response  2023-10-18 16:23:35 +0200    2023-10-18 21:31:29 +0200  partially_successful  incoming  
18649  status_update  2023-10-18 21:31:29 +0200  partially_successful  2023-10-18 21:31:29 +0200  partially_successful   
18650  followup_sent  2023-10-18 21:34:09 +0200        outgoing  
20783  edit  2024-04-19 03:45:24 +0200         
20784  edit  2024-04-19 03:45:24 +0200         
20785  edit  2024-04-19 03:45:24 +0200         
20786  edit  2024-04-19 03:45:24 +0200         
20787  edit  2024-04-19 03:45:24 +0200         
20788  edit  2024-04-19 03:45:24 +0200         
20789  edit  2024-04-19 03:45:24 +0200         
20790  edit  2024-04-19 03:45:24 +0200         
20791  edit  2024-04-19 03:45:25 +0200         
20792  edit  2024-04-19 03:45:25 +0200         
20793  edit  2024-04-19 03:45:25 +0200         
20794  edit  2024-04-19 03:45:25 +0200         
20795  edit  2024-04-19 03:45:25 +0200         
20796  edit  2024-04-19 03:45:25 +0200         
20797  edit  2024-04-19 03:45:25 +0200         
20798  edit  2024-04-19 03:45:25 +0200         
20799  edit  2024-04-19 03:45:25 +0200         
20800  edit  2024-04-19 03:45:25 +0200         
20801  edit  2024-04-19 03:45:25 +0200         
20802  edit  2024-04-19 03:45:25 +0200         
20803  edit  2024-04-19 03:45:25 +0200         
20804  edit  2024-04-19 03:45:25 +0200         
20805  edit  2024-04-19 03:45:25 +0200         
20806  edit  2024-04-19 03:45:25 +0200         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till Handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.